Målgruppe

Personer med interesse for konflikthåndtering og mægling i skilsmissesager. Kurset henvender sig bredt til flere forskellige faggrupper og det forudsættes ikke, at du har terapeutisk baggrund eller jobfunktion. På tidligere kurser har vi bl.a. haft socialrådgivere, familierådgivere, sundhedsplejersker, familieterapeuter, SSP konsulenter, lærere og pædagoger

Pris: 0 kr.
Kontakt os for tilbud.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Konflikthåndtering og mægling i skilsmissesager

Teori og metode i arbejdet med komplicerede skilsmisser

COK og DFTI (Dansk Familieterapeutisk Institut) udbyder i samarbejde et to-dages kursus, hvor du kan få inspiration til at lede samtaler mellem forældrene, understøtte det fortsatte forældreansvar og bestyrke din forståelse af barnets perspektiv under og efter skilsmissen.
De fleste skilsmisseforældre arbejder konstruktivt sammen om deres børns liv, men en undersøgelse fra SFI 2013 viser, at hver 5. skilsmissepar slet ikke kommunikerer med hinanden. Undersøgelsen konkluderer, at det ikke er rammerne om forældreskabet, men samspillet og relationen mellem de skilte forældre, der betyder mest for børn og unges trivsel. Det er med andre ord forældrenes evner til at skabe et konstruktivt samarbejde om forældreskabet, der er af størst betydning. Mange forældre er så fyldt af sårede følelser, vrede og jalousi, at de ikke kan skabe de bedste rammer for deres fælles børn. I stedet fortsætter de med opslidende indbyrdes kampe, hvor børnene belastes i meget svær grad.

Som fagpersoner kan vi på forskellig vis blive inddraget i konflikthåndtering og mægling i skilsmissesager. På kurset arbejder vi i teori og praksis med, hvordan vi hjælper forældrene til at at tage ansvar for, at de stadig en familie, hvor mor og far har besluttet at gå hver til sit. Parforholdet er slut, men et ansvar for og fællesskab om børnene må fortsætte, for at sikre børnenes trivsel.

På kurset får du inspiration til at hjælpe skilsmissefamilier, så skilsmissen ikke resulterer i langvarig krig mellem forældrene, med store omkostninger til følge - primært for børnene, men også for de voksnes videre liv. Du får større viden om de karakteristiske mekanismer, der udfolder sig, når kernefamilien bliver til delefamilie med fælles forældreansvar, viden om konflikters opståen, vedligeholdelse og optrapning samt redskaber til at inddrage barnet, håndtere konflikter og mægle i højkonfliktsager.

Arbejdet med komplicerede skilsmisser er ofte både fagligt vanskeligt og personligt belastende. Vi ser derfor også på, hvilke behov for støtte fagpersonerne har i arbejdet.

Vi vil undervejs arbejde med kortere samtaleøvelser og rollespil. Deltagerne forventes at være villige til at bidrage med eksempler fra egen praksis.

Undervisere/ Oplægsholdere

Cand.psych., aut. familie- og psykoterapuet, MPF Peter Mortensen, Peter er direktør og partner i DFTI.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 08:30
  Kaffe, te og brød
 • 09:00
  Velkomst og præsentation
 • 09:15
  Formiddagens program
  Hvorfor er det så svært at blive skilt ordentligt?
  Baggrunden for kurset - for familierne og for fagpersonerne
  Den eksistentielle grundkonflikt mellem samarbejde og integritet
  Det personlige ansvar - at kunne erkende og rumme sin egen andel i det fejlslagne forhold, og begynde at skelne mellem de voksnes relation og ansvaret for børnenes liv fremover
  Relationskompetence og generelle fagpersonlige forudsætninger for at arbejde med komplicerede skilsmisser
  Lederskab i samtalerne
  Fokus på forældreskabet og børnenes tarv
  Fokus på egne konkrete vanskeligheder og udfordringer i arbejdet
  Rollespil, træning og sparring ud fra konkrete eksempler fra deltagernes hverdag
 • 13:00
  Eftermiddagens program
  Børns virkelighed i skilsmisser - samarbejdstrang og personlige omkostninger
  Børns deltagelse i samtaler - hvornår og hvordan?
  Samtaler på barnets, forældrenes eller fagpersonernes initiativ
  Forståelse for og håndtering af børns reaktioner
  At inddrage børns signaler til hjælp for forældrenes proces
  At hjælpe forældrene med at tage ansvar
  Proces og indhold - at beherske begge dimensioner
  Fagpersoners udfordringer i forhold til at inddrage børn
  Fortsat træning, sparring og supervision ud fra konkrete eksempler
  Egenomsorg og betydningen af faglig støtte i arbejdet
 • 15:30
  Opsamling og afslutning
 • 16:00
  Kurset slut

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er