Kompetenceudvikling til medarbejdere og ledere på fagområderne

Hvad enten du direkte eller indirekte beskæftiger dig med økonomi på et af fagområderne, tilbyder COK kompetenceudvikling, så du er i stand til at udfylde din rolle.
 
Du kan f.eks. arbejde i et kommunalt tilbud såsom et dagtilbud, en skole, eller på et ældrecenter, eller du kan arbejde centralt i kommunens administration inden for det pågældende område. 

MEP-Temadag: Veje til en mere effektiv løn- og personaleadministration

På temadagen får du viden, der kan bidrage til at forbedre effektivitet og kvalitet i den kommunale løn- og personaleadministration.

Se detaljer
Gem som favorit

MEP-Temadag: Veje til en mere effektiv økonomi- og regnskabsadministration

På temadagen får du viden, der kan bidrage til at forbedre effektivitet og kvalitet i den kommunale- økonomi- og regnskabsadministration.

Se detaljer
Gem som favorit

Økonomi for ledere af dag- og døgntilbud

På fire dage får du viden og værktøjer, der medvirker til, at du som leder i endnu større udstrækning kan tænke økonomiarbejdet ind som et aktivt ledelsesværktøj til at nå dine faglige mål.

Se detaljer
Gem som favorit

Økonomi for ledere på ældreområdet

På 4 dage får du viden og værktøjer, der medvirker til, at du som leder i endnu større udstrækning kan tænke økonomiarbejdet ind som et aktivt ledelsesværktøj til at nå dine faglige mål.

Se detaljer
Gem som favorit

Sundhedsfarlige boliger – juridisk og praktisk håndtering

Et praksisnært kursus for dig, som behandler sager om fugt, skimmel, pcb og andre sundhedsfarlige forhold i boliger.

Se detaljer
Gem som favorit

Statsstøtte i praksis

Se detaljer
Gem som favorit

Indkøb handler om velfærd - ny fælleskommunal indkøbsstrategi

Hvad er de væsentligste fælles målsætninger for udviklingen af det kommunale indkøb frem mod 2020, og hvilke indsatser skal bringe os derhen?

Se detaljer
Gem som favorit

Mellemkommunal refusion og økonomi på førtidspensionsområdet i lyset af beskæftigelsesreformen

Få helt styr på reglerne om mellemkommunal refusion på førtidspensionsområdet i forbindelse med beskæftigelsesreformen.

Se detaljer
Gem som favorit

Ressourcestyring i folkeskolen med et ledelsesperspektiv

Afskaffelsen af tjenestetidsreglerne, skolereform, inklusion – der er mange grunde til, at økonomistyringen på skoleområdet er udfordret for tiden.

Se detaljer
Gem som favorit

Udvidet momskursus

Har du styr på den grundlæggende moms? Udvidet moms går skridtet videre og gør dig i stand til at identificere komplicerede problemstillinger i forbindelse med moms.

Se detaljer
Gem som favorit