Målgruppe

Kurset henvender sig til ansatte i kommunernes borgmesterkontorer, juridiske kontorer/centre og sekretariater og andre steder, som jævnligt arbejder med kommunalretlige spørgsmål. Medarbejdere, der allerede har erfaring med kommunalretten, og som vil opdateres med nyeste praksis inden for området, vil også få udbytte af kurset.

Samarbejdspartner
KL- Jura og EU
Gem som favorit

Kommunalret

Udvidet kursus i tre moduler målrettet ansatte, som beskæftiger sig med kommunalretlige spørgsmål, og som vil være endnu bedre til at yde kompetent og kvalificeret rådgivning.

På kurset får du en grundig indføring i de regler, der gælder for kommunernes styrelse og opgavevaretagelse med vægt på ansvars- og opgavefordelingen mellem kommunalbestyrelsen, de af kommunalbestyrelsen nedsatte udvalg, borgmesteren og administrationen.

Vi gennemgår også de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmers rettigheder og pligter, ligesom vi behandler vederlagsreglerne, kommunalfuldmagtsreglerne og kommunernes mulighed for at udlicitere til og deltage i privatretligt organiserede selskaber.

Kurset giver således deltagerne mulighed for på specialistniveau at behandle og besvare en række kommunalretlige spørgsmål. Undervisningen vil inddrage nyeste praksis, og der vil være vid mulighed for deltagerne til at inddrage eksempler fra deres hverdag.

Emnerne for kurset vil være kommunernes styrelse og de kommunale opgaver med vægt på ansvars- og opgavefordelingen mellem kommunalbestyrelsen, de af kommunalbestyrelsen nedsatte udvalg, borgmesteren og administrationen og de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmers rettigheder og pligter. Derudover behandles vederlagsreglerne, kommunalfuldmagtsreglerne, herunder kommunernes mulighed for at udlicitere til- og deltage i privatretligt organiserede selskaber.

Indhold

Modul 1: Den kommunale styrelseslov
Over to dage går vi i dybden med reglerne i den kommunale styrelseslov om bl.a. kommunalbestyrelsens virke, herunder mødevirksomhed, (om)konstituering, stedfortræderindkaldelse, krav til dagsordener samt kommunalbestyrelsesmedlemmernes rettigheder, pligter og kontrolmuligheder. Vi gennemgår også reglerne for stående udvalg og øvrige udvalg, borgmesterens virke og tilsynet med kommunerne.

Modul 2: Vederlagsregler forvaltningens betjening af politikere
På én dag gennemgår vi reglerne for vederlæggelse af kommunalbestyrelsesmedlemmerne, reglerne for forvaltningens betjening af kommunalpolitikerne
og de udfordringer, som er forbundet hermed, samt reglerne om inhabilitet.

Modul 3: Kommunalfuldmagten og kommunernes deltagelse i selskaber m.v.
Over to dage arbejder vi med kommunalfuldmagtsreglerne og reglerne for kommunal deltagelse i selskaber m.v., herunder muligheden for at løse opgaver i samarbejde med andre offentlige eller private instanser. Vi gennemgår også reglerne for kommunal erhvervsvirksomhed og kommunernes deltagelse i § 60-fællesskaber samt statsstøtteområdet og dets relevans for kommunerne.

Tilrettelæggelse

Kurset afholdes i 3 kursusmoduler (i alt 5 dage), så der vil også uden for den egentlige undervisningen være god mulighed for erfaringsudveksling og netværk.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er