Valgmoduler for dig, der vil styrke dine kompetencer inden for økonomi, kommunaljura eller grundlæggende kommunal administration.

Vejlederuddannelse - vejledning af kontorelever

Bliv en kvalificeret vejleder for dine elever og arbejdsplads.
Nyt modul som henvender sig til dig som er vejleder, er på vej til at blive det eller på anden vis tager del i elevens uddannelsesforløb

Se detaljer
Gem som favorit

Fremtidens byggesagsmedarbejder

Vil du medvirke til en god og ordentlig myndighedsbehandling i henhold til lov og retssikkerhed samtidig med, at borgere og virksomheder føler sig hørt og mødt på drømme og intentioner

Se detaljer
Gem som favorit

Kommunal opkrævning

Kommunale opkrævning er ikke blot afgørende for kommunens økonomi og likviditet, men den er også med til at sikre borgerens tillid. Få styrket dine kompetencer i Kommunal opkrævning!

Se detaljer
Gem som favorit

Administration på skoler og børne- og ungeområdet

Et modul designet til arbejdsopgaverne i de administrative funktioner og rolle på skoler og på børne- og ungeområdet

Se detaljer
Gem som favorit

Viden og redskaber i kontrolindsatsen

Modulet er for dig, som ønsker at få opdateret din viden og erhverve nye redskaber i dit arbejde med kontrolsager.

Se detaljer
Gem som favorit

Økonomistyring og Controlling

Du får indsigt i økonomistyringsfeltets elementer i form af analyse, metoder, controlling, databehandling, informationssikkerhed, samt formidling af data.

Se detaljer
Gem som favorit

Retlige forhold - hverdagsjura i det offentlige

Kan din arbejdsplads blive erstatningspligtig, og kan din kommune indgå en aftale?

Se detaljer
Gem som favorit

Budget og regnskab

Hvad er de daglige arbejdsopgaver med budget og regnskab?
Hvad er sammenhængen mellem daglige økonomiopgaver og økonomistyring?

Se detaljer
Gem som favorit