COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Nye krav til kommunernes regnskabsfunktioner

Den kommunale regnskabsfunktion er under forandring i disse år. Det skyldes bl.a. den stadigt stigende digitalisering af den kommunale bogføring og bilagshåndtering samt decentraliseringen af det økonomiske ansvar, herunder ansvar for bilagsgodkendelse og budgetkontrol. Dernæst sker der en udvikling i kommunernes overordnede organisering, og det har stor betydning for hele økonomifunktionens rolle. I de fleste kommuner er der sket en specialisering af økonomifunktionens opgaver i forhold til budget, regnskab og analyse, og det tværgående samarbejde mellem fagforvaltninger og økonomifunktionen har fået en afgørende rolle i kommunens økonomistyring. 

Det har ændret regnskabsmedarbejdernes kontaktflade til resten af organisationen, og opgaverne er i dag meget mere udadvendte, proaktive og rådgivende, end de tidligere har været. Regnskabsmedarbejderne agerer i langt højere grad som interne konsulenter og sparringspartnere for resten af organisationen.

Bliv rustet til at imødekomme de nye krav

Der stilles endvidere krav til, at den kommunale regnskabsmedarbejder medvirker til en løbende optimering af de administrative processer. Disse krav vil kun være stigende fremover – og dette vil udfordre regnskabsmedarbejdernes kompetencer til at skabe holdbare forandringer og effektiviseringer i kommunernes økonomiske styring.
 
I COK stiller vi skarpt på de områder, hvor du som kommunal regnskabsmedarbejder skal tilbydes kompetenceudvikling og dermed rustes til at møde de nye krav. Vi udbyder en bred og stærk portefølje af kurser og uddannelser, som matcher nutidens krav og forventninger til regnskabsfunktionerne.

Budget og styring på handicap- og psykiatriområdet

Overvejer din kommune at ændre økonomistyringen på handicap- og psykiatriområdet? Få viden om, hvordan takstmodeller og effektbaserede styringsprincipper kan anvendes og videreudvikles på dette kursus

Se detaljer
Gem som favorit

Budget- og regnskabssystem for kommuner

Vil du vide mere om det kommunale budget- og regnskabssystem (den gule bibel), så du bliver bedre til at sætte ind der, hvor økonomistyringen kan blive endnu mere effektiv? Så er dette kurset for dig!

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 17.05 - 18.05.2021
  • 23.11 - 24.11.2021
Lokation Odense

Kursusdag: Beregning af takster og priser

Vil du have både lovgrundlaget, den rigtige kalkulationsmodel og dokumentationen på plads, når du beregner takster og priser? Så tilmeld dig denne regnskabsdag fra COK og Deloitte.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 09.12.2020
Lokation Online

Økonomi og styring i beredskabet

Hvilke rammebetingelser og styringsaftaler gælder for beredskaber? Hvordan lægger du et godt budget, og hvordan følger du op henover året? Det hører du mere om og bliver i stand til med denne temadag.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Moms og afgifter 2: Fokus på udgifter

Arbejder du med kontering af moms, eller er du via dine opgaver i berøring med de kommunale momsregler? Og vil du vide, hvordan du får moms og afgifter refunderet? Så læs med videre

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Moms og afgifter 3: Cases med fokus på bygninger, grunde og haller

Arbejder du med kontering af moms, eller er du via dine opgaver i berøring med de kommunale momsregler? Og arbejder du med bygninger, grunde og haller? Så læs med videre

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Moms og afgifter 1: Fokus på indtægter

Arbejder du med kontering af moms, eller er du via dine opgaver i berøring med de kommunale momsregler? Og vil du vide, om du er omfattet af momsloven, og hvad dine pligter er? Så læs med videre

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Orienteringsmøder om Aktuel Kommunaløkonomi

Igen i år afholder KL og COK orienteringsmøder om forhandlingerne og indholdet i økonomiaftalen - i år afholder vi møderne online.

Se detaljer
Gem som favorit

Kursusdag: Tilskudsadministration og tilskudsregnskaber

Vil du have styr på både ansøgning, administration, regnskabsaflæggelse og faldgruber undervejs, når du arbejder med særtilskud? Så tilmeld dig denne kursusdag fra COK og Deloitte.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 15.04.2021
Lokation Online

Kursusdag: Årsregnskab og årsrapporten - online!

Få styr på de grundlæggende krav til det kommunale årsregnskab, tips til effektiv regnskabsaflæggelse og ny inspiration til det strategiske arbejde med årsrapporten.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads