Målgruppe

Målgruppen er jurister og økonomer i kommunal forvaltning og andre der arbejder med rammer for kommunal aktiviteter og kommunal lånegarantier.

Samarbejdspartner
Advokatfirmaet Energi & Miljø
Gem som favorit

Kommunale lånegarantier og kommunalfuldmagtsreglerne - update

Bliv opdateret på seneste nyt om kommunale lånegarantier

Indhold

Du bliver opdateret om den seneste udvikling inden for to højaktuelle emner med stor betydning for kommunernes økonomi og handlemuligheder på forsyningsområdet og erhvervsområdet generelt.

Kommunale lånegarantiers overensstemmelse med EU-retten blev i 2017 sat på spidsen i en række tilsynssager. Vi kommer ind på de krav og forholdsregler, som den skærpede praksis giver anledning. Det gælder f.eks., når der skal ryddes op i allerede udstedte garantier år tilbage.

Regeringen har lagt op til ny regulering inden for det kommunalretlige område. Regeringen forventes i 2018 at fremsætte lovforslag, der skal lovfæste kommunale grundsætninger om kommunal og regional erhvervsvirksomhed i én samlet lov. I dag er lovhjemlen til kommunal og regional aktivitet på erhvervsområdet spredt i forskellige love og kommunale grundsætninger. Den ændrede regulering på området vil ifølge regeringen også begrænse adgangen til kommunal erhvervsvirksomhed, hvor der ikke er væsentlige samfundsmæssige hensyn, der taler imod.

Vi sætter fokus på den nye regulering af kommunal erhvervsvirksomhed anno 2018. Endvidere vil følgende emner blive behandlet:

- Nyeste kommunal tilsynspraksis, herunder angående statsstøtte
- Seneste praksis fra EU-domstolen og Kommissionen med betydning for danske kommunale forhold
- Nyt om kommunal garantistillelse, herunder regeringens analyse af kommunalgarantistillelse inden for forsyningssektorerne

Undervisere/ Oplægsholdere

Indehaver, advokat (L), ph.d Pernille Aagaard Truelsen og Partner, advokat Asger Janfelt, Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er