Målgruppe

Modulet henvender sig til ledere i offentlige organisationer.

Gem som favorit

Kommunikation (5 ECTS)

Modulet udvikler og forbedrer dine evner som kommunikator i forhold til både interne og eksterne interessenter.

Du får styrket din evne til at føre en konstruktiv, strategisk og respektfuld dialog med medarbejdere, borgere/brugere, medier og politisk ledelse.

Du udvikler dine evner som kommunikator i forhold til såvel interne som eksterne interessenter. Du styrker din evne til at kommunikere respektfuldt og venligt med brugere/borgere samt med øvrige eksterne parter f.eks. medierne og forbedrer din evne til at forklare og formidle komplicerede budskaber kompetent, klart og enkelt, så de væsentlige budskaber bliver modtaget og forstået.

Du styrker samtidig dine evner til aktivt at kunne indgå i en dialog med brugerne og øvrige interessenter om betydningen af politiske visioner og mål, mhp. at opnå en fælles forståelse heraf og til at indgå i en konstruktiv og respektfuld dialog med medarbejderne.

Du udvikler kompetencer til at kommunikere og formidle faglige forhold, resultater og effekt til den politiske ledelse og styrker din evne til at bruge kommunikation strategisk til at sikre organisationens omdømme.

Indhold

På modulet arbejder vi med 4 temaer:

1. Kommunikation og sprog som aktivt ledelsesredskab - lederen som fortolker og formidler
Vi undersøger, hvordan din egen identitet som leder og iagttagelser af den helhed du er en del af får forskellig betydning afhængigt af valg af kommunikationsforståelse og -anvendelse. Vi fokuserer på dit eget sprog og dine egne kommunikationskompetencer, og hvordan det lykkes at fortolke og formidle opgaver, mål og visioner. Fokus er også på, hvordan forskellige målgrupper og forskellige mål for kommunikationen kræver valg af forskellige kommunikationsformer.

2. Kommunikation og sprog som scener for kompetenceudvikling, dialoger og refleksioner - ledelse af processer - ledelse af selvledelse
Som leder skal du via sprog og kommunikation arbejde med at øge dine medarbejderes selv- og medledelseskompetencer. Vi sætter fokus på de sproglige kompetencer til coachende ledelse og processtyring, så dine medarbejdere kan skabe hensigtsmæssige opgaveløsninger og innovation inden for lovgivningens rammer og de politiske visioner og mål.

3. Kommunikation og sprog som meningsskabelse og retningsgivende - ledelse af udvikling og forandringsprocesser
Temaet fokuserer på din særlige rolle i det organisatoriske krydspres - hvordan du som leder via kommunikation kan skabe mening og retning. Vi anlægger en relationel kommunikationsforståelse, hvor kommunikation ses i tæt sammenhæng med det at skabe mening i forskellige fællesskaber.

4. Kommunikation og sprog som strategi
Temaet fokuserer på de mange forskellige typer af samtaler og kommunikationsformer i organisationen. Vi fokuserer på dine muligheder for at vælge og klargøre, hvilke type af samtale, der kan bruges til hvad og hvornår, og hvordan forskellige samtaler giver forskellige roller og positioner til deltagerne i samtalerne.

Tilrettelæggelse

Forløbet består af 4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen. Den skriftlige opgave er på max. 5 sider pr. person.

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitCOK.

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

Se læringsmål i den vedhæftede fil.

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Skr./mdtl.

ECTS
5.00

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er