Modernisering i offentlige organisationer

Modulet udvikler din evne til at indgå i et konstruktivt samarbejde med din organisations aktører om at håndtere organisatoriske udfordringer, forandrings- og udviklingsprocesser.

Se detaljer
Gem som favorit

Udvikling, forandring og innovation - fremtidens administrative medarbejder

Samarbejdsrelationer og muligheder er afgørende for fremtidens medarbejder. Fremtiden rummer potentialer for helt andre måder at gøre tingene på.

Se detaljer
Gem som favorit

Projektledelse - fremtidens administrative medarbejder

Kommune og region møder fremtidens krav med udvikling af innovation, kvalitet og produktivitet. Kompetencer der sættes i spil bygger på et solidt kendskab til fx projektstyring og projektledelse.

Se detaljer
Gem som favorit

Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan

Få styrket dine ledelseskompetencer til at håndtere ledelsesfaglige og organisatoriske udfordringer i forbindelse med at udvikle og styrke det pædagogiske læringsmiljø.

Se detaljer
Gem som favorit

Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud

Få styrket dine lederkompetencer til at bedrive faglig ledelse af den pædagogiske læreplan.

Se detaljer
Gem som favorit

Ledelse af social kapital

På modulet opnår du viden om forskellige teorier, metoder og erfaringer med social kapital med fokus på udvikling og fastholdelse.

Se detaljer
Gem som favorit

Tværgående samarbejde i praksis (Ledelse af aktivt medborgerskab)

Fra snitflader til samarbejdsrum: Få effekt ud af indsatserne på tværs af beskæftigelses-social- og sundhedsområdet. Løs de komplekse udfordringer med ledelse af kerneopgaven og borgeren som drivkraft

Se detaljer
Gem som favorit

Diplomclass i Digital Transformation

Få øget forståelse for hvad den digitale transformation skaber af forandringer og nye muligheder.

Se detaljer
Gem som favorit

Team- og netværksledelse

På modulet skærpes din kompetence som leder til at navigere i det udvidede ledelsesrum mellem forskellige aktører og relationer - borgere, forvaltning, personale og eksterne samarbejdspartnere.

Se detaljer
Gem som favorit

Kvalitet, resultater og effekt til borgere og brugere

Modulet udvikler din evne til at omforme politiske mål til kvalitet og effekt for borgere og brugere.

Se detaljer
Gem som favorit