NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

På valgmodulerne får du mulighed for at specialisere dig inden for forskellige områder af offentlig ledelse. Du kan f.eks. specialisere dig i at lede folkeskoler og dagtilbud med fokus på den pædagogiske ledelsesopgave, du kan vælge moduler om samtaler, coaching og kommunikation, så du bliver en bedre sparringspartner for borgere og medarbejdere, eller du kan gå efter at styrke dig selv inden for ledelsesdiscipliner som f.eks. økonomistyring, jura, strategisk ledelse og forandringsledelse.

Ledelse med data (5 ECTS)

Gå foran i den databaseret udvikling og få viden og kompetencer til at identificere, bearbejde og bruge data til at udvikle kvaliteten af din organisations kerneopgave.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Teamledelse i den offentlige organisation (5 ECTS)

Få værktøjer og praktisk teori til Teamledelse

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 25.10 - 20.12.2021
  • Januar - marts 2022
  • Februar - april 2022
  • Februar - maj 2022
Lokation Randers, Aarhus, Aalborg, Herlev

Ledelse af digital transformation (5 ECTS)

Få kompetencer til at forstå, anvende og lede implementeringen af digitale processer og teknologier, der understøtter, nytænker og forbedrer kerneopgaven til gavn for borgere og brugere

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • Januar - marts 2022
Lokation Herlev

Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS) og Coaching (5 ECTS)

Supervisoruddannelsen

Supervision gavner borgerne, arbejdspladsen og den enkelte medarbejder

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • Januar - november 2022
Lokation Valby

Ledelse og økonomistyring (5 ECTS)

Du skærper din evne til at vurdere og gennemføre det nødvendige samspil med eksterne interessenter og øverste ledelse i organisationen, hvad angår budgettering og økonomistyring.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • April - juni 2022
  • August - december 2022
Lokation Randers, Herlev

Ledelse af samskabelsesprocesser (5 ECTS) og Coaching (5 ECTS)

Casemanageruddannelsen

Få metoder og værktøjer til succesfuld implementering af en helhedsorienteret indsats. 4x2 dages casemanageruddannelse for dig, der arbejder med borgere med komplekse problemer.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Ledelse af elevcentreret læring (5 ECTS)

Det er skoleledelsens opgave at varetage og styrke en elevcentreret læringskultur. Modulet giver dig de rette værktøjer til at varetage din rolle og opgave i ledelsen af en læringscentreret skole.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Pædagogisk, didaktisk og databaseret ledelse (10 ECTS)

Få viden og kompetencer til at stå i spidsen for den læringscentrerede skole: Pædagogisk og didaktisk forankring, ledelse af ressourcepersoner, data og evidens og datainformeret læringsledelse.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Skoleledelse (5 ECTS)

Få ny viden og kompetencer, så du kan lede folkeskolens økonomi og udvikling med udgangspunkt i de juridiske og forvaltningsmæssige rammer for skolens virke.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • August - november 2022
Lokation Randers

Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan (5 ECTS)

Få styrket dine ledelseskompetencer til at håndtere ledelsesfaglige og organisatoriske udfordringer i forbindelse med at udvikle og styrke det pædagogiske læringsmiljø.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads