COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

På valgmodulerne får du mulighed for at specialisere dig inden for forskellige områder af offentlig ledelse. Du kan f.eks. specialisere dig i at lede folkeskoler og dagtilbud med fokus på den pædagogiske ledelsesopgave, du kan vælge moduler om samtaler, coaching og kommunikation, så du bliver en bedre sparringspartner for borgere og medarbejdere, eller du kan gå efter at styrke dig selv inden for ledelsesdiscipliner som f.eks. økonomistyring, jura, strategisk ledelse og forandringsledelse.

Ledelse af digital transformation (5 ECTS)

Få kompetencer til at forstå, anvende og lede implementeringen af digitale processer og teknologier, der understøtter, nytænker og forbedrer kerneopgaven til gavn for borgere og brugere

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • Januar - maj 2021
  • Februar - juni 2021
Lokation Herlev, Aalborg

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ECTS) og Coaching (5 ECTS)

Supervisoruddannelsen

Supervision gavner borgerne, arbejdspladsen og den enkelte medarbejder

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • Marts 2021 - marts 2022
Lokation Aarhus

Ledelse og økonomistyring (5 ECTS)

Du skærper din evne til at vurdere og gennemføre det nødvendige samspil med eksterne interessenter og øverste ledelse i organisationen, hvad angår budgettering og økonomistyring.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • August - december 2021
  • August - november 2021
  • September - september 2021
Lokation Aalborg, Randers, Herlev

Ledelse af samskabelsesprocesser (5 ECTS) og Coaching (5 ECTS)

Casemanageruddannelsen

Få metoder og værktøjer til succesfuld implementering af en helhedsorienteret indsats. 4x2 dages casemanageruddannelse for dig, der arbejder med borgere med komplekse problemer.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • Februar - juni 2021
  • Februar - juni 2021
Lokation Aarhus, Herlev

Ledelse af elevcentreret læring (5 ECTS)

Det er skoleledelsens opgave at varetage og styrke en elevcentreret læringskultur. Modulet giver dig de rette værktøjer til at varetage din rolle og opgave i ledelsen af en læringscentreret skole.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Pædagogisk, didaktisk og databaseret ledelse (10 ECTS)

Få viden og kompetencer til at stå i spidsen for den læringscentrerede skole: Pædagogisk og didaktisk forankring, ledelse af ressourcepersoner, data og evidens og datainformeret læringsledelse.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 15.08 - 30.12.2021
Lokation Randers

Skoleledelse (5 ECTS)

Få ny viden og kompetencer, så du kan lede folkeskolens økonomi og udvikling med udgangspunkt i de juridiske og forvaltningsmæssige rammer for skolens virke.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Sektorledelse (5 ECTS)

Modulet bidrager til at udvikle din forståelse for den aktuelle udvikling af velfærdspolitikker og moderniseringsstrategier.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Ledelse og HR (5 ECTS)

På modulet opnår du kompetencer til at arbejde med HR som et aktivt element i ledelsesopgaven.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Modernisering i offentlige organisationer (5 ECTS)

Modulet udvikler din evne til at indgå i et konstruktivt samarbejde med din organisations aktører om at håndtere organisatoriske udfordringer, forandrings- og udviklingsprocesser.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads