Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud (5 ECTS)

Få styrket dine lederkompetencer til at bedrive faglig ledelse af den pædagogiske læreplan.

Se detaljer
Gem som favorit

Ledelse af social kapital (5 ECTS)

På modulet opnår du viden om forskellige teorier, metoder og erfaringer med social kapital med fokus på udvikling og fastholdelse.

Se detaljer
Gem som favorit

Tværgående samarbejde i praksis (Diplom - 5 ECTS)

Fra snitflader til samarbejdsrum: Få effekt ud af indsatserne på tværs af beskæftigelses-social- og sundhedsområdet. Løs de komplekse udfordringer med ledelse af kerneopgaven og borgeren som drivkraft

Se detaljer
Gem som favorit

Diplomclass i Digital Transformation

Få øget forståelse for hvad den digitale transformation skaber af forandringer og nye muligheder.

Se detaljer
Gem som favorit

Team- og netværksledelse (5 ECTS)

På modulet skærpes din kompetence som leder til at navigere i det udvidede ledelsesrum mellem forskellige aktører og relationer - borgere, forvaltning, personale og eksterne samarbejdspartnere.

Se detaljer
Gem som favorit

Kvalitet, resultater og effekt til borgere og brugere (5 ECTS)

Modulet udvikler din evne til at omforme politiske mål til kvalitet og effekt for borgere og brugere.

Se detaljer
Gem som favorit

Coaching (5 ECTS)

På modulet tilegner du dig viden om og praktiske færdigheder til at bruge coaching som en ressource for ledelses- og organisatoriske udviklingsprocesser.

Se detaljer
Gem som favorit

Ledelse af velfærdsteknologiske udviklingsprocesser (5 ECTS)

På modulet vil du blive præsenteret for det teoretiske grundlag samt træne de konkrete handlekompetencer for at kunne arbejde med ledelse i forhold til de særlige formål, mål og udfordringer.

Se detaljer
Gem som favorit

Ledelse og Jura (5 ECTS)

Den stigende retliggørelse af den offentlige sektor, som har udviklet sig inden for de seneste 10 - 15 år, har betydning på alle niveauer i kommunale organisationer.

Se detaljer
Gem som favorit

Ledelse af digitalisering (Diplom - 5 ECTS)

På modulet tilegner du dig kompetencer til at booste den digitale kultur på arbejdspladsen med henblik på gevinstrealisering på dit respektive kommunale velfærdsområde.

Se detaljer
Gem som favorit