COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

God kommunikation og korrekte afgørelser er hinandens forudsætninger

Kender du det – at sidde ved tastaturet for at skrive en afgørelse og komme i tvivl: Behøver du skrive hele paragraffens ordlyd? Og hvad med sproget – hvor formelt eller venligt må du egentlig skrive? Kom på kursus hos to erfarne kapaciteter og bliv tryg ved både juraen og sproget. 

Hænger klart sprog og korrekte afgørelser sammen?

Ja. 

Det er det helt korte svar fra både kommunikationsrådgiver Pernille Steensbech Lemée og borgerrådgiver Pernille Bischoff. 

”For at skrive klart, skal du vide, hvad du skriver og hvorfor. Hvis du har styr på juraen, bliver afgørelsen bedre – både sprogligt og juridisk”, fortæller Pernille Steensbech Lemée. 

Som kommunikationsekspert har hun givet en lang række kommuner de sproglige redskaber til at lykkes med den vigtige kommunikation med borgerne. I arbejdet med afgørelsesbreve har hun haft stor glæde af at samarbejde med kursets anden underviser, borgerrådgiver og jurist, Pernille Bischoff. 

”God kommunikation skaber tillid til forvaltningen. Når afgørelsen er skrevet i et ordentligt og sikkert sprog, stiger troværdigheden. På kurserne giver Pernille og jeg redskaberne til at øge professionalismen”, siger Pernille Bischoff. 

”Allerede da vi mødtes første gang på et kursus, hvor vi skulle undervise i hhv. jura og sprog, blev det klart for os, at vi havde fundet et unikt match. Der ophørte krigen mellem paragraffer og ord, for vi ville jo det samme: At skrive korrekte afgørelser, som borgerne kan forstå,” siger de. Og det er de indsigter, Pernillerne giver videre på kurset Bliv tryg ved både juraen og sproget, når du skriver afgørelser, som COK har fået mulighed for at udbyde.

Kurset begynder derfor med at sætte den juridiske ramme og fortælle om processen for korrekt sagsbehandling. Derefter får deltagerne sproglig indsigt og helt konkrete råd, så de også bliver trygge ved at skrive i det gode skriftsprog anno 2020.

Korrekt og letlæseligt er ikke hinandens modsætninger

Er man tryg ved lovgivningen, bliver det meget lettere at formidle afgørelsens indhold i et letforståeligt sprog. Det gavner både borgerne og medarbejderne.

”Når du skriver afgørelser, som er nemme at forstå, styrker det også din faglighed, og det bliver sjovere at gå på arbejde, fordi du føler, at du mestrer arbejdet”, siger Pernille Steensbech Lemée.

Samarbejdet mellem juraen og sproget er en kæphest for begge Perniller, og netop derfor adskiller Bliv tryg ved både juraen og sproget, når du skriver afgørelser sig væsentligt fra andre kurser om god skriftlig kommunikation i kommunerne. Her integreres de to perspektiver:

”God kommunikation og korrekte afgørelser er hinandens forudsætninger, og det er det, vi giver praktiske redskaber til i vores undervisning”, siger de. 

Vil du have bedre styr på både jura og sprog? 

På kurset Bliv tryg ved både juraen og sproget, når du skriver afgørelser får du viden og værktøjer, så du kan kombinere juridisk korrekthed og klart sprog. 

Kurset starter med, at jurist og borgerrådgiver Pernille Bischoff gennemgår sagsbehandlingsprocesserne og elementerne i en korrekt afgørelse med udgangspunkt i forvaltningsretten. Om eftermiddagen giver retoriker og kommunikationsrådgiver Pernille Lemée Steensbech dig brugbare kommunikationsværktøjer og træning, så dine budskaber fremstår klare og tydelige. På kurset arbejder du med egne eksempler, så du får koblet den nye viden med din hverdag. 

Bliv tryg ved både juraen og sproget, når du skriver afgørelser er for sagsbehandlere på alle fagområder, der træffer og formulerer afgørelser til borgerne.
 

Bliv tryg ved både juraen og sproget, når du skriver afgørelser til borgerne

Kan du også opleve, at du må vælge mellem at skrive en afgørelse, der er juridisk korrekt, eller en afgørelse, der er let at læse for borgerne?

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 23.11.2020
Lokation Aarhus