Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan (5 ECTS)

Få styrket dine ledelseskompetencer til at håndtere ledelsesfaglige og organisatoriske udfordringer i forbindelse med at udvikle og styrke det pædagogiske læringsmiljø.

Se detaljer
Gem som favorit

Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud (5 ECTS)

Få styrket dine lederkompetencer til at bedrive faglig ledelse af den pædagogiske læreplan.

Se detaljer
Gem som favorit

Ledelse af social kapital (5 ECTS)

På modulet opnår du viden om forskellige teorier, metoder og erfaringer med social kapital med fokus på udvikling og fastholdelse.

Se detaljer
Gem som favorit

Ledelse af samskabelsesprocesser (5 ECTS)

Tværgående samarbejde i praksis

Fra snitflader til samarbejdsrum: Få effekt ud af indsatserne på tværs af beskæftigelses-social- og sundhedsområdet. Løs de komplekse udfordringer med ledelse af kerneopgaven og borgeren som drivkraft

Se detaljer
Gem som favorit

Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer (5 ECTS)

Diplomclass i Digital Transformation

Uddannelsen henvender sig dig, der er medarbejder eller leder i en privat/offentlig organisation og med et særligt ansvar i forbindelse med eksekvering af organisationens digitale transformation.

Se detaljer
Gem som favorit

Team- og netværksledelse (5 ECTS)

På modulet skærpes din kompetence som leder til at navigere i det udvidede ledelsesrum mellem forskellige aktører og relationer - borgere, forvaltning, personale og eksterne samarbejdspartnere.

Se detaljer
Gem som favorit

Kvalitet, resultater og effekt til borgere og brugere (5 ECTS)

Modulet udvikler din evne til at omforme politiske mål til kvalitet og effekt for borgere og brugere.

Se detaljer
Gem som favorit

Coaching (5 ECTS)

På modulet tilegner du dig viden om og praktiske færdigheder til at bruge coaching som en ressource for ledelses- og organisatoriske udviklingsprocesser.

Se detaljer
Gem som favorit

Ledelse af velfærdsteknologiske udviklingsprocesser (5 ECTS)

På modulet vil du blive præsenteret for det teoretiske grundlag samt træne de konkrete handlekompetencer for at kunne arbejde med ledelse i forhold til de særlige formål, mål og udfordringer.

Se detaljer
Gem som favorit

Ledelse og Jura (5 ECTS)

Den stigende retliggørelse af den offentlige sektor, som har udviklet sig inden for de seneste 10 - 15 år, har betydning på alle niveauer i kommunale organisationer.

Se detaljer
Gem som favorit