Målgruppe

Målgruppen er teamledere, rådgivere og andre fagpersoner, der arbejder med udsatte børn og unge og/eller børn og unge med handicap.

Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.
Gem som favorit

Kommuniker så det LØFT´er - både i skrift og tale

Vi stiller skarpt på, hvordan du i den skriftlige opgaveløsning og i dialogen med borgerne kommunikerer ressourcefokuseret, anerkendende og løsningsfokuseret

LØFT - løsningsfokuseret tilgang - er en alternativ måde at forholde sig til problemløsning og organisationsudvikling på, hvor det handler om at fokusere på, hvad parterne allerede praktiserer af kloge greb, frem for at rette søgelyset mod den adfærd, der ligger til grund for problemet.” Gro Jonsrud Langslet, Erhvervspsykolog.

Den løsningsfokuserede tilgang har fokus på inddragelse af barn/den unge/ forældre i alle led i samarbejdet – fra start til slut både i vores skriftlige og mundtlige kommunikation med borgeren. Familien inviteres til at tage ansvar for at finde løsninger på de problemer, der beskrives. Endvidere lægger metoden op til inddragelse af familiens og barnets private og professionelle netværks beskrivelser af situationen. Der tages afsæt i det der bekymrer og det der fungerer. De konkrete informationer systematiseres og danner grundlag for en samlet vurdering af barnets behov og trivsel i forhold til: ”Hvad skal ske?”

Den løsningsfokuserede metode hjælper til at strukturere indholdet i vores kommunikation med borgeren både skriftligt og mundtligt. Ofte taler og skriver vi i et fagsprog, som kan gøre det vanskeligt for forældrene dels at opleve sig inddraget og dels opleve sig forstået. En forudsætning for at vi får borgeren inddraget i løsningerne er at mål og opgaver er tydelige og formuleret i et sprog som borgeren forstår, at opgaverne beskrives så de kan løses med størst mulig succes for borgerne.

På temadagen arbejder ud fra din praksis, hvor vi omsætter teori og værktøjer til situationer i dit daglige samarbejde med borgerne. Temadagens praksisnærhed gør det nemt at omsætte udbyttet i din daglige praksis.

Udbytte af dagen:

Du bliver endnu bedre til at kommunikere løsningsfokuseret i din dialog med borgerne.

Du lærer hvordan vi i også i vores skriftlige arbejde inddrager borgerens perspektiv og ”stemme” i en fortælling ”med borgeren” frem for en fortælling ”om borgeren” i forhold til borgerens behov, løsninger og indsatser.

Du får værktøjer til, hvordan man kan navigere i krydspresset mellem forskellige interesser og logikker.

Du får værktøjer til at håndtere konfliktfyldte dilemmaer på professionel og konstruktiv vis

Du får værktøjer til holde fokus på proces og problemløsning i et anerkendende og løsningsfokuseret perspektiv.

Du opnår flere konstruktive og positive dialoger med borgerne som både fører til større borgertilfredshed og til større jobtilfredshed, trivsel og arbejdsglæde. Du vil opleve færre klager.

Du får værktøjer til at udvikle et fælles sprog, en fælles metode og en fælles forståelse af de kerneopgaver som fører til den ønskede progression med såvel borger som samarbejdspartnere.

Undervisere/ Oplægsholdere

Selvstændig konsulent: Lisbeth Munkager, Progress-of-Life.
Lisbeth har undervist i inddragende og ressourcefokuserede metoder i mere end 25 år. Hun har samtidig et indgående kendskab til området, idet hun gennem 6 år har været leder af Familierådgivningen i Helsingør Kommune.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er