Målgruppe

Forløbet er målrettet medarbejdere, der rådgiver om juridiske spørgsmål indenfor kommunalretten. Dette kan både være uddannede jurister eller medarbejdere med ledelsesansvar, som fagligt skal sparre med borgmester, udvalgsformænd eller kommunaldirektører/direktører.

Samarbejdspartner
KL- Jura og EU
Gem som favorit

Kommunalret

Udvidet kursus i tre moduler målrettet ansatte, som beskæftiger sig med kommunalretlige spørgsmål, og som vil være endnu bedre til at yde kompetent og kvalificeret rådgivning.

Som juridisk rådgiver for den øverste administrative og politiske ledelse i kommunen er det afgørende, at du yder en kompetent og kvalificeret juridisk rådgivning. Derfor er det vigtigt, at du har en opdateret viden om dette retsområde, så du kan håndtere komplekse kommunalretlige problemstillinger.

Gennem tre moduler får du på dette forløb mulighed for at fordybe dig i forskellige emner indenfor kommunalretten. Du får en grundig indføring i de regler, der gælder for kommunernes styrelse og opgavevaretagelse med vægt på ansvars- og opgavefordelingen mellem kommunalbestyrelsen, udvalg, borgmester og forvaltning.

Undervisningen er praksisnær, og der tages hensyn til deltagernes ønsker i planlægningen.

Du kan tage modulerne enkeltvis eller som et samlet forløb.

Modul 1: Den kommunale styrelseslov
Over to dage går vi i dybden med reglerne i den kommunale styrelseslov om bl.a. kommunalbestyrelsens virke, herunder mødevirksomhed, (om)konstituering, stedfortræderindkaldelse, krav til dagsordener samt kommunalbestyrelsesmedlemmernes rettigheder, pligter og kontrolmuligheder.

Vi ser også på reglerne for forvaltningens betjening af kommunalpolitikerne og de udfordringer, som er forbundet hermed, og vi gennemgår reglerne for stående udvalg og øvrige udvalg, borgmesterens virke og tilsynet med kommunerne. Vi vil endvidere inddrage nyeste viden og anden relevant praksis fra bl.a. det kommunale tilsyn.

Modul 2: Vederlagsregler forvaltningens betjening af politikere
På én dag gennemgår vi reglerne for vederlæggelse af kommunalbestyrelsesmedlemmerne samt reglerne om inhabilitet.

Modul 3: Kommunalfuldmagten og kommunernes deltagelse i selskaber m.v.
Over to dage arbejder vi med kommunalfuldmagtsreglerne og reglerne for kommunal deltagelse i selskaber m.v., herunder muligheden for at løse opgaver i samarbejde med andre offentlige eller private instanser.

Vi gennemgår også reglerne for kommunal erhvervsvirksomhed og kommunernes deltagelse i § 60-fællesskaber. Kurset tager udgangspunkt i konkrete sager fra praksis.

Dit udbytte
Efter forløbet står du endnu stærkere i din juridiske rådgivning, og du har et komplet overblik over de forskellige elementer af kommunalretten. Du har samtidig opbygget et godt netværk bestående af andre jurister eller medarbejdere, som rådgiver den administrative og politiske ledelse i kommunerne, og som du kan fagligt kan sparre med i din hverdag.

Deltagerne vil efter kurset have kendskab til nyeste praksis fra relevante tilsynsmyndigheder, ombudsmanden og domstolene.

Undervisere/ Oplægsholdere

Undervisere på kurset er chefkonsulent Jesper Gradert, chefkonsulent Lise Riddersholm Husted og chefkonsulent Natalia Louise Lehnsdal, KL, Jura og EU.

Alle tre er erfarne undervisere og har gennem flere år beskæftiget sig med kommunalretten og har erfaring fra både KL, kommunerne, det kommunale tilsyn samt Social- og Indenrigsministeriet og har undervist på jurauddannelsen på universitet.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er