Konferencelab: Klog på egen ledelsespraksis 2019

I samarbejde med Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse inviterer COK til en intens læringsdag, hvor du hører om de nyeste danske forskningsresultater inden for offentlig ledelse og arbejder med din egen praksis.

Offentlige ledere må udvikle sig for at skabe størst mulig værdi. Det ved vi fra ledelsesforskningen, ledelseskommissionens fund og den nyligt lancerede ledelses- og kompetencereform. Det er derfor vigtigt, at du som offentlig leder løbende får inspiration til din ledelsesmæssige værktøjskasse, og at du udvikler dit og det fælles lederskab med afsæt i solid viden om, hvilken ledelse der skaber værdi for borgere og samfund.

Konferencelab afholdes i Odense mandag den 9. december 2019 kl. 9-16 og koster 2.200 kr. – tilmeld flere og opnå rabat.


Visionsledelse i forskning og praksis

Vi starter dagen ud med et forsknings- og et praksisperspektiv på visionsledelse, belyst ved dagens to keynotes: Christian Bøtcher Jacobsen, vicecenterleder i Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse og Rani Hørlyck, leder af Søndervangskolen i Aarhus Kommune. Forskningen i offentlig ledelse viser, at visionsledelse er en særligt lovende ledelsesform. Således har Ledelseskommissionen understreget, at ”alle offentlige ledere skal kunne sætte en meningsfuld retning via en klar vision for deres organisation”. 

Omsæt forskning til praksis på laboratorier

Visionsledelse står dog ikke alene. God offentlig ledelse er flerstrenget. Offentlig velfærd skal disse år udvikles og ledes med skarpt blik for faglig kvalitet, ofte i et tværgående og tværfagligt samarbejde og ikke mindst baseret på, hvad vi ved, der har den rette effekt for borgeren. Og så er vi blevet klogere på, at ledelsesopgaven nogle gange bare løses bedre ved, man deler ud af den!  

Resten af dagen brydes derfor op i fire parallelle ledelseslaboratorier under overskrifterne:

  • Afstemt distribueret ledelse
  • Tværgående ledelse
  • Datainformeret ledelse
  • Faglig ledelse


Her arbejder du i et involverende og eksperimenterende rum med mulighed for dialoger, undring og forundring sammen med andre ledere med afsæt i resultater, cases og anvendelsesorienterede værktøjer fra forskningen.

 


Vi lover, at du får anvendelsesorienterede værktøjer til, hvordan indsigterne fra forskningen kan omsættes til din egen praksis. På laboratoriet får du et dynamisk samspil med forskerne om ”det, der er svært” for at lykkes med den givne ledelsesform, og du får ikke mindst ”arbejdet i bund” med det, du og lederkollegerne er optaget af at lykkes med i jeres organisation. Du får mulighed for at deltage på to af de fire ledelseslaboratorier.
 

Deltag flere – lær mere

Ledelseslaboratorierne giver et særligt udbytte, hvis du deltager sammen med din ledergruppe (datainformeret ledelse, faglig ledelse), med ledere fra sideordnede enheder (tværgående ledelse) eller evt. sammen med nogle af dine medarbejdere, der løser ledelsesopgaver uden at have et formelt ledelsesansvar (distribueret ledelse). Derfor opfordrer vi til, at I tager afsted i samlet lederflok.


Derfor: Hvis I deltager mere end tre fra samme kommune, får I 50% rabat på de efterfølgende tilmeldinger. Læs mere her

 

Målgruppe

Konferencelab er for dig, der:

  • Er mellemleder på en offentlig arbejdsplads, f.eks. områdeleder, virksomhedsleder, afdelingsleder og teamleder, og typisk arbejder dagligt med at skabe resultater til glæde for borgere og brugere på store velfærdsområder som sundhed, skole, dagtilbud, ældre og social
  • Er optaget af at blive inspireret og fyldt på med nyeste forskning indenfor god offentlig ledelse i en dansk kontekst
  • Er optaget af, hvordan der kan skabes synergi mellem alt det, vi ved fra forskning og din egen ledelsespraksis ved på denne dag at arbejde med lederkolleger med afsæt i jeres egen organisations opgaver, prioriteringer og udfordringer.