COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Kommunens budgetår på 24 timer: Vi må godt stille kritiske spørgsmål, der kan føre til smartere løsninger

Ulla Vestergaard er kommunalbestyrelsesmedlem i Thisted Kommune. Hun kender godt de kommunale budgetter – men ikke ned i detaljen. Derfor har hun deltaget i Kommunens budgetår på 24 timer – et kursusforløb målrettet kommunalpolitikere. Det har givet hende en ny spørgelyst, som kan føre til bedre løsninger.

“Når man er politiker, er man jo autodidakt udi alverdens ting. Jeg ville forstå, hvad budgetter er for en størrelse og få styr på, hvad man som politiker kan tillade sig at stille spørgsmålstegn ved”, fortæller Ulla Vestergaard om årsagen til, at hun i februar 2016 deltog på kurset Kommunens budgetår på 24 timer.

Vi må godt stille kritiske spørgsmål

Sammen med 14 andre kommunalpolitikere fra kommuner over hele landet brugte hun 24 timer på at forstå det kommunale budget og diskutere det politiske råderum i budgetforhandlingerne. Det gav hende bl.a. mod på at spørge mere ind til budgettets enkelte poster:

“Det er okay, at vi som kommunalpolitikere går længere ned i materien for at blive klogere på, hvad konsekvensen af en beslutning kan være. Vi må godt stille de kritiske spørgsmål, som måske kan lede til, at vi kan gøre noget smartere. Der kan være en tendens til, at beslutninger og tiltag bliver bygget oven på hinanden, uden at vi får luset ud. Som politikere skal vi ikke være sagsbehandlere, men en gang imellem har man brug for mere specifik viden, hvis man skal diskutere på et højere plan”, fortæller Ulla Vestergaard.

Helt konkret har hun i forbindelse med de nuværende budgetforhandler brugt sin spørgeret til at undersøge besparelseshistorikken på fritidsområdet. Det har givet hende en viden, som styrker hende i forhandlingerne, fortæller Ulla Vestergaard.

Budgettet som politisk arbejdsredskab

På kurset sætter underviserne fokus på det politiske råderum i budgetforhandlingerne. I det simulerede budgetår gennemgår vi budgettets fire kvartaler med fokus på:

  • Det strategiske handlerum
  • Centrale cost drivers på fagområder
  • Strategiske prioriteringer i budgettet
  • Budgetforhandlinger og -prioriteringer
  • Databaseret økonomistyring
  • Strategisk evaluering af budgetforløbet.

Vi gennemgår ikke budgettets tekniske opbygning. Til gengæld arbejder vi med budgettet som strategisk styringsværktøj, og du lærer, hvordan du kan hæve dig op på det strategiske niveau, nu du arbejder med kommunens budgetter. Gennem oplæg og erfaringsudveksling med andre politikere får du desuden input til at skabe nye løsninger inden for rammerne af et svært gennemskueligt budget.

Træning i at stille de skarpe spørgsmål

“Det er ualmindeligt givtigt at møde politiske kollegaer fra hele landet og få inspiration til, hvordan man kan arbejde anderledes med ting. Selvfølgelig med budgettet, men du får også mulighed for at vende andre dagsordener. Og så var der nogle meget interessante holdningsdiskussioner, hvor man fik træning i at stille de der skarpe spørgsmål, så man kan få et rigtigt svar, og ikke bare et politisk svar”, siger Ulla Vestergaard.

Ulla Vestergaard er kommunalbestyrelsesmedlem i Thisted Kommune, hvor hun også er gruppeformand og medlem af økonomiudvalget. Hun har været medlem af kommunalbestyrelsen siden 2010 og genopstiller ved det kommende kommunalvalg. Budgetforhandlingerne i Thisted Kommune forventes afsluttet søndag den 2. oktober.