Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangs-punkt i den styrkede pædagogiske læreplan

Få styrket dine ledelseskompetencer til at håndtere ledelsesfaglige og organisatoriske udfordringer i forbindelse med at udvikle og styrke det pædagogiske læringsmiljø.

Se detaljer
Gem som favorit

Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud

Få styrket dine lederkompetencer til at bedrive faglig ledelse af den pædagogiske læreplan.

Se detaljer
Gem som favorit

Ledelse af social kapital

På modulet opnår du viden om forskellige teorier, metoder og erfaringer med social kapital med fokus på udvikling og fastholdelse.

Se detaljer
Gem som favorit

Tværgående samarbejde i praksis (Ledelse af aktivt medborgerskab)

Fra snitflader til samarbejdsrum: Få effekt ud af indsatserne på tværs af beskæftigelses-social- og sundhedsområdet. Løs de komplekse udfordringer med ledelse af kerneopgaven og borgeren som drivkraft

Se detaljer
Gem som favorit

Diplomclass i Digital Transformation

Få øget forståelse for hvad den digitale transformation skaber af forandringer og nye muligheder.

Se detaljer
Gem som favorit

Team- og netværksledelse

På modulet skærpes din kompetence som leder til at navigere i det udvidede ledelsesrum mellem forskellige aktører og relationer - borgere, forvaltning, personale og eksterne samarbejdspartnere.

Se detaljer
Gem som favorit

Coaching

På modulet tilegner du dig viden om og praktiske færdigheder til at bruge coaching som en ressource for ledelses- og organisatoriske udviklingsprocesser.

Se detaljer
Gem som favorit

Ledelse af velfærdsteknologiske udviklingsprocesser med fokus på perspektivskifte

På modulet vil du blive præsenteret for det teoretiske grundlag samt træne de konkrete handlekompetencer for at kunne arbejde med ledelse i forhold til de særlige formål, mål og udfordringer.

Se detaljer
Gem som favorit

Ledelse og Jura

Den stigende retliggørelse af den offentlige sektor, som har udviklet sig inden for de seneste 10 - 15 år, har betydning på alle niveauer i kommunale organisationer.

Se detaljer
Gem som favorit

Ledelse af digitalisering (Ledelse af forandringsprocesser)

På modulet tilegner du dig kompetencer til at booste den digitale kultur på arbejdspladsen med henblik på gevinstrealisering på dit respektive kommunale velfærdsområde.

Se detaljer
Gem som favorit