COVID 19
Du kan trygt deltage på kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Konsulentydelser

Vi tilbyder skræddersyede læringsforløb afholdt i den enkelte organisation. Vi udvikler og gennemfører interne uddannelser, kurser, seminarer, temamøder, arrangementer, workshops m.v., skræddersyet til lokale behov, strategier, mål og værdier.

Vores skræddersyede læringsforløb er baseret på de nyeste læringsprincipper. De er praksisnære og tilbyder jer nye muligheder for at håndtere hverdagens udfordringer. Forløbene kan f.eks. relatere sig til en forandring i organisationen, eller et ønske om at en afdeling eller et team arbejder på samme tid med et læringsforløb.

COK tilbyder uafhængig og vederlagsfri sparring og rådgivning. Vi vil ud fra en drøftelse komme med forslag og idéer til et læringsforløb, der er skræddersyet til organisationens mål og strategier.

Fordele ved et skræddersyet læringsforløb fra COK:

  • Kompetenceudviklingen kan kobles til organisationens mål og strategier.
  • Det interne samarbejde styrkes.
  • Følsomme og fortrolige emner kan behandles i en lukket kreds.
  • Flere medarbejdere får et kompetenceløft på samme tid.
  • Kompetenceudviklingen kan foregå fleksibelt og indpasses i forhold til arbejdsopgaverne.

Vores tilgang

I COK har vi en helhedsorienteret, anerkendende og praksisrettet tilgang til de konsulentopgaver vi bliver stillet overfor. Det betyder, at vi altid tager udgangspunkt i jeres konkrete hverdag og sammensætter hvert forløb med henblik på at udfordre og kvalificere jeres håndtering af de daglige udfordringer.

Vi arbejder ud fra den overbevisning, at det er vigtigt at inddrage alle relevante organisatoriske niveauer og have blik for de praktiske relationer, der udspiller sig på kryds og tværs i dagligdagen mellem mennesker.

Som et varemærke for vore konsulentydelser lægger vi vægt på kvalitet i hele processen – fra den første kontakt og kvalificeringen af kundens ønsker, over faciliteringen til implementeringen i organisationens daglige praksis.

Vi arbejder med respekt og ydmyghed i forhold til de mennesker og organisationer der berøres af vores arbejde. Derfor er vore læringsforløb kendetegnet ved:

  • At medarbejdere og organisationer bliver aktører i de udviklingsprocesser de deltager i.
  • At praksis udfordres gennem skabelsen af et refleksionsmiljø hvor forskellige udfordringer, visioner og drømme spejles og undersøges fra flere positioner og perspektiver.
  • En anerkendende tilgang der tager højde for individuelle og organisatoriske læreprocessers mangfoldighed.

Dette sker ud fra en dyb indsigt i den kommunale praksis samt teoretisk tyngde i vores konsulentarbejde.