Kommunikation i ledelseslignende funktioner - (Modulet "Kommunikation" på diplomniveau)

Kommunikation i gråzonen mellem ledelse og medarbejder
Er du koordinator, teamleder, projektleder, tovholder eller udviklingskonsulent og befinder dig i gråzonen mellem at være medarbejder og leder?

Oplever du, at du er kollega, men måske uden nødvendigvis at være opmærksom på det, udøver uformel ledelse i dit daglige arbejde med at motivere og samarbejde med kollegaerne?

Når du som medarbejder skal navigere i ovenstående udfordringer, stiller det store krav til dine kommunikative kompetencer. På trods af at du måske ikke har det formelle personaleansvar, vil du ofte skulle rammesætte opgaveløsningen og kommunikere pejlemærker og retning.

Du leder måske ugentlige møder og vil også ofte varetage både daglig dialog med dine kolleger og derved de mere vanskelige samtaler, der indimellem opstår. Du repræsenterer et bindeled mellem opgaveløsning og ledelse og vil derfor i høj grad skulle bidrage til at skabe mening og betydning gennem din kommunikation.

Indhold

Modulet har til formål at give dig både teoretisk og praktisk viden og forståelse for, at organisationer og resultater skabes af din kommunikation. Vi fokuserer på, hvordan dine valg af forskellige kommunikative tilgange skaber betydning, både i forhold til hvem du er i gråzonen mellem ledelse og medarbejder - og i forhold til den helhed, som du er en del af (kolleger, ledelse, borgere osv.).

Du vil få skærpet din opmærksomhed på, hvilken betydning sproget og kommunikationen har for din egen "ledelsesmæssige praksis" - og blive i stand til at forstå og anvende kommunikation som et aktivt redskab i gråzonen mellem ledelse og medarbejder - i en offentlig og politisk styret organisation.

Modulet kredser om følgende temaer:
1. Kommunikation og sprog som aktivt ledelsesredskab - din rolle som fortolker og formidler.
2. Kommunikation og sprog i relation til ledelse af processer. Fokus på fx dialog og refleksion.
3. Kommunikation og sprog som meningsskabende og retningsgivende. Fokus på din rolle som forbinder/oversætter i relation til ledelse af udvikling og forandringsprocesser.
4. Strategisk kommunikation - forskellige samtaletyper og kommunikationsformer i organisationen.

Tilrettelæggelse

Forløbet er tilrettelagt med vekselvirkning mellem undervisning, fælles diskussioner og forskellige former for gruppearbejde. I tiden mellem undervisningen er der planlagte studiegruppedage og forskellige typer af hjemmeopgaver med fokus på din daglige praksis.

Indledende spørgeskema
Som katalysator og forberedelse for forløbet bedes du besvare et elektronisk spørgeskema omhandlende dine daglige udfordringer og ønsker for læringsudbytte på forløbet. Hensigten er at sikre et målrettet forløb, hvor underviser, du og dine medstuderende får indblik i, hvor I som uformelle ledere særligt er udfordret og hvad I på uddannelsesforløbet hver især ønsker at stille skarpt på.

Indledende gruppesamtaler
I de indledende gruppesamtaler tager vi afsæt i de refleksioner der opstod under besvarelse af spørgeskemaet, og undersøger sammen hvilke tematikker du og dine medstuderende er optaget af. Samtidig vil vi i fællesskab forsøge at skærpe særlige individuelle læringsmål for dig som deltager. Samtalen ledes af underviser, som sammen med dig og dine medstuderende.

Dialogteater
For at arbejde praksisnært og undersøge hverdagsdilemmaerne med teoretiske greb, arbejder vi på dette forløb med dialogteatret som metode for at blive klogere på egen praksis. Dialogteatret er ikke rollespil mellem deltagerne, men er i stedet professionelle skuespillere, som arbejder med det at afbillede hverdagssituationer, som vi sammen kan udforske, og lede efter nye handlemuligheder i - alt sammen på en sjov, aktiv og underholdende måde! Læs mere om dialogteateret på http://www.cok.dk/dialog-teatret

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider.
Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitCOK.

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

Se læringsmål i den vedhæftede fil.

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Skr./Mdt

ECTS
5.00

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er