Styrket tværfagligt samarbejde med koblingskompetencer

Tirsdag den 20. november på Comwell Middelfart.

Koblingskompetencer er kittet i tværfagligt samarbejde – forstå hvordan på konference med professor og koblingsekspert Henning Jørgensen og få inspiration fra bl.a. Københavns-, Aarhus- og Kerteminde Kommune og Socialstyrelsen.

Der er behov for tværfaglige og helhedsorienterede løsninger på de store velfærdsområder. Og der er behov for systematik og struktur, så ressourceforbruget holdes nede. Ifølge professor og arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen kræver det stærke koblingskompetencer hos de ledere og medarbejdere, der hver dag indgår i samarbejder på tværs af fagområder og organisatoriske skel.

 

Koblingskompetencer er en helhed af kommunikative, koordinerende og kooperative færdigheder, som kan bringe fagprofessionelle og ledere sammen om grænsekrydsende kerneopgaver i det offentlige. Koblingskompetencerne skaber rum, hvor samarbejdet kan udfolde sig og bygge oven på de kompetencer, roller og handlemuligheder, som de fagprofessionelle hver især kommer med.   
På COKs konference om koblingskompetencer præsenterer professor Henning Jørgensen den nyeste forskning i koblingskompetencer, og gennem seks masterclasses kan du høre om konkrete erfaringer fra det praktiske arbejde med at sammenkoble indsatserne på tværs af fag og organiseringer. Du kan høre mere om:  

1. Tværfagligt samarbejde og psykisk sårbarhed - med IPS København  
3. Praktisk koordinering af lovgivninger på tværs af velfærdsområder med jurist Anita Klindt 
4. Tværfaglig ledelse og koordination med Aarhus Kommune 
5. Sammenhængende ungeindsats med Kerteminde Kommune 
6. Konceptudvikling på tværs af faglige og sektorielle skel: Et liv i frihed uden kriminalitet - med Socialstyrelsen og Kriminalforsorgen 

Læs mere om hver enkelt masterclass her.

Vi afslutter dagen med en debat om koblingskompetencer i teori og praksis, og du går hjem med nye ideer til, hvordan I kan styrke koblingskompetencerne og skabe bedre tværfaglige samarbejder.                                   
 

Målgruppe:

Konferencen henvender sig til medarbejdere og ledere indenfor beskæftigelse-, social- og sundhedsområdet:

  • Kommunale praktikere, dvs. fagprofessionelle med borgerkontakt enten i egenskab af at være sagsbehandler med myndighedsansvar eller udfører.
  • Regionale praktikere og førstelinjeledere som har eller skal have samarbejde med kommunerne.
  • Disse målgruppers ledere i første linje, dvs. teamledere, koordinatorer, fagledere med og uden personaleansvar, funktionsledere og lignende.