Medarbejderkompetencer, der matcher

Den nye beskæftigelsesreform stiller store krav til medarbejdernes kompetencer i forhold til deres samarbejde med borgere, virksomheder og andre interessenter. Medarbejderne i jobcentrene har således behov for nye faglige kompetencer, når jobcentret skal yde en endnu mere målrettet, kompetent og faglig rådgivning. De personlige og faglige kompetencer skal i spil, så jobcentret kan lykkes med prioritering, planlægning, dialog og samarbejde.

Medarbejdernes gennemførelse af aktiviteterne fører i første omgang til en kompetenceudvikling hos dem selv, men den skal også bidrage til at løfte hele jobcentrets faglighed. Vi ser medarbejderkompetenceudviklingsforløbene som en oplagt platform for at integrere det strategiske perspektiv i en generel udvikling af jobcenterets professionalisme.

For at bringe de nye kompetencer i spil i relation til jobcentrenes strategiske arbejde, anbefaler vi, at der i forbindelse med deltagelsen i kompetenceudviklingsaktiviteterne afvikles samtaler mellem ledelsen og medarbejderne før, under og efter gennemførelsen. 

COK tilbyder en bred pallette af kompetenceudviklingsaktiviteter, der kan styrke de kompetencer, som medarbejderne skal have for at imødekomme de aktuelle udfordringer. 

To dage med Styrket Borgerkontakt

Deltag i COKs 2-dages kursus og opnå markante resultater i kontakten med borgeren

Se detaljer
Gem som favorit

Mellemkommunal refusion – udvidet

Bliv helt skarp på reglerne om mellemkommunal refusion på førtidspensionsområdet i forbindelse med de forgangne års reformer og afgørelser på beskæftigelsesområdet.

Se detaljer
Gem som favorit

Fritvalgsreglerne og visitationsprocedurer

Få viden om fritvalgsreglerne, visitationsprocedurer og procesoptimering, som gør dig i stand til at sikre den korrekte mellemkommunale refusion i din kommune.

Se detaljer
Gem som favorit

Helhedsorienteret indsats: Den komplekse ledelsesopgave

Få ny viden, inspiration og konkrete greb til at lede helhedsorienterede indsatser. Temadag med oplæg fra bl.a. frikommunenetværket ’En plan’, KL og Finansministeriet.

Se detaljer
Gem som favorit

Aktivitetsparat - og hvad så?

Kontanthjælp er ikke en langtidsydelse.

Se detaljer
Gem som favorit

Fremtidens UU-medarbejder i den sammenhængende kommunale ungeindsats

Temadag med metoder og redskaber, så du kan gå konstruktivt og pro-aktivt ind i den sammenhængende kommunale ungeindsats.

Se detaljer
Gem som favorit

Hjælp mennesker med autisme i arbejde

Kompetencerne som mennesker med en autismeprofil besidder efterspørges på arbejdsmarkedet. Med rette støtte på rette tidspunkt kan de fastholde arbejde trods deres anderledes tænkning og læringsstil.

Se detaljer
Gem som favorit

Voksne og familier med inddragede opholdstilladelser

Hvordan støtter du bedst somaliere, som har fået inddraget opholdstilladelsen? Få viden om situationen og værktøjer til at håndtere familiernes – og din egen – usikkerhed og afmagt.

Se detaljer
Gem som favorit

Arbejdet med voksne flygtninge

Ny faglig viden og konkrete værktøjer til dig, der arbejder med voksne flygtninge. Temadag om aktuelle og kommende udfordringer på flygtningeområdet – i samarbejde med Dansk Røde Kors.

Se detaljer
Gem som favorit

Få styr på reglerne i danskuddannelsesloven

Forstå lovgivningen, så du kan give borgeren det rigtige tilbud. Kursus med fokus på intentionerne bag de seneste lovændringer, og hvordan de kan udmøntes i god praksis.

Se detaljer
Gem som favorit