NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Nye krav til kommunernes regnskabsfunktioner

Den kommunale regnskabsfunktion er under forandring i disse år. Det skyldes bl.a. den stadigt stigende digitalisering af den kommunale bogføring og bilagshåndtering samt decentraliseringen af det økonomiske ansvar, herunder ansvar for bilagsgodkendelse og budgetkontrol. Dernæst sker der en udvikling i kommunernes overordnede organisering, og det har stor betydning for hele økonomifunktionens rolle. I de fleste kommuner er der sket en specialisering af økonomifunktionens opgaver i forhold til budget, regnskab og analyse, og det tværgående samarbejde mellem fagforvaltninger og økonomifunktionen har fået en afgørende rolle i kommunens økonomistyring. 

Det har ændret regnskabsmedarbejdernes kontaktflade til resten af organisationen, og opgaverne er i dag meget mere udadvendte, proaktive og rådgivende, end de tidligere har været. Regnskabsmedarbejderne agerer i langt højere grad som interne konsulenter og sparringspartnere for resten af organisationen.

Bliv rustet til at imødekomme de nye krav

Der stilles endvidere krav til, at den kommunale regnskabsmedarbejder medvirker til en løbende optimering af de administrative processer. Disse krav vil kun være stigende fremover – og dette vil udfordre regnskabsmedarbejdernes kompetencer til at skabe holdbare forandringer og effektiviseringer i kommunernes økonomiske styring.
 
I Komponent stiller vi skarpt på de områder, hvor du som kommunal regnskabsmedarbejder skal tilbydes kompetenceudvikling og dermed rustes til at møde de nye krav. Vi udbyder en bred og stærk portefølje af kurser og uddannelser, som matcher nutidens krav og forventninger til regnskabsfunktionerne.

Budget- og regnskabssystem for kommuner

Vil du vide mere om det kommunale budget- og regnskabssystem (den gule bibel), så du bliver bedre til at sætte ind der, hvor økonomistyringen kan blive endnu mere effektiv? Så er dette kurset for dig!

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 17.05 - 18.05.2021
 • 23.11 - 24.11.2021
Lokation Odense

Kursusdag: Beregning af takster og priser

Vil du have både lovgrundlaget, den rigtige kalkulationsmodel og dokumentationen på plads, når du beregner takster og priser? Så tilmeld dig denne regnskabsdag fra Komponent og Deloitte.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 22.06.2021
Lokation Online

Økonomi og styring i beredskabet

Hvilke rammebetingelser og styringsaftaler gælder for beredskaber? Hvordan lægger du et godt budget, og hvordan følger du op henover året? Det hører du mere om og bliver i stand til med denne temadag.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Moms – momsrefusionsordningen

Forstå momsrefusionsordningen fra A-Z og bliv en haj til at anvende momsrefusionsreglerne i din kommune.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 15.06.2021
 • 24.11.2021
Lokation Aarhus, Herlev

Moms – toldmoms og energiafgifter

Vil du vide, hvornår din kommune er momspligtig, momsfritaget eller måske lønsumsafgiftspligtig? Så er dette kurset for dig.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 03.06.2021
 • 10.11.2021
Lokation Aarhus, Herlev

Grundlæggende moms og afgifter

Lær at skelne mellem de forskellige momsordninger, få overblik over formkravene til momsregnskab og styrk din viden om bogføring af moms ved både køb og salg med dette grundlæggende kursus.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 18.05.2021
 • 27.10.2021
Lokation Aarhus, Herlev

Orienteringsmøder om Aktuel Kommunaløkonomi

Igen i år afholder KL og Komponent orienteringsmøder om forhandlingerne og indholdet i økonomiaftalen - i år afholder vi møderne online.

Se detaljer
Gem som favorit

Kursusdag: Tilskudsadministration og tilskudsregnskaber

Vil du have styr på både ansøgning, administration, regnskabsaflæggelse og faldgruber undervejs, når du arbejder med særtilskud? Så tilmeld dig denne kursusdag fra Komponent og Deloitte.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 15.04.2021
Lokation Online

Kursusdag: Årsregnskab og årsrapporten

Få styr på de grundlæggende krav til det kommunale årsregnskab, tips til effektiv regnskabsaflæggelse og ny inspiration til det strategiske arbejde med årsrapporten.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 18.11.2021
Lokation Online

Kursusdag: Budgetopfølgning og controlling

Vil du vide, hvordan du ved en effektiv budgetopfølgning og controlling kan lave god økonomistyring i kommunen? Du får redskaberne på dette kursus!

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 17.06.2021
Lokation Online