Handicap 2018 - Borgerperspektiver

Socialstyrelsen og COK byder for anden gang velkommen til den nationale handicapkonference, der i 2018 sætter fokus på borgerperspektiver.

Se detaljer
Gem som favorit

Forebyg ny vold med psykologisk førstehjælp

To temadage for personale i psykiatriske bosteder.

Se detaljer
Gem som favorit

Temadag: Almene ældreboliger - administration og drift

Vi sætter fokus på ældreboligers drift med regnskaber, anvisning, udlejning med opsigelse og fraflytning, beboerdemokrati og klagemuligheder.

Se detaljer
Gem som favorit

Bevilling af hjælpemidler SEL §§ 112 og 113 (kropsbårne/personlige hjælpemidler) - erfarne

Kurset har til formål at give dig, der har mere end 3 års erhvervserfaring, mulighed for at arbejde i dybden med de juridiske finesser på hjælpemiddelområdet og udvider dit kendskab til reglerne i and

Se detaljer
Gem som favorit

Merudgifter for viderekomne – SEL § 100

Kurset sætter juridisk fokus på merudgifter i samspil med biler, bolig og BPA-ordninger mv., og som en del af den samlede løsning på tværs af forvaltninger.

Se detaljer
Gem som favorit

Sagsbehandling af genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder (§§112 og 113) – Erfarne

Med særligt fokus på Serviceloven anno 2018, herunder § 113a og § 113b, betydningen for arbejdet med Servicelovens §§ 112 og 113, helhedsorienteret sagsbehandling og den rehabiliterende indsats.

Se detaljer
Gem som favorit

Bevilling af hjælpemidler SEL §§ 112 og 113 (kropsbårne/personlige hjælpemidler) Let øvede

Kurset har til formål at give dig den juridiske opdatering på dine praktiske erfaringer og styrke din sagsbehandling på hjælpemiddelområdet.

Se detaljer
Gem som favorit

Sagsbehandling af genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder – nye og let øvede

Med særligt fokus på den helhedsorienterede sagsbehandling, samt den nye Servicelovs betydning for arbejdet med Servicelovens §§ 112 og 113.

Se detaljer
Gem som favorit