Ledelse af elevcentreret læring (5 ECTS)

Det er skoleledelsens opgave at varetage og styrke en elevcentreret læringskultur. Modulet giver dig de rette værktøjer til at varetage din rolle og opgave i ledelsen af en læringscentreret skole.

Se detaljer
Gem som favorit

Ledelse med data (5 ECTS)

Som moderne skoleleder skal du kunne håndtere samspillet mellem data og kvalitetsudvikling af skolens kerneopgave. Det handler om at kunne lede skolens udvikling på et datainformeret grundlag.

Se detaljer
Gem som favorit

Pædagogisk, didaktisk og databaseret ledelse (10 ECTS)

Få viden og kompetencer til at stå i spidsen for den læringscentrerede skole: Pædagogisk og didaktisk forankring, ledelse af ressourcepersoner, data og evidens og datainformeret læringsledelse.

Se detaljer
Gem som favorit

Skoleledelse (5 ECTS)

Få ny viden og kompetencer, så du kan lede folkeskolens økonomi og udvikling med udgangspunkt i de juridiske og forvaltningsmæssige rammer for skolens virke.

Se detaljer
Gem som favorit

Sektorledelse (5 ECTS)

Modulet bidrager til at udvikle din forståelse for den aktuelle udvikling af velfærdspolitikker og moderniseringsstrategier.

Se detaljer
Gem som favorit

Ledelse og HR (5 ECTS)

På modulet opnår du kompetencer til at arbejde med HR som et aktivt element i ledelsesopgaven.

Se detaljer
Gem som favorit

Modernisering i offentlige organisationer (5 ECTS)

Modulet udvikler din evne til at indgå i et konstruktivt samarbejde med din organisations aktører om at håndtere organisatoriske udfordringer, forandrings- og udviklingsprocesser.

Se detaljer
Gem som favorit

Udvikling, forandring og innovation (5 ECTS)

Fremtidens administrative medarbejder

Samarbejdsrelationer og muligheder er afgørende for fremtidens medarbejder. Fremtiden rummer potentialer for helt andre måder at gøre tingene på.

Se detaljer
Gem som favorit

Projektledelse (5 ECTS)

Fremtidens administrative medarbejder

Kommune og region møder fremtidens krav med udvikling af innovation, kvalitet og produktivitet. Kompetencer der sættes i spil bygger på et solidt kendskab til fx projektstyring og projektledelse.

Se detaljer
Gem som favorit

Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan (5 ECTS)

Få styrket dine ledelseskompetencer til at håndtere ledelsesfaglige og organisatoriske udfordringer i forbindelse med at udvikle og styrke det pædagogiske læringsmiljø.

Se detaljer
Gem som favorit