COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Kompetenceudvikling til medarbejdere og ledere på fagområderne

Hvad enten du direkte eller indirekte beskæftiger dig med økonomi på et af fagområderne, tilbyder COK kompetenceudvikling, så du er i stand til at udfylde din rolle.
 
Du kan f.eks. arbejde i et kommunalt tilbud såsom et dagtilbud, en skole, eller på et ældrecenter, eller du kan arbejde centralt i kommunens administration inden for det pågældende område. 

Datainformeret styring

Arbejder du med data, analyser og ledelsesinformation, og ønsker du ny inspiration og nye værktøjer i dit arbejde? Eller er du bare nysgerrig på emnet, så deltag på dette kursus.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 30.11 - 01.12.2020
  • 04.05 - 05.05.2021
Lokation Kolding

Effektbaseret styring på ældreområdet

Overvejer din kommune at ændre styringen på ældreområdet? På dette kursus får du viden om, hvordan styringsmodeller på området kan udvikles, hvilke valg man kan tage, og hvordan de tilpasses i praksis

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 04.10 - 05.10.2021
Lokation Kolding

Budget og styring på handicap- og psykiatriområdet

Overvejer din kommune at ændre økonomistyringen på handicap- og psykiatriområdet? Få viden om, hvordan takstmodeller og effektbaserede styringsprincipper kan anvendes og videreudvikles på dette kursus

Se detaljer
Gem som favorit

Fritvalgsregler og handleforpligtelsen: Foregrib spørgsmål i visitationsfasen

Bliv sikker på kommunens processer, økonomi i forhold til visitering og frit valg af ældreboliger på tværs af kommunegrænser i forløb efter retssikkerhedslovens §9c, stk. 5

Se detaljer
Gem som favorit

Budget- og regnskabssystem for kommuner

Vil du vide mere om det kommunale budget- og regnskabssystem (den gule bibel), så du bliver bedre til at sætte ind der, hvor økonomistyringen kan blive endnu mere effektiv? Så er dette kurset for dig!

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 17.05 - 18.05.2021
  • 23.11 - 24.11.2021
Lokation Odense

Budgettering af skat og udligning i lyset af udligningsreformen

KL og COK afholder temadag om budgettering af skat og udligning i lyset af udligningsreformen. Vi ser på aktuelle problemstillinger ift. budgettering af skat og udligning for 2021 og overslagsårene.

Se detaljer
Gem som favorit

Skoletildelingsmodeller i praksis

Overvejer din kommune at ændre økonomistyringen på skoleområdet? På dette kursus får du viden om, hvordan tildelingsmodeller kan konstrueres, hvilke valg man kan tage,og hvordan de tilpasses i praksis

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 07.12 - 08.12.2020
Lokation Kolding

Ledelse og økonomistyring (5 ECTS)

Du skærper din evne til at vurdere og gennemføre det nødvendige samspil med eksterne interessenter og øverste ledelse i organisationen, hvad angår budgettering og økonomistyring.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • August - december 2021
  • August - november 2021
  • September - september 2021
Lokation Aalborg, Randers, Herlev

Økonomi og styring i beredskabet

Hvilke rammebetingelser og styringsaftaler gælder for beredskaber? Hvordan lægger du et godt budget, og hvordan følger du op henover året? Det hører du mere om og bliver i stand til med denne temadag.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 02.12.2020
Lokation Odense

Faglig og økonomisk styring af specialundervisningsområdet

COK inviterer endnu en gang til national temadag om økonomisk styring af specialundervisningsområdet. Dagen giver viden og inspiration til, hvordan I når i mål med de kommunale målsætninger.

Se detaljer
Gem som favorit