Nye krav til kommunernes regnskabsfunktioner

Den kommunale regnskabsfunktion er under forandring i disse år. Det skyldes bl.a. den stadigt stigende digitalisering af den kommunale bogføring og bilagshåndtering samt decentraliseringen af det økonomiske ansvar, herunder ansvar for bilagsgodkendelse og budgetkontrol. Dernæst sker der en udvikling i kommunernes overordnede organisering, og det har stor betydning for hele økonomifunktionens rolle. I de fleste kommuner er der sket en specialisering af økonomifunktionens opgaver i forhold til budget, regnskab og analyse, og det tværgående samarbejde mellem fagforvaltninger og økonomifunktionen har fået en afgørende rolle i kommunens økonomistyring. 

Det har ændret regnskabsmedarbejdernes kontaktflade til resten af organisationen, og opgaverne er i dag meget mere udadvendte, proaktive og rådgivende, end de tidligere har været. Regnskabsmedarbejderne agerer i langt højere grad som interne konsulenter og sparringspartnere for resten af organisationen.

Bliv rustet til at imødekomme de nye krav

Der stilles endvidere krav til, at den kommunale regnskabsmedarbejder medvirker til en løbende optimering af de administrative processer. Disse krav vil kun være stigende fremover – og dette vil udfordre regnskabsmedarbejdernes kompetencer til at skabe holdbare forandringer og effektiviseringer i kommunernes økonomiske styring.
 
I COK stiller vi skarpt på de områder, hvor du som kommunal regnskabsmedarbejder skal tilbydes kompetenceudvikling og dermed rustes til at møde de nye krav. Vi udbyder en bred og stærk portefølje af kurser og uddannelser, som matcher nutidens krav og forventninger til regnskabsfunktionerne.

MEP-Temadag: Veje til en mere effektiv økonomi- og regnskabsadministration

På temadagen får du viden, der kan bidrage til at forbedre effektivitet og kvalitet i den kommunale- økonomi- og regnskabsadministration.

Se detaljer
Gem som favorit

Kursusdag: Beregning af takster og priser

Øg dine kompetencer og bliv helt skarp på, hvordan det er muligt at beregne takster og priser i forbindelse med forskellige kommunale opgaver.

Se detaljer
Gem som favorit

Kursusdag: Tilskudsadministration og tilskudsregnskaber

Tilmeld dig en kursusdag hvor du får helt styr på tilskudsadministration og udarbejdelse af din kommunes tilskudsregnskaber.

Se detaljer
Gem som favorit

Kursusdag: Årsregnskab og årsrapporten

Få helt styr på de grundlæggende krav til kommunernes årsregnskab og få inspiration til udarbejdelsen af årsrapporten.

Se detaljer
Gem som favorit

Kursusdag: Afstemning og balancen

Styrk dine kompetencer og bliv helt skarp på afstemningen og balancen i din kommune.
Kursusdagen er en del af COKs Kommunale Regnskabsskole, som vi udbyder i samarbejde med Deloitte.

Se detaljer
Gem som favorit

Kursusdag: Budgetopfølgning og controlling

Få redskaber til hvordan man ved en effektiv budgetopfølgning og controlling kan lave god økonomistyring i kommunen.

Se detaljer
Gem som favorit

Udvidet momskursus

Har du styr på den grundlæggende moms? Udvidet moms går skridtet videre og gør dig i stand til at identificere komplicerede problemstillinger i forbindelse med moms.

Se detaljer
Gem som favorit

Grundlæggende momskursus

Få styr på de grundlæggende momsregler i kommunen.

Se detaljer
Gem som favorit

Er du akademiker i kommunen?

Få værktøjer til at finde din rolle og forstå relationerne i en politisk styret organisation

Se detaljer
Gem som favorit

Alt om Lejeret

Forstå de grundlæggende principper i lejeloven i overblik og i detaljer med afsæt i de nye regler som trådte i kraft 2015

Se detaljer
Gem som favorit