Stigende behov for økonomikompetencer

COK tilbyder kompetenceudvikling i grundlæggende kommunaløkonomi, så du kan få styr på, hvad der er op og ned i din kommunes økonomiske styring. 

Kurserne henvender sig både til dig, der til dagligt arbejder med økonomi, samt dig, der ikke direkte arbejder med økonomi, men som har behov for indsigt i kommunernes økonomi for på den måde bedre at kunne varetage dine daglige arbejdsopgaver. 

Kurset Kommunaløkonomi for ikke-økonomer henvender sig f.eks. til dig, der ønsker at blive opkvalificeret på økonomi. Du bliver bl.a. klædt på til at se sammenhængen mellem samfundets, kommunens og institutionernes økonomi. Samtidig lærer du at læse og forstå et budget og et regnskab, og du får en helhedsforståelse for din egen rolle i det økonomiske årshjul.

Du kan også tage det næste kompetenceskridt med kurset Grundlæggende Kommunal Økonomistyring. Kurset giver dig en bedre helhedsforståelse for og overblik over det daglige regnskabsarbejde – fra budgetlægning til regnskabsaflæggelse. 

Kommunerne og de store idrætsevents og kulturprojekter

Temadag om kommunerne og de store idrætsevents og kulturprojekter.

Se detaljer
Gem som favorit

Økonomi for skolesekretærer

På denne intensive temadag får du viden og forståelse for, hvad der ligger til grund for din skoles økonomi, og du får indsigt i værktøjer, som bruges i arbejdet med økonomi.

Se detaljer
Gem som favorit

Kommunaløkonomi for ikke-økonomer

Er du i kontakt med økonomi i din dagligdag, eller er du blot nysgerrig på, hvordan økonomien i en kommune hænger sammen? Så er Kommunaløkonomi for ikke-økonomer et kursus for dig!

Se detaljer
Gem som favorit

Grundlæggende kommunal økonomistyring

Har du brug for kompetencer inden for kommunernes økonomi og regnskab for at udføre dine daglige opgaver? Få et intensivt to-dages kursus, hvor du får indsigt i kommunernes budget- og regnskabssystem.

Se detaljer
Gem som favorit