NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Kommunal ekspropriation i praksis

Kommunerne har hjemmel til at ekspropriere i en række forskellige love, og brug af dette redskab kan mange gange være den eneste løsning.

Ekspropriation kan endda nogle gange være en hensigtsmæssig løsning. De klare regler, som gælder for ekspropriationsprocessen og erstatningsudmålingen, sikrer retssikkerhed og gennemsigtighed. Det betyder også, at de berørte borgere hermed får en sikkerhed for, at alle er blevet behandlet ens og efter samme retningslinjer.

Ekspropriation er imidlertid også et af de mest alvorlige indgreb, som kommunen kan udsætte sine borgere og virksomheder for. Ekspropriationsinstrumentet skal derfor bruges med omtanke.

Ekspropriation kan kun ske, hvis der er lovhjemmel hertil. Men det er ikke nok, at der er lovhjemmel – som følge af den indgribende karakter kan ekspropriation også kun ske, når det er ”nødvendigt”. Kan projektet – fx en cykelsti eller et regnvands-bassin – realiseres på en anden, men mindre indgribende måde? Og hvad hvis erhvervelsen af arealet skal ske til fordel for en privat – eksempelvis til udvidelse af en virksomhed – er ekspropriation så mulig? Og hvad hvis ejeren selv ønsker at rea-lisere projektet – eksempelvis en boligudstykning – er det så nødvendigt at ekspro-priere?

Af hensyn til borgernes og virksomhedernes retssikkerhed gælder der herudover nogle helt faste spilleregler for gennemførelse af ekspropriationer, nemlig reglerne om åstedsforretning og høring mv. i vejlovens kap. 10, som kommunen også skal sørge for at overholde.

Der kan således opstå mange spørgsmål i en ekspropriationsproces, og det er vigtigt, at kommunen er på forkant hermed af hensyn til de berørte borgere og virksomheder, men også af hensyn til kommunen selv, da en ekspropriation i modsat fald vil kunne blive ophævet. Alle kommunale ekspropriationer kan således påklages – om klageinstansen er Vejdirektoratet, Planklagenævnet eller en helt tredje instans er afhængig af hvilken lov der er eksproprieret efter.

Komponent har udarbejdet et kursus i ekspropriation i samarbejde med Codex advokaterne, hvor du får en introduktion til ekspropriationsretten og de vigtigste snubletråde. Du får på kurset mulighed for at diskutere de juridiske udfordringer på baggrund af konkrete eksempler og cases, tæt knyttet til den kommunale praksis. På kurset får du både en gennemgang af, hvornår der kan eksproprieres og processen herfor (formiddag), og hvilke principper der gælder for erstatningsudmålingen (eftermiddag).

Undervisere/ Oplægsholdere

Advokat Jens Flensborg, som har mange års erfaring med et stort antal ekspropriations- og taksationssager for især kommuner. Jens Flensborg er endvidere medforfatter til bogen ”Ekspropriation i praksis” 2. udgave 2019.

Målgruppe

Kurset henvender sig til tekniske og juridiske sagsbehandlere inden for det tekniske område, herunder vej-, plan-, og miljø, ligesom kurset kan være relevant for medar-bejder i kommunale forsyningsselskaber mv. Forkundskab til ekspropriation er ikke nødvendig

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag