Ledelse af fagområder

Som leder for fagprofessionelle er du leder for medarbejdere med en meget stærk identitet tæt koblet til faglighed – og stolte traditioner. Hvad enten du har en anden faglig baggrund end dine medarbejdere eller er ”vokset op” inden for faget, er ledelse og det at opnå følgeskab af fagprofessionelle en kompleks ledelsesopgave. Hvis du som leder deler den samme faglige baggrund som dine medarbejdere, er du på forkant med den faglige kultur og har bedre udgangspunkt for naturligt følgeskab og navigation, men måske er du også udfordret på at kunne skifte fagligt perspektiv.
 
Er dit faglige udgangspunkt et andet end dine medarbejderes, må du måske kæmpe mere for din ledelsesmæssige legitimitet. Omvendt vil du gennem respektfuld nysgerrighed bedre kunne udfordre din organisation på ydelser og kvalitet i opgavevaretagelsen. Ledelse af fagprofessionelle og specifikke fagområder kræver særlige kompetencer, som både knytter sig til din mere generelle ledelsesfaglighed såvel som din evne til at adressere den specifikke fagprofessionelle praksis og den særlige faglige logik, som medarbejderne tager deres afsæt i.

Som faglig leder lykkes du, når du evner og formår både at kunne stå på broen og skabe helhed og sammenhæng, samtidig med at du også er nede i maskinrummet og den daglige drift. Konkret betyder det:
 

  • At du dels må være optaget af at skabe størst mulig værdi borgere og lokalsamfund, for de ressourcer, du har til rådighed.
  • At du evner at bringe mening og betydning ind i de politiske visioner og mål så, de kan oversættes til konkrete ydelser - tæt koblet på kerneopgaven.
  • At du er optaget af høje faglige standarder, ressourceoptimering og kvalitetsudvikling – i overensstemmelse med og på forkant med lovgivningen. Det betyder bl.a. fokus på arbejdsgange og arbejdsprocesser, kompetenceudvikling, herunder læring- og vidensdeling, dokumentation og effektmålinger

Her finder du vores aktuelle forløb til dig, der leder fagprofessionelle eller specifikke fagområder - og som giver dig mulighed for lykkes i dit lederskab. Det kan f.eks. være i forhold til økonomistyring, pædagogisk ledelse, ledelse af samarbejde med frivillige, velfærdsteknologi og entreprenørledelse.

Fagspecifik ledelse

Elvi Weinreich, der har skrevet ph.d. om fremtidens behov i forhold til uddannelse af offentlige ledere, påpeger på baggrund af sin forskning, at der nu og i fremtiden netop er behov for at sætte fokus på fagspecifikke ledelseskompetencer.  Hun mener, at det fagspecifikke element i lederuddannelse er en overset størrelse, og at det nu og i fremtiden, særligt i lyset af reformtider og ændringer i ydelser og tankegange, er centralt at nærme sig de enkelte fagområder og de fagspecifikke betingelser og udfordringer, som knytter sig til ledelsesopgaven.
 
Weinreich peger derfor på, at du som offentlig leder udover mere generelle ledelseskompetencer, også bør styrkes i dit arbejde med at organisere kerneopgaven og det at sætte retning for, hvordan de konkrete velfærdsydelser, som du er ansvarlig for fremadrettet, fagligt kan løftes og videreudvikles - vel og mærke samtidig med at dine medarbejderes faglige engagement og følgeskab skal fastholdes. 

Handicap 2018 - Borgerperspektiver

Socialstyrelsen og COK byder for anden gang velkommen til den nationale handicapkonference, der i 2018 sætter fokus på borgerperspektiver.

Se detaljer
Gem som favorit

Økonomi for ledere af dag- og døgntilbud

På fire dage får du viden og værktøjer, der medvirker til, at du som leder i endnu større udstrækning kan tænke økonomiarbejdet ind som et aktivt ledelsesværktøj til at nå dine faglige mål.

Se detaljer
Gem som favorit

Økonomi for ledere på ældreområdet

På 4 dage får du viden og værktøjer, der medvirker til, at du som leder i endnu større udstrækning kan tænke økonomiarbejdet ind som et aktivt ledelsesværktøj til at nå dine faglige mål.

Se detaljer
Gem som favorit

Kommunal Entreprenørledelse

Professionelt lederskab med afsæt i din personlighed og dig som leder i samspil med dine medarbejdere.

Se detaljer
Gem som favorit

Borgerservice 2018

Morgendagens borgerservice er effektivisering, automatisering og nye regler for datasikkerhed. Hør, hvordan du kan gribe i morgen an i dag på Borgerservice 2018.

Se detaljer
Gem som favorit

Juridisk ABC for ledere i folkeskolen

På dette kursus sætter vi fokus på de juridiske spilleregler for skolelederen som myndighedsperson og personaleleder.

Se detaljer
Gem som favorit

Masterclass i Digital Transformation

Deltag i denne uddannelse og få udviklet kompetencer til at lede den digitale transformation og opnå det rette mindset til at omsætte jeres digitaliseringsstrategi til praksis.

Se detaljer
Gem som favorit

Facilitering af samskabelsesprocesser

- en intensiv konsulentuddannelse for dig, der skal facilitere samskabelsesprocesser.
Samskabelse er en samlebetegnelse for den mest iøjnefaldende nye bevægelse i kommunerne.

Se detaljer
Gem som favorit

Ledelse af forældresamarbejde i et børneperspektiv

- Hvordan kan man lede forældresamarbejdet som en integreret del af kerneopgaven?

Se detaljer
Gem som favorit

Personlig planlægning - en gevinst i en travl hverdag!

Er du presset og vil have mulighed for at løfte dig op over bunkerne, og få nye enkle og praktiske redskaber til at skabe overblik, gode vaner og prioritering i opgaverne?

Se detaljer
Gem som favorit