Målgruppe

Kommunale medarbejdere, som arbejder med kontrol for socialt bedrageri.

Gem som favorit

Kommunernes indsats mod socialt bedrageri

Gennem de seneste år har hovedparten af de danske kommuner oprettet særlige kontrolenheder

Gennem de seneste år har hovedparten af de danske kommuner oprettet særlige kontrolenheder til at kontrollere, at udbetalingen af sociale ydelser sker på det rette grundlag. Dette kontrolarbejde er præget af stor kompleksitet, og det stiller stadigt større krav til de kommunale kontrolmedarbejderes kompetencer og analytiske evner. Samtidig foregår kontrolarbejdet i et til tider bredt og komplekst samarbejde med både interne og eksterne parter interessentlandskab, og kontrolmedarbejderne skal samarbejde tæt med mange interne og eksterne interessenter.

Det kan betale sig at gå målrettet efter de sociale bedragere. Hver eneste medarbejder, der arbejder med at afdække socialt bedrageri, sparer kommunerne og staten for 1,6 millioner kroner i gennemsnit om året. Det viser en undersøgelse, som Nyhedsmagasinet Danske Kommuner har foretaget tilbage i 2011.

Brug denne dag sammen med kollegaer – også fra andre kommuner – til at styrke jeres viden på området samt få yderligere inspiration og konkrete værktøjer til at foretage både intern og ekstern kontrol. Dagen inkluderer desuden de nye kompetenceprofiler for kontrolmedarbejdere, som er udarbejdet af Projekt Fremfærd; så du kommer også tilbage til arbejdspladsen med nyeste viden om hvor kontrolopgaven bevæger sig hen i fremtiden.

Internt i kommunen samarbejder kontrolmedarbejderne især tæt med en række fagforvaltninger samt eksempelvis Borgerservice og Folkeregisteret. Der samarbejdes fx med medarbejdere, som modtager ansøgninger, kontrollerer dem, samt visiterer ydelser (kontroltrin 1), og foretager løbende opfølgning (kontroltrin 2).

Forinden kursusdagen modtager du et elektronisk skema, hvor du skal komme med bud på dine forventninger til dagen samt en konkret case, som du gerne vil have hjælp til (eller finde nye måder at løse på).

Undervisere/ Oplægsholdere

Kontrolmedarbejder Christina ChristensenDam Abrahamsen. Christina har en diplom i specialiseret inkassojura og har mange års praksiserfaring med kommunernes kontrolarbejde.
Faglig sagsbehandler Morten Biering Helledig Roden. Morten er cand. jur og har mangeårig erfaring med kommunernes indsats mod socialt bedrageri.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er