Målgruppe

Drifts-, distrikts-, funktions-, holdledere, formænd o. lign. med personaleansvar inden for vej-, park- og kloakområdet, teknisk service o.lign.

Samarbejdspartner
Kommunalt EntreprenørForum (KEF)
Kursusdatoer
 • Trinity Hotel og Konferencecenter, GL. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia
  Introdag
  06.09.2019 kl. 09:00 - kl. 16:15
  Modul 1 (med overnatning)
  03.10.2019 kl. 08:30 - 04.10.2019 kl. 15:30
  Modul 2 (uden overnatning)
  06.11.2019 kl. 08:00 - 07.11.2019 kl. 15:30
  Modul 3 (uden overnatning)
  05.12.2019 kl. 08:00 - 06.12.2019 kl. 15:30
  Modul 4 (uden overnatning)
  16.01.2020 kl. 08:00 - 17.01.2020 kl. 15:30
Datoer
Trinity Hotel og Konferencecenter, GL. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia
Introdag
06.09.2019 kl. 09:00 - kl. 16:15
Modul 1 (med overnatning)
03.10.2019 kl. 08:30 - 04.10.2019 kl. 15:30
Modul 2 (uden overnatning)
06.11.2019 kl. 08:00 - 07.11.2019 kl. 15:30
Modul 3 (uden overnatning)
05.12.2019 kl. 08:00 - 06.12.2019 kl. 15:30
Modul 4 (uden overnatning)
16.01.2020 kl. 08:00 - 17.01.2020 kl. 15:30
Pris: 18.900 kr.
Prisen er ekskl. moms for hele forløbet, og dækker introdag, forplejning, materialer, test, hjemmeopgaver og på modul 1 overnatningen. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist08.08.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Kommunal Entreprenørledelse

Professionelt lederskab med afsæt i din personlighed og dig som leder i samspil med dine medarbejdere.

COK udbyder i tæt samarbejde med foreningen Kommunal EntreprenørForum - Kommunal Entreprenørledelse, en uddannelse, der henvender sig til ledere inden for vej-, park- og kloakområdet.

Det kan være muligt for visse medarbejdergrupper at søge midler fra Den Kommunale Kompetencefond til denne uddannelse.

Uddannelsen sætter fokus på, hvordan du skaber resultater og bevarer konkurrenceevnen i din virksomhed. Der er tale om en uddannelse i professionelt lederskab med afsæt i din personlighed og dig som leder i samspil med dine medarbejdere.

Gennem uddannelsen vil vi bl.a. ud fra din personlige lederstil og udfordringerne i hverdagen, komme ind under huden på begrebet ledelse af medarbejderne inden for lige netop dit arbejdsfelt. Vi vil herunder inddrage dig og dine medkursister i en række øvelser, som udspringer fra den praksisnære ledelse ”ude i virkeligheden”, og herunder gennem hjemmeopgaver skabe et realistisk arbejdsgrundlag for kurset. Tanken er generelt, at du skal kunne gå hjem og anvende det lærte her og nu.

OPBYGNING
Uddannelsen er opbygget i fire moduler med afsæt i en introdag:

Introdag - Ledelse som fag - dit lederskab i praksis
Dagen tager afsæt i dine forventninger til kurset og rollen som leder: Hvorfor er jeg her? Og hvad er god ledelse for dig? Vi taler ledelse generelt, faldgrupper som leder og det at ”opføre sig ordentligt som leder. Endelig berører vi MBTI-tests som begreb og værktøj.

Modul 1 - At lede andre gennem sig selv
Her tager vi afsæt i dig og dine kompetencer som leder. Vi arbejder med MBTI, som handler om din personlige stil som leder – men vi taler også om, hvordan vi undgår, at lederrollen bliver for personlig På dette modul hjælper vi med at gøre dig mere skarp på, hvad lederrollen bl.a. indebærer.

