Fokus på udvikling af kommunernes økonomistyring med fokus på effekt og resultater

Kommunerne er i rivende udvikling. Kerneopgaven er sat i centrum for opgaveløsningen i jagten på en bedre service og bedre udnyttelse af ressourcerne, og økonomifunktionen skal understøtte den bevægelse. Det stiller nye krav til økonomistyringen anno 2016, og økonomifunktionerne skal være endnu mere nytænkende og gå foran i udviklings- og implementeringsprocesserne. Det medfører et stærkere fokus på den analytiske og strategiske styring og på de konsulentkompetencer, der skal til for at realisere nye styringsteknikker på tværs i kommunen.  

Der er dog ganske stor variation på mål og indhold i økonomistyringen i de danske kommuner. Finansministeriet har i den sammenhæng opstillet fire vurderingskriterier for ”god økonomistyring” i kommunerne.

God økonomistyring betyder:

  • Retvisende styringsgrundlag og overblik over sammenhænge mellem økonomi, ressourcer, opgaver, mål og effekter.
  • Synligt prioriteringsrum for den politiske og administrative ledelse, og mulighederne for at øge dette på den korte og lange bane.
  • Grundlag for en tværgående prioritering og effektivisering i den enkelte institution og på tværs af koncernen.
  • Helhedsorienteret styring med fokus på effektiv udnyttelse af midler på tværs af kommunen. 

For at kunne designe og udvikle kommunens økonomiske styringsmodel kræves et indgående kendskab til, hvordan de økonomiske styringsmodeller og -redskaber fungerer, og hvordan de spiller sammen.

Derfor har COK udviklet en bred portefølje af uddannelser og kurser, som har fokus på at give dig redskaber og værktøjer til at udvikle kommunernes økonomistyringsmodeller samt optimere processerne med fokus på at opnå optimal effekt og resultater.

Kommunal strategi og strying med effekt

Se detaljer
Gem som favorit

Reunion og follow-up seminar om Fremtidens Økonomistyring

COK afholder i samarbejde med Per Nikolaj Bukh reunion og follow-up seminar for alle nuværende og tidligere deltagere på kurset Fremtidens Økonomistyring.

Se detaljer
Gem som favorit

Økonomi for ledere af dag- og døgntilbud

På fire dage får du viden og værktøjer, der medvirker til, at du som leder i endnu større udstrækning kan tænke økonomiarbejdet ind som et aktivt ledelsesværktøj til at nå dine faglige mål.

Se detaljer
Gem som favorit

Økonomi for ledere på ældreområdet

På 4 dage får du viden og værktøjer, der medvirker til, at du som leder i endnu større udstrækning kan tænke økonomiarbejdet ind som et aktivt ledelsesværktøj til at nå dine faglige mål.

Se detaljer
Gem som favorit

Økonomistyring og Controlling i Praksis

Bliv trænet i konkrete metoder og værktøjer, der tilføjer værdi og bidrager til udvikling af økonomistyringen og controllingen i din kommune.

Se detaljer
Gem som favorit

Økonomikonsulenten

Få trænet din konsulentfaglighed og styrket dine processuelle og organisatoriske kompetencer inden for kommunikation, rådgivning og vejledning.

Se detaljer
Gem som favorit

Økonomikonsulentens årsmøde 2018

Økonomikonsulenter på tværs af landets kommuner samles til årsmøde 2018 om de aktuelle økonomiske rammer og udfordringer. Få inspiration til hvordan man kan styrke økonomistyringen i sin egen kommune.

Se detaljer
Gem som favorit

Fremtidens økonomistyring: Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel

Skab rammerne for en integreret økonomisk styring med landets mest specialiserede og praktisk anvendelige kursus i design af kommunal økonomistyring.

Se detaljer
Gem som favorit

Omkostningsmodeller med Activity Based Costing

Hvordan udvikles en aktivitetsbaseret budgetmodel? Få den nyeste viden og erfaringer og lær at udvikle aktivitetsbaseret omkostningsfordeling ved anvendelse af Activity Based Costing.

Se detaljer
Gem som favorit

Effektbaseret økonomistyring - Temadag for ledere og specialister

Med effektbaseret styring gives bevillinger til at skabe resultater, fremfor styring efter rammer og normeringer. Deltag i temadagen og bliv inspireret af nyskabende erfaringer med denne styringsform.

Se detaljer
Gem som favorit