NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Konflikthåndtering på arbejdspladsen

I det moderne arbejdsliv er konflikter et vilkår. Lær at se konflikter som en udfordring, der kan håndteres, og som en mulighed for udvikling.

Forstå betydningen af et positivt syn på konflikter.
Lær at analysere, hvad organisatoriske, kulturelle og personlige forhold betyder for konflikters opståen, deres udvikling og håndtering.
Lær at identificere og analysere konkrete konflikter og at vurdere, hvilke strategier der kan anvendes til konfliktintervention.
Lær hvordan du kan gennem bevidst anvendelse af din kommunikation og dit sprog kan udvikle samarbejdsrelationer og samskabe bedre løsninger med borgere, kolleger og samarbejdsparter.
Bliv i stand til at handle på en reflekteret og konstruktiv måde i kommunikations- og konfliktsituationer i på arbejdspladsen.

Indhold

Modulets hovedtemaer:

Personlige kompetencer og konfliktstil

 • Indsigt i egne personlige og sociale kompetencer
 • Personlighedens betydning for konflikters opståen og håndtering
 • Lære at anvende egen type og konfliktstil optimalt.

Kommunikation

 • Kommunikation og konflikter
 • Positionering.

Relationer

 • Etablering af gode samarbejdsrelationer
 • Social kapital og relationel koordinering
 • Samskabelse
 • Magt og afmagt.

Organisations- og konfliktforståelse

 • Forskellige syn på organisationer og konflikter
 • Konflikter som drivkraft for forandring
 • Organisationskultur
 • Forandringsprocesser
 • Læring på arbejdspladsen.

Konflikttyper og konfliktmodeller

 • Konfliktdefinition og konfliktmodeller
 • Konflikttyper.

Konflikthåndtering

 • Konfliktens udspring
 • Metoder til konflikthåndtering, herunder mægling
 • Praktiske redskaber til konflikthåndtering.

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • have en teoretisk viden om konflikter i organisationer
 • have viden om udvikling af samarbejdsrelationer og organisations-kultur
 • have teoretisk viden om kommunikation og roller
 • forstå og kunne reflektere over, hvordan man kan anvende forskellige teoretiske tilgange til konflikthåndtering i praksis.

De studerende skal

 • kunne analysere individuelle, organisatoriske og kulturelle forholds betydning for
 • konflikters opståen, udvikling og håndtering
 • kunne identificere konkrete konflikter og medvirke til, at de håndteres konstruktivt
 • kunne analysere og vurdere konkrete kommunikations- og konfliktsituationer både i forhold til borgere og kolleger
 • kunne vurdere, hvilke metoder og redskaber der kan anvendes til udvikling af samarbejdsrelationer og håndtering af konflikter.

De studerende skal

 • kunne bruge konflikter som afsæt for at skabe læring og udvikling på arbejdspladsen
 • kunne nuancere og udvide deres handlemuligheder i tilgangen til samarbejde og konflikthåndtering
 • kunne handle hensigtsmæssigt i forhold til kommunikations- og konfliktsituationer både i forhold til borgere og kolleger
 • kunne deltage i konflikthåndterende processer i samarbejde med forskellige aktører på arbejdspladsen
 • kunne medvirke til at skabe en konstruktiv konfliktkultur på arbejdspladsen
 • kunne demonstrere selvrefleksion i forhold til egen rolle i konflikter.
Tilrettelæggelse

10 undervisningsgange, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Indtil sommeren 2016 hed modulet Konflikthåndtering og læring på arbejdspladsen
Modulet er på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.

ECTS
10.00
Målgruppe

Medarbejdere og ledere der ønsker faglig og personlig udvikling, så de aktivt kan bidrage til arbejdspladsens udvikling og håndtering af konflikter og kriser.

Kursusdatoer
 • COK Næstved, Kasernevej 20, 2. sal, 4700 Næstved
  Undervisning
  august 2021 - december 2021
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.
  december 2021
 • COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  Undervisning
  august 2021 - december 2021
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.
  december 2021
 • COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  Undervisning
  august 2021 - december 2021
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.
  december 2021
 • COK Vejen, Jyllandsgade 12, 6600 Vejen
  Undervisning
  august 2021 - december 2021
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.
  december 2021
  Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristen
 • COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Undervisning
  09.08.2021 kl. 08:00 - 17.12.2021 kl. 14:45
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.
  15.11.2021 kl. 09:00 - 17.12.2021 kl. 09:00
 • COK Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg
  Undervisning
  august 2021 - december 2021
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.
  december 2021
 • Holstebro
  Undervisning
  august 2021 - december 2021
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.
  december 2021
 • Holstebro
  Undervisning
  januar 2022 - juni 2022
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.
  maj 2022 - juni 2022
 • Komponent/COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
  Undervisning
  maj 2022 - juni 2022
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.
  marts 2022
 • Komponent/COK Næstved, Kasernevej 20, 2. sal, 4700 Næstved
  Undervisning
  januar 2022 - maj 2022
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.
  maj 2022 - juni 2022
 • Komponent/COK Vejen, Jyllandsgade 12, 6600 Vejen
  Undervisning
  januar 2022 - maj 2022
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.
  maj 2022 - juni 2022
 • Komponent/COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  Undervisning
  januar 2022 - maj 2022
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.
  maj 2022 - juni 2022
 • Komponent/COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  Undervisning
  januar 2022 - maj 2022
  Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.
  maj 2022 - juni 2022
Videoer
Se video om kurset
Når du vælger startdato og sted opdateres pris, informationer og tilmeldingslink automatisk.
Datoer
COK Vejen, Jyllandsgade 12, 6600 Vejen
Undervisning
august 2021 - december 2021
Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.
december 2021
Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristen
Pris: 13.350 kr.
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Tilmeldingsfrist15.04.2021. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag