Målgruppe

Dette er et kursus for medarbejdere, der for de flestes vedkommende allerede mestrer deres time management godt inden for flere af de afdækkede kompetenceområder og som har behov for at styrke andre kompetenceområder.
Som deltager får du en metodebank, du kan trække på og høste fra i mange år fremover.

Gem som favorit

Kommune 2019 - Hold balancen og skab personlig effektivitet

Oplever du, at arbejdsopgaverne bliver flere og mere komplekse, og skal du arbejde sammen med kolleger på tværs af organisationen for at opnå de ønskede effekter for borgerne?

  • Dit aktuelle kompetenceniveau i forhold til persolog Time Management-Profilen inklusive styrkeområder og forbedringspotentiale
  • Indblik i og viden om arbejdet med tidsledelse og effektivitet
  • Inspiration til din egen udvikling af tidsledelsesadfærd
  • Kurset handler om livskvalitet: Du vil blive bekræftet i, hvad der giver dig værdi og fokusere på det
  • Efter træning af dine tidsledelseskompetencer vil din leder opleve dig mere handlekraftig og selvstændig i forhold til din daglige arbejdstilrettelæggelse med fornyet ro, overblik og kontrol over opgaver og ansvarsområder.
Indhold

Kan du genkende dig selv i følgende karakteristika for arbejdsvilkårene i den kommunale sektor:

  • Opgaverne bliver stadigt flere og mere komplekse, og ressourcerne følger ikke altid med.
  • Vi skal løbe stærkere for at løse opgaverne, og det er svært at se sig ud af det stigende arbejdspres.
  • Det tværfaglige samarbejde og koordineringen af det fungerer ikke altid perfekt og tager tid fra borgerne.
  • Opgavefordelingen er uklar, når det skal gå hurtigt, og vi har sygdom blandt kollegerne.
  • Vi får ikke altid aftaler på plads, når vi afløser hinanden, og borgerne har krævet mere opmærksomhed end sædvanligt.

Hvis du kan nikke genkendende til bare én af pindene, så er du ikke alene. Mange erfarne medarbejdere sidder med lignende oplevelser af vilkårene i kommunerne.
Som en del af en kommunal forvaltning har du (og din leder) et ansvar for, at I får skabt en god hverdag, hvor alle oplever, at de kan møde de stillede krav til udførelse af kerneopgaven.
Få indblik i, hvorledes du planlægger dit arbejde i en udfordrende hverdag, så du får prioriteret det væsentlige først. Tiden og prioriteringen på arbejdet er væsentlige faktorer, hvis du skal opfylde de komplekse arbejdsopgaver, som medarbejdere på alle niveauer møder i den kommunale virkelighed.

På kurset undersøger vi det optimale samspil mellem viden og færdigheder, vaner, oplevet indflydelse samt selvdisciplin og viljestyrke i forhold til tidsledelsesadfærd. Inden din deltagelse besvarer du et spørgeskema i relation til time management og får udleveret det tilhørende arbejdshæfte på dagen, hvor du arbejder dig gennem indblik, refleksion og træningselementer knyttet til netop dit resultat. Med udgangspunkt i dit aktuelle kompetenceniveau får du bekræftet, hvor du har gode kompetencer at bygge videre på, samt hvor du med størst fordel kan sætte ind med at udvikle nye eller forbedrede vaner.

Du vil gå fra dagen med en egen plan for at skabe en forandring for dig selv inden for den første måned efter din deltagelse. Dagen vil være interessant, for den handler meget om dig, og du vil veksle mellem selvstændige opgaver samt gruppeaktiviteter og diskussion af emnerne med de øvrige deltagere.

Undervisere/ Oplægsholdere

Henrik Søgaard Hansen, Cand Merc. i Styring og Ledelse har 35 års erfaring med sin personlige effektivitet - heraf 16 år som underviser i Diplom i Ledelse samt Diplom i Offentlig Ledelse. Derudover er Henrik en af arkitekterne bag Nordisk Center for Læringsdrevet Organisering - NCLO.

Martin Anker Wiedemann er uddannelseschef og master træner i persolog Danmark og Sverige samt en anden af arkitekterne bag NCLO. Martin har erfaring med personlig effektivitet som underviser i Børn og Ungeforvaltningen i Odense Kommune samt på Københavns Universitet.
Fælles for dem begge er indsigt, erfaring og metodik inden for mange aspekter af arbejdsliv og ledelse - se mere her: https://nclo.dk/?page_id=42

Hvor kan jeg læse mere?
https://nclo.dk/?page_id=351

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er