Modul 2 - Kommunikation og samspil
Dette modul har til formål at give dig viden og indsigt i, hvordan du kan forbedre din kommunikation, så dine budskaber bliver forstået. Men også så du bedre forstår, hvad der sker i medarbejderen, når du kommunikerer. Vi taler også konfliktstile – som er et særdeles væsentligt og interessant område at blive klogere på. Herunder berøres konfliktledelse også. Og så benytter vi en del øvelser, som sætter dig i stand til at forstå det lærte i praksis.

Modul 3 - Effektive teams
Dette modul vil give dig en grundlæggende forståelse for styrken i dine kollegers og medarbejderes forskellighed – igen berøres MBTI som værktøj. Vi taler om sammensætning af teams – ud fra de kompetencer medarbejderne har. Men vi berører også, hvad der er på spil internt i teams – og mellem teams, som er væsentligt at vide, når man leder dem. Ingen teamuddannelse uden teambuilding – vi gennemfører derfor også lidt teambuilding.

Modul 4 - Ressourceoptimering og forandringsledelse
Dette modul har til formål at give dig forståelse for, at forandringer er et konstant vilkår som kræver, at du som leder er på forkant med udviklingen – hele tiden. Vi taler om, hvad der kan vanskeliggøre henholdsvis fremme gode forandringsforløb – igen med afsæt i jeres egne oplevelser af forandringsforløb. Forandring hænger sammen med innovation – så her arbejder vi også, og endelig handler det hele om at være mere effektiv – så der kan ressourceoptimeres.

Uddannelsen er sammenhængende og ligger i forlængelse af hinanden, hvor hvert modul hviler og bygger ovenpå de forrige. Der refereres hele tiden til de emner, som har været gennemgået på tidligere moduler – for derved at skabe sammenhæng og synergi mellem modulerne.

Bortset fra modul 1, som er et internatforløb over 2 dage med overnatning, og introdagen som kun er 1 dag, er alle øvrige moduler todages forløb uden overnatning.

VED ENDT UDDANNELSE:
- Har du en tydelig fornemmelse for, hvad god ledelse er, hvad lederrollen indebærer og større bevidsthed omkring, hvordan du selv udøver ledelse inden for dit ledelsesrum.
- Du er langt skarpere på, hvad din ledelse gør ved dine medarbejdere.
- Du vil have en forståelse for vigtigheden i medarbejdernes forskellighed – og hvordan du kan udnytte dette i din ledelse.
- Du vil være bedre klædt på til at varetage opgaven som krumtap i forandringsprocesser.
- Bedre forståelse for teams med og uden leder – og hvad der er på spil i teamet.
- Kommunikativt vil du have fået en række vigtige værktøjer – og ny viden.
- Har du fået en unik mulighed for at videreføre det netværk, som er opbygget under uddannelsen.

Undervisere/ Oplægsholdere

Uddannelsen udbydes i tæt samarbejde med foreningen Kommunalt EntreprenørForum - Kommunal Entreprenørledelse.

Undervisere vil være:
Driftschef Carsten Leth, Materielgården, Roskilde Kommune
Chefcoach & Manager Frank Bertelsen, BCC Bertelsen Coach & Consult

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • INTRODAG
 • Ledelse som praktisk fag
  Formålet med dagen er at introducere dig for ledelse som fag - at du bliver skarp på, hvad lederrollen indebærer og, hvordan du bliver tydelig i dit lederskab. Hermed giver du din ledelse et personligt præg uden tab af professionalisme, fordi det bliver for personligt.

  Dagen tager afsæt i dine forventninger til kurset og rollen som leder: Hvorfor er jeg her? Og hvad er god ledelse for dig? Vi taler ledelse generelt, faldgrupper som leder, og det at "opføre sig ordentligt" som leder. Endelig berører vi MBTI-tests som begreb og værktøj. Her vil du, som hjemmeopgave til senere brug, få til opgave at gennemføre en MBTI-test, som omhandler dig selv. Testen er helt personlig - vedrører kun dig, og bliver kun kendt af dig.

