NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Naturen i socialt arbejde

Vil du også være klogere på, hvordan du kvalificeret, målrettet og vidensbaseret kan anvende naturen i socialt arbejde? Komponent udbyder lige nu fire spændende kurser i samarbejde med Skovskolen og Københavns Universitet.

Det at komme ud i naturen er – ikke mindst på grund af corona – blevet højaktuelt. Det samme er det at bruge naturen til andet end adspredelse og oplevelser. Bevægelsen med at inddrage naturen professionelt i velfærdsindsatser var allerede i gang inden corona med fokus på f.eks. uderehabilitering, vigtigheden af bevægelse, fysisk udendørs aktivitet, øget sundhedsfokus på botilbud mv. 

Nu er Komponent gået sammen med Skovskolen og Københavns Universitet for at udbyde konkret læring om, hvordan man kvalificeret, målrettet og vidensbaseret kan anvende naturen i socialt arbejde. Kursernes mål er at anvise og rådgive om helt praksisnære arbejdsformer i og med naturen. Du vil derfor kunne gå i gang med at lægge en del af dit fagprofessionelle virke i naturen direkte efter kurserne.

Kursusrækken består dels af et grundkursus for henholdsvis børn- og unge- og voksenområdet, dels af to efterfølgende temakurser, som er mere specialiserede.

Målgruppe

Målgruppen for kurserne er bred. Kurserne er for alle fagpersoner på velfærdsområderne, der ser muligheder i at løfte kvaliteten i indsatserne ved at anvende naturen som supplement. Det kan være i sociale tilbud, botilbud, i arbejdet med recovery og (re)habilitering, i pædagogiske og beskæftigelsesrettede indsatser mv. 

Fokus på kurserne er tværgående og tværfagligt inden for et naturintegreret afsæt i det sociale arbejde. Dette giver mulighed for nye veje og metoder i et komplekst og vanskeligt felt for målgrupper, der er udfordret af svære problematikker. Her vil vi især fremhæve, at integration af naturen i det sociale arbejde giver nye muligheder for at:

 • arbejde fantasifuldt og kreativt i løsninger af problemer
 • kunne mærke sig selv og give udtryk for sine følelser gennem sanseoplevelser og motorisk udfoldelse
 • arbejde med symboler, naturfænomener, genstande og processer, der kan gøre det lettere at skabe refleksioner og tale højt omkring afgørende og vigtige problematikker
 • håndtere og arbejde med skalerbare udfordringer, der fremmer mulighed for mestringsoplevelser på flere niveauer.
 • anvende forskellige miljøer og stemninger, som naturen skaber rammen for
 • opdage og arbejde med basale behov som mæt, tør og varm og derigennem fremme evnen til at kunne klare sig selv
 • skabe flere former for og ofte mere ligeværdige relationer og alliancer med den fagprofessionelle
 • variere deltagelsesmuligheder, der imødekommer forskellige behov hos målgruppen
 • kvalificere den fagprofessionelles indsats gennem anvendelse af flere handlemuligheder og tilgange i arbejdet
 • gøre det nemmere for den fagprofessionelle at forstå sin målgruppes behov, følelser og tanker og derigennem justere sin indsats.

Alle kurserne er en blanding af praksis og teori. Det betyder, at øvelser begrundes ud fra et teoretisk afsæt - ligesom en teori belyses gennem praktiske øvelser/opgaver. Vi lægger vægt på indbyrdes erfaringsudveksling, små opgaver og refleksion, således at indholdet tilpasses den enkelte deltager og knyttes op til jeres eget arbejde.

Det meste af undervisningen finder sted udendørs. Husk derfor altid praktisk beklædning til årstiden.

Kontakt

Har du spørgsmål til kurserne, er du altid velkommen til at kontakte os.

Kursus A: Anvendelsen af naturen til at fremme trivsel på børn og unge-området

Kurset er en del af kursusrækken om anvendelse af naturen i socialt arbejde.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Kursus B: Anvendelsen af naturen til at fremme trivsel på voksenområdet

Kurset er en del af kursusrækken om anvendelse af naturen i socialt arbejde.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Kursus C: Naturbaseret terapi

Kurset er en del af kursusrækken om anvendelse af naturen i socialt arbejde.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 05.04 - 10.05.2022
Lokation Fredensborg

Kursus D: Uderumsledelse, tryghed og sikkerhed i anvendelse af naturen i arbejdet på socialområdet

Kurset er en del af kursusrækken om anvendelse af naturen i socialt arbejde.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
 • 19.05 - 09.06.2022
Lokation Fredensborg