Familiepleje

Kompetenceudvikling er et centralt led i at sikre, at plejefamilier kan varetage opgaverne i forbindelse med anbringelser af børn med særlig komplekse støtte- og plejebehov. Derfor har COK og fonden VITA udviklet en helt ny kursusrække, der klæder plejefamilierne på til både fagligt og personligt at varetage opgaven.

Skab tryg tilknytning og gode relationer til anbragte børn og unge med utryg tilknytning og tilknytningsforstyrrelse

Få svar på hvordan du skaber trygge relationer med angste og impulsdrevne børn og unge; hvordan gøres en gruppe eller klasse med tilknytningsforstyrrede børn både trygge og udviklingsparate med mere.

Se detaljer
Gem som favorit

Plejeforældre for et barn eller ung med tilknytningsforstyrrelse/utryg tilknytning?

Kom og lær de effektive grundprincipper for praktisk professionel omsorg!

Se detaljer
Gem som favorit

Hjælp plejebørn fra misbrugsfamilier

Få indblik i den familiedynamik dit plejebarn er opvokset i og lær at tale med barnet om stof- og alkoholproblematikker – så I kan støtte barnet til at håndtere følelsesmæssige problematikker.

Se detaljer
Gem som favorit

Boost dit plejebarns selvværd

Mange plejebørn er udfordret af lavt selvværd, der f.eks. kommer til udtryk igennem manglende tro på sig selv og konflikter med omverden.
I kan gøre meget for, at styrke jeres plejebørns selvværd.

Se detaljer
Gem som favorit

Plejefamiliens egne børn

Hvad betyder det for de biologiske børn, når deres forældre vælger at være plejefamilie? Vi sætter fokus på de problemer og dilemmaer der kan opstå.

Se detaljer
Gem som favorit

Mentaliserende samspil i hverdagen mellem plejeforældre og plejebørn

At mentalisere vil sige at prøve at se sig selv udefra og andre mennesker indefra. Hvordan kan du tilbyde dit plejebarn et mentaliserende samspil i dagligdagen?

Se detaljer
Gem som favorit

Skab bedre kvalitet i statusrapporterne

Der stilles i dag stigende krav til dokumentation og effektmåling i det socialpædagogiske arbejde. De skriftlige statusrapporter ses som spejlet på kvaliteten i den sociale indsats.

Se detaljer
Gem som favorit