NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Kompetenceudvikling til medarbejdere og ledere på fagområderne

For at udnytte ressourcerne endnu bedre til gavn for borgerne, udbyder Komponent en række kurser, der klæder medarbejdere og ledere uden en økonomifaglig baggrund på med grundlæggende kompetencer og viden om kommunernes økonomistyring. Kurserne giver medarbejdere og ledere forståelse for, hvordan den kommunale økonomi er skruet sammen og giver værktøjer til at kunne bruge økonomien som et styringsredskab.

Kommunal beskæftigelsesøkonomi 2022 – bliv opdateret både som ny og erfaren

Arbejder du med den kommunale beskæftigelsesøkonomi? Så ved du, at ændringer på både finansierings- og indsats-/udgiftssiden ændrer sig hurtigere, end de fleste kan følge med.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 13.09.2021
 • 20.09.2021
Lokation Kolding, Roskilde

Budgettering af skat og udligning i 2022 og overslagsårene

KL og Komponent afholder et webinar om aktuelle problemstillinger i forhold til budgettering af skat og udligning for 2022 og overslagsårene.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 12.08.2021
Lokation Online

Orienteringsmøder om Aktuel Kommunaløkonomi

Igen i år afholder KL og Komponent orienteringsmøder om forhandlingerne og indholdet i økonomiaftalen - i år afholder vi møderne online.

Se detaljer
Gem som favorit

Faglig og økonomisk styring af specialundervisningsområdet

Komponent inviterer endnu en gang til national konference om økonomisk styring af specialundervisningsområdet. Dagen giver viden og inspiration til, hvordan I når i mål med de kommunale målsætninger.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 02.12.2021
Lokation Kolding

Fra Vugge til Krukke – Den kommunale opkrævningsopgave - Kom i dybden med alle faserne i opkrævning

Er du nysgerrig på hvordan den kommunale opkrævningsproces kan gøres endnu bedre, så er dette kurset!

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 29.09.2021
 • 12.10.2021
 • 02.11.2021
Lokation Odense, Aarhus, Herlev

Økonomistyring for skoleledere

Hvordan kan jeg som skoleleder sikre, at mine elever trives og bliver så dygtige som muligt? Og at jeg samtidig overholder mit budget? Få værktøjerne til en økonomi i balance med dette kursus.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 29.09 - 30.09.2021
Lokation Kolding

Fritvalgsregler og handleforpligtelsen: Foregrib spørgsmål i visitationsfasen

Bliv sikker på kommunens processer, økonomi i forhold til visitering og frit valg af ældreboliger på tværs af kommunegrænser i forløb efter retssikkerhedslovens §9c, stk. 5

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 27.10.2021
Lokation Herlev

Budget- og regnskabssystem for kommuner

Vil du vide mere om det kommunale budget- og regnskabssystem (den gule bibel), så du bliver bedre til at sætte ind der, hvor økonomistyringen kan blive endnu mere effektiv? Så er dette kurset for dig!

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 17.11 - 18.11.2021
Lokation Odense

Skoletildelingsmodeller i praksis

Overvejer din kommune at ændre økonomistyringen på skoleområdet? På dette kursus får du viden om, hvordan tildelingsmodeller kan konstrueres, hvilke valg man kan tage,og hvordan de tilpasses i praksis

Se detaljer
Gem som favorit

Kursusdag: Beregning af takster og priser

Vil du have både lovgrundlaget, den rigtige kalkulationsmodel og dokumentationen på plads, når du beregner takster og priser? Så tilmeld dig denne regnskabsdag fra Komponent og Deloitte.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 04.11.2021
Lokation Online