Kvalitet, resultater og effekt til borgere og brugere

Modulet udvikler din evne til at omforme politiske mål til kvalitet og effekt for borgere og brugere.

Se detaljer
Gem som favorit

Kommunikation i ledelseslignende funktioner - (Modulet "Kommunikation" på diplomniveau)

Kommunikation i gråzonen mellem ledelse og medarbejder
Er du koordinator, teamleder, projektleder, tovholder eller udviklingskonsulent og befinder dig i gråzonen mellem at være medarbejder og leder?

Se detaljer
Gem som favorit

Ledere uden formelt personaleansvar - (Modulet "Det personlige lederskab" på diplomniveau)

Hvorfor nu et modul om ledelse -når jeg ikke formelt er leder?
På modulet sætter vi spot på hvilke ledelsesværdier- og kompetencer, du har på det personlige plan.

Se detaljer
Gem som favorit

Organisation og styring

Modulet udvikler og forbedrer dine evner til at forstå, håndtere og i praksis implementere strategisk ledelse og styring af offentlige organisationer.

Se detaljer
Gem som favorit

Udvikling, forandring og innovation

Lær at arbejde strategisk med innovative løsninger, der gavner borgere og brugere, og få kendskab til udviklings-, forandrings- og innovationsteorier samt erfaringer med samskabende processer.

Se detaljer
Gem som favorit

Personaleledelse

Modulet skærper din opmærksomhed omkring - og forståelse af - samspillet mellem dig som leder og dine medarbejdere.

Se detaljer
Gem som favorit

Kommunikation

Modulet udvikler og forbedrer dine evner som kommunikator i forhold til både interne og eksterne interessenter.

Se detaljer
Gem som favorit

Det personlige lederskab

Modulet udvikler og forbedrer dine evner til at bringe personlige ressourcer i spil uden at sætte dig selv over styr.

Se detaljer
Gem som favorit