  Herudover vil der også være en gennemgang af hele kurset, lidt om vore arbejdsmetoder og dine forventninger til kurset. Og så handler det også om at blive introduceret til hinanden - og fortælle lidt om os selv.
 • 09:00
  Ankomst
  Kaffe/the og morgenbrød - networking
 • Velkommen til Kommunal Entreprenørledelse
 • Underviserne præsenterer sig selv og uddannelsesforløbet
  Aftale om gensidig indbyrdes fortrolighed
 • Deltagerne på holdet har ordet
  Hvorfor er jeg her på kurset? - Hvorfor er jeg leder? - Hvad motiverer mig? - Hvilken forskel gør jeg? - Og hvordan viser det sig konkret i hverdagen?

  Aftale om fortrolighed på hele forløbet - kernen i, at alle får lidt mere ud af det.

  Hvad er god ledelse?
 • 12:15
  Frokost
 • 13:00
  Ledelse som fag – Faldgrupper og krydspres som mellemleder
 • Den etiske fordring
 • MBTI
 • Opgave til næste gang
 • Gennemgang af programmet på Modul 1
 • 16:15
  Tak for i dag - vi ses på Modul 1
Dag 2
 • MODUL 1 (internat med overnatning)
 • At lede andre gennem sig selv
  At gøre dig mere skarp på, hvad lederrollen indebærer og, hvordan du bliver tydelig i dit lederskab. Dette hjælper dig til at give din lederstil et personligt præg uden tab af professionalisme.

  - Hvem er du som person - og hvilken betydning har det for dit lederskab? Hvordan kan kendskab til egen lederprofil og medarbejdernes forskellighed bruges aktivt ledelsesmæssigt? - Og derved opnå en mere professionel tilgang til ledelse.
  - Vi dykker ned i dine personlige motivationskilder som leder og berører risikoen for, at lederskab måske kan blive for personligt.
  - Og så nogle øvelser, som tager afsæt i det lærte i praksis.

  Der lægges vægt på erfaringsudveksling, gruppedrøftelser og ny viden og indsigt, som du kan bruge i dit lederskab - her og nu.
 • 08:30
  Ankomst
  Kaffe/the og morgenbrød - networking
 • Opfølgning på sidst - og hjemmeopgave
 • Gennemgang af MBTI-teori
 • 12:00
  Frokost
 • 13:00
  LEGO-øvelse
 • Resultat af MBTI-test udleveres til den enkelte
  - mulighed for uddybning.
 • Leder - uden at det bliver for personligt
 • MBTI: Konsekvenser for kommunikation og samarbejde
 • MBTI og teams: Øvelse
 • Hvad motiverer dig som leder?
 • 18:30
  Netværksmiddag
 • 20:00
  Særlig øvelse, teambuilding/samarbejde/snedige løsninger
 • Efterbearbejdning af dagens øvelser – overraskelser?
 • 21:30
  Fadøl eller sodavand – netværkssnak
Dag 3
 • 08:00
  God morgen – vi er klar til endnu en dag – og vi vender evt. knaster fra i går
 • Opfølgning og opsamling på øvelse fra i går
 • 08:30
  Din person - og betydning for dit lederskab, med reference til MBTI
  Vi kobler til dine medarbejderes tilbagemeldinger til dig - Vi knytter an til dine præferencer i hverdagen.
 • Kompetenceberedskab og kompetenceregnskab blandt medarbejderne
 • 12:00
  Frokost
 • 12:30
  Situationsbestemt ledelse
 • Dit personlige lederskab
  Vi arbejder med dine styrker og præferencer - vi arbejder med din motivation og gejst som leder.
 • Netværk i dit lederskab – tank dit reservelager op gennem samspil i et kollegialt fællesskab – og fælles tanker om, hvordan man bruger sit netværk
 • 15:15
  Oplæg til næste moduls hjemmeopgave
 • 15:30
  Tak for denne gang - vi ses på modul 2
Dag 4
 • MODUL 2 (uden overnatning)
 • Kommunikation og samspil
  Dette modul har til formål at give dig viden og indsigt i, hvordan du kan forbedre din kommunikation, så dine budskaber bliver forstået. Men også så du bedre forstår, hvad der sker i medarbejderen, når du kommunikerer. Vi taler også konfliktstile - som er et særdeles væsentligt og interessant område at blive klogere på. Herunder berøres konfliktledelse også. Og så benytter vi en del øvelser som sætter dig i stand til at forstå det lærte i praksis.

