Nye krav til kommunernes regnskabsfunktioner

Den kommunale regnskabsfunktion er under forandring i disse år. Det skyldes bl.a. den stadigt stigende digitalisering af den kommunale bogføring og bilagshåndtering samt decentraliseringen af det økonomiske ansvar, herunder ansvar for bilagsgodkendelse og budgetkontrol. Dernæst sker der en udvikling i kommunernes overordnede organisering, og det har stor betydning for hele økonomifunktionens rolle. I de fleste kommuner er der sket en specialisering af økonomifunktionens opgaver i forhold til budget, regnskab og analyse, og det tværgående samarbejde mellem fagforvaltninger og økonomifunktionen har fået en afgørende rolle i kommunens økonomistyring. 

Det har ændret regnskabsmedarbejdernes kontaktflade til resten af organisationen, og opgaverne er i dag meget mere udadvendte, proaktive og rådgivende, end de tidligere har været. Regnskabsmedarbejderne agerer i langt højere grad som interne konsulenter og sparringspartnere for resten af organisationen.

Bliv rustet til at imødekomme de nye krav

Der stilles endvidere krav til, at den kommunale regnskabsmedarbejder medvirker til en løbende optimering af de administrative processer. Disse krav vil kun være stigende fremover – og dette vil udfordre regnskabsmedarbejdernes kompetencer til at skabe holdbare forandringer og effektiviseringer i kommunernes økonomiske styring.
 
I COK stiller vi skarpt på de områder, hvor du som kommunal regnskabsmedarbejder skal tilbydes kompetenceudvikling og dermed rustes til at møde de nye krav. Vi udbyder en bred og stærk portefølje af kurser og uddannelser, som matcher nutidens krav og forventninger til regnskabsfunktionerne.

Moms og afgifter 3: Cases med fokus på bygninger, grunde og haller

Arbejder du med kontering af moms eller er du via dine opgaver i berøring med af de kommunale momsregler? Og arbejder du med bygninger, grunde og haller? Så læs med videre

Se detaljer
Gem som favorit

Moms og afgifter 2: Fokus på udgifter

Arbejder du med kontering af moms eller er du via dine opgaver i berøring med af de kommunale momsregler? Og vil du vide, hvordan du får moms og afgifter refunderet? Så læs med videre

Se detaljer
Gem som favorit

Moms og afgifter 1: Fokus på indtægter

Arbejder du med kontering af moms eller er du via dine opgaver i berøring med de kommunale momsregler? Og vil du vide, om du er omfattet af momsloven og hvad dine pligter er? Så læs med videre

Se detaljer
Gem som favorit

Orienteringsmøder om Aktuel Kommunaløkonomi

Igen i år afholder KL og COK orienteringsmøder om forhandlingerne og indholdet i økonomiaftalen.

Se detaljer
Gem som favorit

Kursusdag: Beregning af takster og priser

Øg dine kompetencer og bliv helt skarp på, hvordan det er muligt at beregne takster og priser i forbindelse med forskellige kommunale opgaver.

Se detaljer
Gem som favorit

Kursusdag: Tilskudsadministration og tilskudsregnskaber

Tilmeld dig en kursusdag hvor du får helt styr på tilskudsadministration og udarbejdelse af din kommunes tilskudsregnskaber.

Se detaljer
Gem som favorit

Kursusdag: Årsregnskab og årsrapporten

Få helt styr på de grundlæggende krav til kommunernes årsregnskab og få inspiration til udarbejdelsen af årsrapporten.

Se detaljer
Gem som favorit

Kursusdag: Budgetopfølgning og controlling

Få redskaber til hvordan man ved en effektiv budgetopfølgning og controlling kan lave god økonomistyring i kommunen.

Se detaljer
Gem som favorit

Alt om Lejeret

Kurset giver dig indsigt i og forståelse for de grundlæggende lejeretlige principper i alle lejeforholdets faser, herunder alle relevante emner vedrørende lejeforholdets indgåelse, beståen og ophør.

Se detaljer
Gem som favorit

Budget- og regnskabssystem for kommuner

Vil du vide mere om det kommunale budget- og regnskabssystem (den gule bibel), så du bliver bedre til at sætte ind der, hvor økonomistyringen kan blive endnu mere effektiv? Så læs med videre

Se detaljer
Gem som favorit