NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

På valgmodulerne får du mulighed for at specialisere dig inden for forskellige områder af offentlig ledelse. Du kan f.eks. specialisere dig i at lede folkeskoler og dagtilbud med fokus på den pædagogiske ledelsesopgave, du kan vælge moduler om samtaler, coaching og kommunikation, så du bliver en bedre sparringspartner for borgere og medarbejdere, eller du kan gå efter at styrke dig selv inden for ledelsesdiscipliner som f.eks. økonomistyring, jura, strategisk ledelse og forandringsledelse.

Tværgående ledelse (5 ECTS)

- Teorier og metoder til det tværgående ledelsessamarbejde med fokus på fælles retning i det tvær

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • August - oktober 2022
Lokation Herlev

Coaching (5 ECTS) og Udvikling, forandring og innovation (5 ECTS)

-Bæredygtige udviklingsprocesser

Er der brug for et udforskende og lærende mindset for at håndtere forandringshastigheden, så er dette modul lavet til dig som leder, da du bliver klædt på til at skabe forløb, processer og samtaler.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • Januar - maj 2023
Lokation Herlev

Ledelse med data (5 ECTS)

Gå foran i den databaseret udvikling og få viden og kompetencer til at identificere, bearbejde og bruge data til at udvikle kvaliteten af din organisations kerneopgave.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • August - oktober 2022
Lokation Herlev

Teamledelse i den offentlige organisation (5 ECTS)

Få værktøjer og praktisk teori til Teamledelse

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • Februar - april 2022
Lokation Aarhus

Ledelse af digital transformation (5 ECTS)

Få kompetencer til at forstå, anvende og lede implementeringen af digitale processer og teknologier, der understøtter, nytænker og forbedrer kerneopgaven til gavn for borgere og brugere

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS) og Coaching (5 ECTS)

Supervisoruddannelsen

Supervision gavner borgerne, arbejdspladsen og den enkelte medarbejder

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • August 2022 - juni 2023
  • September 2022 - juni 2023
Lokation Valby, Aarhus

Ledelse og økonomistyring (5 ECTS)

Du skærper din evne til at vurdere og gennemføre det nødvendige samspil med eksterne interessenter og øverste ledelse i organisationen, hvad angår budgettering og økonomistyring.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • April - juni 2022
  • August - december 2022
Lokation Randers, Herlev

Ledelse af samskabelsesprocesser (5 ECTS) og Coaching (5 ECTS)

Casemanageruddannelsen

Få metoder og værktøjer til succesfuld implementering af en helhedsorienteret indsats. 4x2 dages casemanageruddannelse for dig, der arbejder med borgere med komplekse problemer.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Ledelse af elevcentreret læring (5 ECTS)

Det er skoleledelsens opgave at varetage og styrke en elevcentreret læringskultur. Modulet giver dig de rette værktøjer til at varetage din rolle og opgave i ledelsen af en læringscentreret skole.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Pædagogisk, didaktisk og databaseret ledelse (10 ECTS)

Få viden og kompetencer til at stå i spidsen for den læringscentrerede skole: Pædagogisk og didaktisk forankring, ledelse af ressourcepersoner, data og evidens og datainformeret læringsledelse.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads