NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Opråb til kommunernes ydelsesmedarbejdere - Kend de nye regler og betingelser i aktivloven efter 1. januar 2020

Når nytåret ringer ind, så forsvinder retten til integrationsydelse og bliver erstattet af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse. Betingelserne for disse ydelser samt uddannelses- eller kontanthjælp ændres, og det er afgørende, at du som ydelsesmedarbejder kender til de nyeste regler om retten til hjælp til forsørgelse efter aktivloven!

Som medarbejder på ydelsesområdet er det også bydende nødvendigt, at du kender de forskellige reglers indbyrdes samspil, når jeres borgere søger og skal rådgives om ydelser.

På kurset vil du få større viden om de grundlæggende principper i aktivloven og betingelserne for de forskellige ydelser eller sagt med andre ord: Satserne i aktivlovens kapitel 4. Samtidig bliver du opdateret på allernyeste praksis fra Ankestyrelsen samt de politiske intentioner bag ændringerne.

Ændringerne i aktivloven er primært en følge af lov 174/27-2-2019, der blandt andet handler om ydelsesnedsættelse for forsørgere samt lov 551/7-5-2019 (konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats).

Brug ikke tid på kurser, som kun giver dig viden om ydelser, men brug tiden på kurser, hvor du konkret kan gå hjem og gøre noget anderledes!

Vi kommer omkring:

  • Grundlæggende principper i aktivloven
  • Betingelsen om lovligt ophold i Danmark
  • Betingelsen om social begivenhed
  • Økonomiske betingelser for ret til kontanthjælp og øvrige ydelser efter kap. 4 i aktivloven
  • Ansøgnings- og bevillingstidspunkt, herunder pligten til at stå til rådighed
  • Satser i aktivlovens kapitel 4
  • Sanktionsregler
  • Kommunens behandling og vurdering af ansøgninger efter reglerne i retssikkerhedsloven, herunder om oplysning af sagen, borgers medvirken og processuel skadevirkning
  • Kommunens pligt til vejledning og opfølgning
  • Samspil med reglerne i integrationsloven

Til gengæld kommer vi ikke omkring reglerne om revaliderings-, ressourceforløbs- og ledighedsydelse – vi skal nemlig også have sat dine erfaringer i spil i løbet af dagen.

Tilrettelæggelse

Oplæg fra underviseren krydret med cases og spotopgaver undervejs.

Undervisere/ Oplægsholdere

Underviser er cand.jur. Peter Gasbjerg, der arbejder som selvstændig juridisk konsulent og underviser, blandt andet på socialrådgiveruddannelsen. Peter har en mangeårig erfaring fra det kommunale område, hvor han som juridisk chefkonsulent har haft ansvaret for undervisning, kompleks sagsbehandling og generel juridisk rådgivning på ydelses-, beskæftigelses- og socialområdet.

Målgruppe

Kurset er for dig, som er sagsbehandler i kommunernes ydelsescentre, og som arbejder med udbetaling af kontanthjælpsydelser efter aktivlovens kapitel. 4. Du kender måske lidt til den generelle lovgivning og praksis på området, men kunne tænke dig at blive klogere. Kurset kan også være relevant for medarbejdere i jobcentre, der varetager hele eller dele af ydelsesområdet.

Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag