Fokus på udvikling af kommunernes økonomistyring med fokus på effekt og resultater

Kommunerne er i rivende udvikling. Kerneopgaven er sat i centrum for opgaveløsningen i jagten på en bedre service og bedre udnyttelse af ressourcerne, og økonomifunktionen skal understøtte den bevægelse. Det stiller nye krav til økonomistyringen anno 2016, og økonomifunktionerne skal være endnu mere nytænkende og gå foran i udviklings- og implementeringsprocesserne. Det medfører et stærkere fokus på den analytiske og strategiske styring og på de konsulentkompetencer, der skal til for at realisere nye styringsteknikker på tværs i kommunen.  

Der er dog ganske stor variation på mål og indhold i økonomistyringen i de danske kommuner. Finansministeriet har i den sammenhæng opstillet fire vurderingskriterier for ”god økonomistyring” i kommunerne.

God økonomistyring betyder:

  • Retvisende styringsgrundlag og overblik over sammenhænge mellem økonomi, ressourcer, opgaver, mål og effekter.
  • Synligt prioriteringsrum for den politiske og administrative ledelse, og mulighederne for at øge dette på den korte og lange bane.
  • Grundlag for en tværgående prioritering og effektivisering i den enkelte institution og på tværs af koncernen.
  • Helhedsorienteret styring med fokus på effektiv udnyttelse af midler på tværs af kommunen. 

For at kunne designe og udvikle kommunens økonomiske styringsmodel kræves et indgående kendskab til, hvordan de økonomiske styringsmodeller og -redskaber fungerer, og hvordan de spiller sammen.

Derfor har COK udviklet en bred portefølje af uddannelser og kurser, som har fokus på at give dig redskaber og værktøjer til at udvikle kommunernes økonomistyringsmodeller samt optimere processerne med fokus på at opnå optimal effekt og resultater.

Budgettering af skat og udligning i lyset af udligningsreformen

KL og COK afholder temadag om budgettering af skat og udligning i lyset af udligningsreformen. Vi ser på aktuelle problemstillinger ift. budgettering af skat og udligning for 2021 og overslagsårene.

Se detaljer
Gem som favorit

Ledelse og økonomistyring (5 ECTS)

Du skærper din evne til at vurdere og gennemføre det nødvendige samspil med eksterne interessenter og øverste ledelse i organisationen, hvad angår budgettering og økonomistyring.

Se detaljer
Gem som favorit

Økonomi og styring i beredskabet

Hvilke rammebetingelser og styringsaftaler gælder for beredskaber? Hvordan lægger du et godt budget, og hvordan følger du op henover året? Det hører du mere om og bliver i stand til med denne temadag.

Se detaljer
Gem som favorit

Økonomikonsulentens årsmøde 2020 (Flyttet fra marts pga. corona)

COK og KLK byder velkommen til økonomikonsulentens årsmøde. Vi stiller skarpt på de nyeste tendenser i kommunernes økonomistyring og giver dig inspiration til at styrke økonomistyringen i din kommune.

Se detaljer
Gem som favorit

Temadag om tildelingsmodeller på folkeskoleområdet

På denne temadag om tildelingsmodeller folder vi paletten af dilemmaer ud.

Se detaljer
Gem som favorit

Grundlæggende dataforståelse

Vil du vide mere om data og databehandlingsprocesser, hvor data spiller en rolle, og hvor data kan udnyttes på nye måder?
Få styr på de grundlæggende forhold, og få inspiration til at komme i gang

Se detaljer
Gem som favorit

Få styr på økonomien på det specialiserede socialområde – børn og unge

Styrer du udgifterne på det specialiserede socialområde, og hvad når de sædvanlige greb ikke længere virker? Kom og få seneste viden og erfaringer fra kommuner til effektiv styring.

Se detaljer
Gem som favorit

Få styr på økonomien på det specialiserede socialområde – voksne

Styrer du udgifterne på det specialiserede socialområde, og hvad når de sædvanlige greb ikke længere virker? Kom og få seneste viden og erfaringer fra kommuner til effektiv styring.

Se detaljer
Gem som favorit

Datainformeret styring

Arbejder du med data, analyser og ledelsesinformation, og ønsker du ny inspiration og nye værktøjer i dit arbejde? Eller er du bare nysgerrig på emnet, så deltag på dette kursus.

Se detaljer
Gem som favorit

Økonomi for decentrale ledere

På fire dage får du viden og værktøjer, der medvirker til, at du som leder i endnu større udstrækning kan tænke økonomiarbejdet ind som et aktivt ledelsesværktøj til at nå dine faglige mål.

Se detaljer
Gem som favorit