Sektorledelse (5 ECTS)

Modulet bidrager til at udvikle din forståelse for den aktuelle udvikling af velfærdspolitikker og moderniseringsstrategier.

Se detaljer
Gem som favorit

Ledelse og HR (5 ECTS)

På modulet opnår du kompetencer til at arbejde med HR som et aktivt element i ledelsesopgaven.

Se detaljer
Gem som favorit

Modernisering i offentlige organisationer (5 ECTS)

Modulet udvikler din evne til at indgå i et konstruktivt samarbejde med din organisations aktører om at håndtere organisatoriske udfordringer, forandrings- og udviklingsprocesser.

Se detaljer
Gem som favorit

Udvikling, forandring og innovation - fremtidens administrative medarbejder (5 ECTS)

Samarbejdsrelationer og muligheder er afgørende for fremtidens medarbejder. Fremtiden rummer potentialer for helt andre måder at gøre tingene på.

Se detaljer
Gem som favorit

Projektledelse - fremtidens administrative medarbejder (5 ECTS)

Kommune og region møder fremtidens krav med udvikling af innovation, kvalitet og produktivitet. Kompetencer der sættes i spil bygger på et solidt kendskab til fx projektstyring og projektledelse.

Se detaljer
Gem som favorit

Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan (5 ECTS)

Få styrket dine ledelseskompetencer til at håndtere ledelsesfaglige og organisatoriske udfordringer i forbindelse med at udvikle og styrke det pædagogiske læringsmiljø.

Se detaljer
Gem som favorit

Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud (5 ECTS)

Få styrket dine lederkompetencer til at bedrive faglig ledelse af den pædagogiske læreplan.

Se detaljer
Gem som favorit

Ledelse af social kapital (5 ECTS)

På modulet opnår du viden om forskellige teorier, metoder og erfaringer med social kapital med fokus på udvikling og fastholdelse.

Se detaljer
Gem som favorit

Tværgående samarbejde i praksis (Diplom - 5 ECTS)

Fra snitflader til samarbejdsrum: Få effekt ud af indsatserne på tværs af beskæftigelses-social- og sundhedsområdet. Løs de komplekse udfordringer med ledelse af kerneopgaven og borgeren som drivkraft

Se detaljer
Gem som favorit

Diplomclass i Digital Transformation

Få øget forståelse for hvad den digitale transformation skaber af forandringer og nye muligheder.

Se detaljer
Gem som favorit