  Som deltager på modulet får du indsigt i kommunikationens betydning for klare budskaber, og dine evner og færdigheder trænes gennem øvelser i forskellige kommunikationsformer.
 • 08:00
  Ankomst
  Kaffe/the og morgenbrød - networking
 • 08:30
  Siden sidst, tilbageblik på sidste modul
  Tilbagemelding til hinanden i grupperne og i plenum
 • Kommunikation og ledelse
 • Opfølgning på hjemmeopgave fra sidst
 • Vi dykker ned i systemisk kommunikationsforståelse
 • Oplæg og praksisøvelser med afsæt i hverdagskonflikter og misforståelser
 • 12:00
  Frokost
 • 12:30
  Konflikthåndtering
  Vi dykker ned i forskellige konfliktstile og deres konsekvenser for samarbejde, trivsel og præstationer

  Vi laver øvelser med afsæt i jeres personlige konfliktstile - og dykker ned i de hverdagsudfordringer de giver - helt konkret og i forhold til jeres individuelle hjemmeopgave.
 • 15:30
  Tak for i dag – vi fortsætter i morgen
Dag 5
 • 07:00
  Kaffe og morgenbrød - networking
 • 07:30
  Retorik - i teori og praksis
  Hvad tager I med fra i går?
 • Oplæg til eftermiddagens øvelse
  Igen kommer du på arbejde og udfordres i forhold til dit personlige lederskab.
 • Oplæg: Den vanskelige samtale
  Vi udbreder en metode til at gennemføre den svære samtale - eller måske nærmere "de svære samtaler".
 • Opstart af øvelse i samtaleteknik
 • 12:00
  Frokost
 • 12:30
  Øvelse gennemført som rollespil
  På den gode måde, uden at blive for langhåret! Du kommer i ilden, og får afprøvet forskellige metoder til effektiv og tryg kommunikation.

  Vi arbejder her med kommunikationsforståelse og åbner værktøjskassen for en række metoder og værktøjer, som kan gøre de vanskelige samtaler nemmere.

  Vi veksler mellem øvelser og oplæg
 • 14:00
  Selvrefleksion: Hvad tager du med herfra?
 • Oplæg til hjemmearbejdsopgave - individuelt træningsrum
 • 14:30
  Tak denne gang - vi ses på modul 3
Dag 6
 • MODUL 3
 • Effektive teams
  Dette modul vil give dig en grundlæggende forståelse for styrken i dine kollegers og medarbejderes forskellighed - igen berøres MBTI som værktøj. Vi taler om sammensætning af teams - ud fra de kompetencer medarbejderne har. Men vi berører også, hvad der er på spil internt i teams - og mellem teams, som er væsentligt at vide, når man leder dem. Ingen teamuddannelse uden teambuilding - vi gennemfører derfor også lidt teambuilding.

