NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Kontoruddannede i Norddjurs Kommune efteruddanner sig til nye kompetencer 

Tre af Norddjurs Kommunes medarbejdere bliver den 20. december færdiguddannet som kommunomer. Uddannelsen, som er på niveau med en akademisk uddannelse, vælger kommunen at satse på, fordi den giver medarbejderne mulighed for at udvikle deres kompetencer i takt med, at den offentlige sektors opgaver og ansvar flytter sig.

Sebastian Velling, Line Sørensen og Anette Rudolfsen er alle udlært på kontor i Norddjurs Kommunes administration og kan fra den 20. december nu også kalde sig færdiguddannede kommunomer fra COK – Center for Offentlig Kompetenceudvikling. Uddannelsen tilbyder Norddjurs Kommune alle uddannede kontorassistenter som en mulighed for i endnu højere grad at styrke kompetencer samt udvikle sig i takt med, at den offentlige sektors opgaver og ansvar flytter sig. Uddannelsen tilbyder fag som forvaltning i kommuner og regioner, organisation og samfundsvidenskabelig metode, centrale økonomifunktioner og mange andre fag, der skal klæde de studerende på med faglige og metodiske kvalifikationer til at analysere kommunens administrative problemstillinger, men også til helt konkret at kunne foretage en selvstændig og korrekt sagsbehandling.

– Jeg opfordrer mine medarbejdere til at kaste sig over uddannelsen og planlægger gerne opgaverne efter, at de i perioder er på skolebænken flere dage om måneden. Uddannelsen er en investering for vores medarbejdere såvel som for os som arbejdsgivere, idet de som færdiguddannede kommunomer får endnu flere kompetencer, der matcher vores behov, pointerer socialchef hos Norddjurs Kommune, Hanne Nielsen, der har flere kommunomuddannede medarbejdere. 

Akademiuddannelsen til kommunom er specialdesignet til ansatte hos kommuner og regioner og består af tre obligatoriske og to valgfrie moduler samt et større afgangsprojekt. Den tager to et halvt år, skal gennemføres indenfor seks år; men de fleste kommunom-studerende bruger ca. tre et halvt år på at uddanne sig.
Line Sørensen, der til dagligt arbejder som administrativ medarbejder på kommunens myndighedsområde og har været ansat hos Norddjurs Kommune siden 2012, fortæller:

– Jeg tog uddannelsen som kommunom, fordi jeg vil stå bedre i konkurrencen med akademikerne om fremtidige jobs, ligesom jeg gerne ville udvikle mine kompetencer, så jeg kan blive dygtigere til mit arbejde. Jeg bruger bl.a. faget konflikthåndtering, når jeg har nogle borgere i røret, som er meget ophidsede. Her har jeg med uddannelsen fået en indsigt i, hvorfor mennesker reagerer forskelligt – en indsigt der sætter mig i stand til at give borgeren en bedre service.

Sebastian Velling supplerer med at fortælle, at uddannelsen har gjort hans job mere spændende: 

–  Jeg har fået et langt større kendskab til den offentlige forvaltning og har meget hurtigt kunne bruge nogle teorier fra fagene i praksis i mit job som assistent i Borgerservice og Udbetaling. Faget Digitalisering har bl.a. givet mig værktøjer til, hvordan man kan effektivisere på arbejdspladsen, ligesom jeg nu konkret ved, hvordan jeg opbygger projekter.

De tre nyuddannede kommunomer har arbejdet i administrationen hos Norddjurs Kommune i 5-11 år og har da også mødt fordomme om dét at arbejde indenfor det offentlige, som de til hver en tid kan mane i jorden. Godt arbejdsmiljø, stor grad af indflydelse, forskelligartede arbejdsopgaver og en stor kontaktflade er nogle af de fordele, de nyuddannede kommunomer oplever i deres jobs hos Norddjurs Kommune samt ikke mindst muligheden for at videreuddanne sig til eksempelvis kommunom ser de som en stor motivationsfaktor.

Norddjurs Kommune har siden 2013 valgt at uddanne ca. 22 medarbejdere til kommunomer.

Artiklen er skrevet af Norddjurs Kommune