Målgruppe

Kurset henvender sig både til kommunalt ansatte administrative medarbejdere, specialister, fagprofessionelle og vidensmedarbejdere, der forventes at arbejde selvorganiserede og selvledende.

Kursusdatoer
 • COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
  Dag 1: 19.05.2020 kl. 08:30 - kl. 15:30
  Dag 2. 02.06.2020 kl. 08:30 - kl. 15:30
Videoer
Datoer
COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
Dag 1: 19.05.2020 kl. 08:30 - kl. 15:30
Dag 2. 02.06.2020 kl. 08:30 - kl. 15:30
Pris: 5.900 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning.
Tilmeldingsfrist20.04.2020. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Personlig planlægning i kommunen

På kurset får du tid til at reflektere, og får sat dine arbejdsmetoder på prøve. Du får skubbet og ændret dine vaner til en smartere/mere konstruktiv/bedre måde at planlægge på.

Via læringsgrupper og det fortrolige rum opnår du stor sparring/vidensdeling, så du får din personlige planlægning til nye højder.

Hjemmeopgaven giver dig mulighed for at arbejde med at implementere de nye ideer og den viden, du har fået fra dag ét, og giver dig mulighed for direkte at ændre din personlige planlægning. Selv små ændringer giver en mærkbar effekt.

Du vil opleve, at du ikke er alene med dine udfordringer, og at du med små skridt kan ændre udfordringerne til handleplaner.

På kurset får du idéer og metoder til selvorganisering og selvledelse, herunder viden om og motivation for at arbejde med:

 • Hvordan du arbejder sammen med din hjerne - i stedet for at drille den
 • At prioritere og planlægge, så du når dine vigtigste mål
 • Effektivitet i dagligdagen
 • Dine muligheder for at påvirke din arbejdssituation
 • Hvordan du kan sige til og fra overfor opgaver og omgivelser
 • Hvordan du administrerer dine opgaver, e-mails og aftaler.
 • Mere viden om fordele, ulemper og dilemmaer ved selvledelse
 • Fokuspunkter til udvikling af selvledelse
 • Indsigt i de nødvendige kompetencer hos ledere og medarbejdere
 • Inspiration til at tænke og handle på nye måder i samarbejdet
 • Sparring, metoder og værktøjer til øget værdiskabelse

Indhold

 • Hvorfor orden og struktur – og hvordan?
 • Planlægning
 • Prioritering – haster og/eller vigtigt?
 • Hvad kan du selv bestemme – og hvad er rammen for dit arbejde?
 • Hvordan arbejder du effektivt?
 • Tidsrøvere, overspringshandlinger og andre forstyrrelser.
 • Selvledelse - krav og forventninger til den kommunale organisation, ledere og medarbejdere
 • Fordele, ulemper og dilemmaer ved selvledelse
 • Selvstyring og selvmotivering
 • Feedback

Det er desuden målet, at der etableres et netværk, så deltagerne fremover kan bruge hinanden som sparringspartnere i forhold til håndtering af konkrete problemstillinger.

Oplæg og fælles drøftelse af konkrete eksempler fra jeres hverdag.

Indhold

På kurset lægges vægt på, hvordan du får skabt en ramme for selvledelse og selvorganisering i egen kontekst - her indgår redskaber som prioriteringsmatrix, mindfuldness, flow, netværk, vidensdeling etc. Dette kursus er til dig, der har travlt, og som vil undgå at miste arbejdsglæden og udvikle stress. Voldsom travlhed og hektiske arbejdsdage er hverdagskost for mange, men du kan gøre noget ved de voksende bunker og de hyppige afbrydelser.

Undervisere/ Oplægsholdere

Mette S. Jakobsen er stifter og ejer af virksomheden Sundhed-Ledelse.dk , der beskæftiger sig med strategi, ledelse og innovative forandringsprocesser i offentligt regi. Hun er en særdeles erfaren underviser og formidler med stærke kernekompetencer i relationer mellem mennesker.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 08:30
  Kaffe, te og brød
 • 09:00
  Velkomst og dagens program
  Planlægning - hvad kan vi påvirke og selv bestemme? - Hvad er kerneopgaven?
  Prioritering - hvad haster og eller er vigtigt?
  Hvordan arbejde med at minimere forstyrrelser og overspringshandlinger?
  Hvordan kan hjernen følge med og kommer i flow?
  Selvledelse og selvorganisering som begreb og i relation til arbejdsglæde, trivsel og effektivitet/produktivitet.
  Indspark til at komme i gang med personlige strategier og handlemåder i relation til selvledelse og selvorganisering - individuelt eller sammen med dit team, således at du og dit team, ledelse og i organisationen i mellemperioden kan arbejde videre med konkret handleplan.
 • 12:00
  Frokost
 • 12:30
  Programmet - fortsat
 • 15:15
  Mellem dag 1 og dag 2: Hjemmeopgave
  Information på dag 1:
  Her laver du et oplæg til dag 2 som skal præsenteres for dine medstuderende og underviser.
  Oplægget kan tage afsæt i de konkrete udfordringer du ser ift. din personlige planlægning herunder det at være selvledende og selv organiserende.
  Det kan f.eks. være oplevelsen af mangel på tid, forkerte prioriteringer, for lidt eller megen kontrol og styring samt ønsker til fremtidige konkrete tiltag fra dig selv, dine kollegaer og ledelsen.

  Du kan med fordel dykke ned i de præsenterede konkrete værktøjer fra dag 1 som f.eks. prioriteringer fra din tidsmatrice og tiltag, du enten har gjort dig eller gerne vil gøre.
  Du medbringer en handleplan med prioriteringer og tidsplan.
 • 15:30
  1. dag slut
Dag 2
 • 08:30
  Kaffe, te og brød
 • 09:00
  Porgram - dag 2
  Siden sidst - dagen vil tage afsæt i de studerendes egne oplæg - hvor vi udforsker flg.:

  Hvad har deltagerne erfaret siden sidst?
  Hvad kan vi lære af det? afsæt i egne fortællinger/cases.
  Egne barrierer og succeser.
  Fordele, ulemper og dilemmaer
  Samspillet med de andre: Hvordan sige til/fra og afstemme forventninger?
  Handleplan med prioriteringer og tidsplan

  Oplæg, øvelser og case.
  Herunder fremlæggelse af arbejdet fra mellemperioden.
 • 12:00
  Frokost
 • 12:30
  Programmet - fortsat
 • 15:15
  Opsamling og evaluering
 • 15:30
  Kurset slut

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er