Medarbejderkompetencer, der matcher

Den nye beskæftigelsesreform stiller store krav til medarbejdernes kompetencer i forhold til deres samarbejde med borgere, virksomheder og andre interessenter. Medarbejderne i jobcentrene har således behov for nye faglige kompetencer, når jobcentret skal yde en endnu mere målrettet, kompetent og faglig rådgivning. De personlige og faglige kompetencer skal i spil, så jobcentret kan lykkes med prioritering, planlægning, dialog og samarbejde.

Medarbejdernes gennemførelse af aktiviteterne fører i første omgang til en kompetenceudvikling hos dem selv, men den skal også bidrage til at løfte hele jobcentrets faglighed. Vi ser medarbejderkompetenceudviklingsforløbene som en oplagt platform for at integrere det strategiske perspektiv i en generel udvikling af jobcenterets professionalisme.

For at bringe de nye kompetencer i spil i relation til jobcentrenes strategiske arbejde, anbefaler vi, at der i forbindelse med deltagelsen i kompetenceudviklingsaktiviteterne afvikles samtaler mellem ledelsen og medarbejderne før, under og efter gennemførelsen. 

COK tilbyder en bred pallette af kompetenceudviklingsaktiviteter, der kan styrke de kompetencer, som medarbejderne skal have for at imødekomme de aktuelle udfordringer. 

Når unge ryger hash

Hvorfor er hash skadeligt, og hvordan motiverer du unge til at stoppe forbruget?

Se detaljer
Gem som favorit

Samtaleteknikker i den jobrettede samtale

Lær nye teknikker til at gennemføre jobrettede samtaler med fokus på indholdet, så den ledige oplever kvalificeret vejledning og øget indflydelse på eget forløb.

Se detaljer
Gem som favorit

Tværgående samarbejde i praksis (Ledelse af aktivt medborgerskab)

Fra snitflader til samarbejdsrum: Få effekt ud af indsatserne på tværs af beskæftigelses-social- og sundhedsområdet. Løs de komplekse udfordringer med ledelse af kerneopgaven og borgeren som drivkraft

Se detaljer
Gem som favorit

Tværgående samarbejde i praksis: Læringsforløb for ledere

Ledelse i snitflader og samarbejdsrum: Få bedre ressourcestyring og større effekt ud af indsatserne på tværs af beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet. Ledelse af tværgående medarbejdere.

Se detaljer
Gem som favorit

Tværgående samarbejde i praksis: Læringsforløb for medarbejdere

Sæt styring på kerneopgaven for den enkelte borger og få bedre resultater ud af de helhedsorienterede indsatser - på tværs af fag og organiseringer på beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet.

Se detaljer
Gem som favorit

Sygedagpengekursus i samarbejde med Ankestyrelsen

Hvornår er sygedagpengesagen tilstrækkeligt oplyst til, at du træffer en afgørelse? Få sikker grund under fødderne med Ankestyrelsen og COK, der som noget nyt udbyder et fælles kursus.
Se detaljer
Gem som favorit

Aktiv beskæftigelsesindsats for nyansatte og andre på beskæftigelsesområdet

Har du tilstrækkelig viden om Aktiv Beskæftigelsesindsats?

Se detaljer
Gem som favorit

Tilbud til borgere i virksomhedsindsatsen

De politiske strategier og intentioner bag lovgivningen, de forventede effekter af den virksomhed

Se detaljer
Gem som favorit

Mellemkommunal refusion og økonomi på førtidspensionsområdet i lyset af beskæftigelsesreformen

Få helt styr på reglerne om mellemkommunal refusion på førtidspensionsområdet i forbindelse med beskæftigelsesreformen.

Se detaljer
Gem som favorit

Facilitering og mødeledelse af tværfaglige fora

Bliv bedre til at facilitere og mødelede tværfaglige fora

Se detaljer
Gem som favorit