  Som deltager på modulet bliver du bevidst om sammensætningen og udviklingen af dit team. Du bliver klædt på til at fremme dynamikken i gruppen, så de kan arbejde på hovedopgaven - og bevidst om at opstille relevante mål og rammer for gruppens arbejde i forhold til organisationens mål og rammer - skabe sammenhæng i organisationen - også for medarbejderen i teamet.
 • 08:00
  Ankomst
  Kaffe og morgenbrød - networking
 • 08:30
  Opfølgning på hjemmeopgave fra sidst
 • Effektive teams - hvad skal der til?
 • Teamet set med de psykodynamiske briller
  Indsigt i dine medarbejdere

  Øvelse
 • 12:00
  Frokost
 • 12:30
  Selvstyrende teams – eller ikke?
 • Introduktion til Belbin
  En anden og også brugbar model end MBTI
 • Øvelse, teambuilding
 • 15:30
  Tak for i dag - vi fortsætter i morgen
Dag 7
 • 08:00
  Kaffe og morgenbrød - networking
 • 08:30
  God morgen - opsamling og evt. knaster fra gårdsdagens arbejde
  Hvad tager I med fra i går?
 • Forskellige teamroller – når forskelligheder kan blive en styrke i et team
 • Repetition af Situationsbestemt ledelse
  "Nu for teams"

  De 4 ledelsesstile
 • Øvelse, ledelse af teams i forhold til kerneopgaven
 • Mål og rammer > skabe sammenhæng for medarbejderen i organisationen > effektivitet
 • 12:00
  Frokost
 • 12:30
  Teamtaskmodellen
  Øvelse: "Hvad har jeg i mit team af profiler" > Og mangler der noget/nogle?
 • Øvelse: Hvad har jeg i mit team af profiler/præferencer – og hvad skal jeg supplere med?
 • 15:00
  Oplæg til næste modul hjemmearbejdsopgave - individuelt træningsrum
 • 15:30
  Tak for denne gang - vi ses på modul 4
Dag 8
 • MODUL 4
 • Ressourceoptimering og forandringsledelse
  Dette modul har til formål at give dig forståelse for, at forandringer er et konstant vilkår som kræver, at du som leder er på forkant med udviklingen - hele tiden. Vi taler, om hvad der kan vanskeliggøre henholdsvis fremme gode forandringsforløb - igen med afsæt i jeres egne oplevelser af forandringsforløb. Forandring hænger sammen med innovation - så her arbejder vi også, og endelig handler det hele om at være mere effektiv - så der kan ressourceoptimeres.

  Som deltager på modulet får du konkrete redskaber til at håndtere konflikter affødt af forandringer. Du får indsigt i, hvordan du kan understøtte dit team i videndeling og læring, så de kan være selvudviklende i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge.
 • 08:00
  Velkommen til sidste modul i uddannelsen
  Kaffe/the og morgenbrød - networking
 • 08:30
  Opfølgning på hjemmeopgave fra sidst
  Både gruppearbejde og plenumfremlæggelse.
 • Forandringsledelse
 • Transition - vigtig proces under forandring
 • Øvelse
 • "Dilemmaer - kontra problemer"
  Ikke lige meget, og slet ikke det samme.
 • Frokost
 • 12:30
  Forandring set med de psykodynamiske briller
  Hvorfor er der egentlig modstand mod forandring? - hvad kan vi gøre for at minimere denne modstand?

  Øvelse: Forandringsledelse.
 • 15:30
  Tak for i dag, vi ses i morgen
Dag 9
 • 08:00
  Kaffe og morgenbrød - networking
 • 08:30
  Opsamling fra i går, refleksioner
 • Forandrings- og innovationsøvelse, sparringsgrupper
 • Ressourceoptimering
  Oplæg

  Øvelse
 • 12:00
  Frokost
 • 12:30
  Enderne bindes sammen mellem modulerne og dit eget læringsrum
 • Oplæg samt oprettelse af netværk blandt deltagerne
 • Oprettelse af fælles "kompetencedatabase"
 • 14:30
  Evaluering - feedback til arrangørerne af uddannelsen og til underviserne
  Uddannelsesbeviser udleveres - og en lille anretning.
 • 15:30
  Tak for denne gang - kom godt hjem

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er