Fokus på udvikling af kommunernes økonomistyring med fokus på effekt og resultater

Kommunerne er i rivende udvikling. Kerneopgaven er sat i centrum for opgaveløsningen i jagten på en bedre service og bedre udnyttelse af ressourcerne, og økonomifunktionen skal understøtte den bevægelse. Det stiller nye krav til økonomistyringen anno 2016, og økonomifunktionerne skal være endnu mere nytænkende og gå foran i udviklings- og implementeringsprocesserne. Det medfører et stærkere fokus på den analytiske og strategiske styring og på de konsulentkompetencer, der skal til for at realisere nye styringsteknikker på tværs i kommunen.  

Der er dog ganske stor variation på mål og indhold i økonomistyringen i de danske kommuner. Finansministeriet har i den sammenhæng opstillet fire vurderingskriterier for ”god økonomistyring” i kommunerne.

God økonomistyring betyder:

  • Retvisende styringsgrundlag og overblik over sammenhænge mellem økonomi, ressourcer, opgaver, mål og effekter.
  • Synligt prioriteringsrum for den politiske og administrative ledelse, og mulighederne for at øge dette på den korte og lange bane.
  • Grundlag for en tværgående prioritering og effektivisering i den enkelte institution og på tværs af koncernen.
  • Helhedsorienteret styring med fokus på effektiv udnyttelse af midler på tværs af kommunen. 

For at kunne designe og udvikle kommunens økonomiske styringsmodel kræves et indgående kendskab til, hvordan de økonomiske styringsmodeller og -redskaber fungerer, og hvordan de spiller sammen.

Derfor har COK udviklet en bred portefølje af uddannelser og kurser, som har fokus på at give dig redskaber og værktøjer til at udvikle kommunernes økonomistyringsmodeller samt optimere processerne med fokus på at opnå optimal effekt og resultater.

Grundlæggende dataforståelse

Se detaljer
Gem som favorit

Reunion og follow-up seminar om Fremtidens Økonomistyring

COK afholder i samarbejde med Per Nikolaj Bukh reunion og follow-up seminar for alle nuværende og tidligere deltagere på kurset Fremtidens Økonomistyring.

Se detaljer
Gem som favorit

Temadag: Indkøb på dagsordenen

Vil du sikre, at din kommune også fremadrettet er klædt på til at løfte de mange opgaver, der er på indkøbsområdet?

Se detaljer
Gem som favorit

Økonomikonsulentens årsmøde 2019

COK og KL byder velkommen til økonomikonsulentens årsmøde. Vi stiller skarpt på de nyeste tendenser i kommunernes økonomistyring og giver dig inspiration til at styrke økonomistyringen i din kommune.

Se detaljer
Gem som favorit

Effektive indkøb i det offentlige

Få viden og værktøjer som kan bidrage til endnu mere effektive indkøb i din kommune

Se detaljer
Gem som favorit

Effekt 2019

Oplev de mest innovative erfaringer fra kommuner og regioner, og lær om sociale investeringsprogrammer og værdibaseret styring.

Se detaljer
Gem som favorit

Få styr på økonomien på det specialiserede socialområde – børn og unge

Når budgetterne skrider på det specialiserede socialområde og de sædvanlige greb ikke længere virker til at få styr på økonomien, hvad gør man som budgetansvarlig chef på området så?

Se detaljer
Gem som favorit

Få styr på økonomien på det specialiserede socialområde – voksne

Når budgetterne skrider på det specialiserede socialområde og de sædvanlige greb ikke længere virker til at få styr på økonomien, hvad gør man som budgetansvarlig chef på området så?

Se detaljer
Gem som favorit

Datainformeret styring

Hvad dækker begreberne datainformeret styring og benchmarking over? Hvad kendetegner god dataanalyse? Og hvilke værktøjer kan anvendes i data- og analysearbejdet?

Se detaljer
Gem som favorit

Kommunal strategi og styring med effekt

Vi præsenterer de nyeste erfaringer med effektbaseret strategi, ledelse og styring i danske kommuner med udgangspunkt i bogen Strategi og styring med effekt.

Se detaljer
Gem som favorit