Medarbejderkompetencer, der matcher

Den nye beskæftigelsesreform stiller store krav til medarbejdernes kompetencer i forhold til deres samarbejde med borgere, virksomheder og andre interessenter. Medarbejderne i jobcentrene har således behov for nye faglige kompetencer, når jobcentret skal yde en endnu mere målrettet, kompetent og faglig rådgivning. De personlige og faglige kompetencer skal i spil, så jobcentret kan lykkes med prioritering, planlægning, dialog og samarbejde.

Medarbejdernes gennemførelse af aktiviteterne fører i første omgang til en kompetenceudvikling hos dem selv, men den skal også bidrage til at løfte hele jobcentrets faglighed. Vi ser medarbejderkompetenceudviklingsforløbene som en oplagt platform for at integrere det strategiske perspektiv i en generel udvikling af jobcenterets professionalisme.

For at bringe de nye kompetencer i spil i relation til jobcentrenes strategiske arbejde, anbefaler vi, at der i forbindelse med deltagelsen i kompetenceudviklingsaktiviteterne afvikles samtaler mellem ledelsen og medarbejderne før, under og efter gennemførelsen. 

COK tilbyder en bred pallette af kompetenceudviklingsaktiviteter, der kan styrke de kompetencer, som medarbejderne skal have for at imødekomme de aktuelle udfordringer. 

Få styr på reglerne i danskuddannelsesloven

Lovkurset henvender sig til kommunale medarbejdere, der skal administrere reglerne om at give til

Se detaljer
Gem som favorit

Sygedagpenge og international social sikring inden for EU/EØS-området

Se detaljer
Gem som favorit

Veje til uddannelse for unge flygtninge

Få konkrete redskaber til at bruge uddannelse til at sikre et langsigtet beskæftigelsesperspektiv for unge flygtninge i alderen 18-25 år.

Se detaljer
Gem som favorit

Konference om koblingskompetencer

Vi sætter fokus på koblingskompetencer og borgerinddragelse. Bliv klogere på, hvordan du kan arbejde på tværs af velfærdsområder og fagligheder og skabe langtidsholdbare løsninger for og med borgerne.

Se detaljer
Gem som favorit

Når unge ryger hash

Hvorfor er hash skadeligt, og hvordan motiverer du unge til at stoppe forbruget?

Se detaljer
Gem som favorit

Samtaleteknikker i den jobrettede samtale

Lær nye teknikker til at gennemføre jobrettede samtaler med fokus på indholdet, så den ledige oplever kvalificeret vejledning og øget indflydelse på eget forløb.

Se detaljer
Gem som favorit

Tværgående samarbejde i praksis (Ledelse af aktivt medborgerskab)

Fra snitflader til samarbejdsrum: Få effekt ud af indsatserne på tværs af beskæftigelses-social- og sundhedsområdet. Løs de komplekse udfordringer med ledelse af kerneopgaven og borgeren som drivkraft

Se detaljer
Gem som favorit

Tværgående samarbejde i praksis: Læringsforløb for medarbejdere

Sæt styring på kerneopgaven for den enkelte borger og få bedre resultater ud af de helhedsorienterede indsatser - på tværs af fag og organiseringer på beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet.

Se detaljer
Gem som favorit

Hvornår er sygedagpengesagen tilstrækkeligt oplyst?

Få sikker grund under fødderne med Ankestyrelsen og COK, der som noget nyt udbyder et fælles kursus for nye og nyere sagsbehandlere på sygedagpengeområdet

Se detaljer
Gem som favorit

Aktiv beskæftigelsesindsats for nyansatte og andre på beskæftigelsesområdet

Har du tilstrækkelig viden om Aktiv Beskæftigelsesindsats?

Se detaljer
Gem som favorit