NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Krisehjælp! Hvad betyder det, og hvordan gør man i praksis?

Få nye konkrete redskaber til at støtte og hjælpe, når du møder kriseramte mennesker i dit arbejde.

Indhold

Hvad gør vi, når vi er ansat til at udføre én konkret opgave med et menneske, men er forhindret i at udføre denne, da det menneske, vi arbejder med, er i krise og ikke modtagelig for den hjælp, vi på papiret skal yde?

Alle, der arbejder med mennesker, møder fra tid til anden kriseramte personer. Krisen opstår som reaktion på et tab eller truslen om et tab af noget værdifuldt for den pågældende.

Krisereaktioner kan således ses f.eks. i forbindelse med alvorlige ulykker og hændelser, ved alvorlig sygdom eller død i familien, men også ved mere hyppige hændelser som f.eks. skilsmisse (både hos forældrene og børnene), mistet job og ved længerevarende og måske kroniske sygdomme.

På denne kursusdag får du bl.a. svar på følgende spørgsmål:

  • Hvad er en krise?
  • Hvordan hjælper jeg et menneske i krise?
  • Trøst - hvad betyder det egentlig, og hvordan gør man?
  • Hvad kan jeg som hjælper gøre, når jeg ikke ved, hvad jeg skal sige eller gøre?
  • Hvordan forholder jeg mim, hvis jeg selv bliver følelsesmæssigt påvirket af den kriseramtes reaktion/situation?
  • Hvordan undgår jeg at tage den kriseramte "med hjem"?

Kan du genkende problematikken, og synes du, at det kunne være interessant at få svar på et eller flere af ovenstående spørgsmål? Og vil du have konkrete strategier til anvendelse i arbejdet med kriseramte mennesker? Så er denne kursusdag noget for dig.

Udbytte
1. Bedre forståelse for den kriseramtes situation og adfærdsmønstre
2. Bedre grundlag for at hjælpe den kriseramte med konkrete udfordringer
3. Bedre grundlag for at udføre egen kerneopgave med den kriseramte
4. Flere konkrete redskaber til at forstå og håndtere egne udfordringer i arbejdet med kriseramte mennesker
5. Større tilfredshed i arbejdet

Undervisere/ Oplægsholdere

Underviser på dagen er Eliane von Bülow, der er uddannet psykolog fra Københavns Universitet. Hun har gennem en årrække arbejdet i hospitalsregi inden for onkologi og palliation. I dag er hun selvstændig psykolog og arbejder med et særligt fokus på opkvalificering af offentligt ansatte medarbejdere, som i deres arbejde møder kriseramte mennesker.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, som møder børn (fra skolealderen), unge eller voksne i krise, og som ønsker at blive klogere på krisereaktioner og på, hvordan vi som professionelle bedst kan hjælpe den kriseramte.
Eksempler på målguppen kan være: Socialrådgivere, sygeplejersker, sosu-assistenter og -hjælpere, fysio- og ergoterapeuter, skolelærere m.fl.

Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag