NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Klimaløsninger i samspil mellem kommune og forsyning

Nyt kursus om klimatilpasningsprojekter i samspil mellem kommuner, forsyningsselskaber og borgere. Lær hvordan du griber samarbejdet an, hvem der må, skal og kan hvad og hvad der økonomisk betaler sig

Det er efterhånden bredt anerkendt, at vi får mere vand i større og kraftigere skybrud, som oversvømmer bygninger og veje og efterlader regninger i milliardklassen til forsikringsselskaber, kommuner og helt almindelige borgere. Én løsning er at bygge nye store kloakker, men det bidrager alene til at få vandet væk og er enormt bekosteligt. Derfor ser mange kommuner og forsyningsselskaber mod andre løsninger, hvor regnvandet kan håndteres på overfladen i rekreative løsninger, der også kan være gode mødested for mennesker og levesteder for dyr og planter. Og det giver god mening, for det er ofte billigere og har mange positive sidegevinster. Men når regnvandshåndteringen kobles med byudvikling, bliver opgaven delt mellem kommune og forsyningsselskab og nogle gange også mellem flere kommuner og flere forsyningsselskaber, for vandet respekterer ikke kommunegrænserne. Det styres af landskabets topografi og løber nedad!

Så hvem skal betale, hvem skal være bygherre og hvem skal drive anlægget, når det står færdigt. Og hvilken lovgivning styrer, hvad parterne hver i sær må og kan?

På dette kursus får du en grundlæggende indføring i juraen, teknikken og alle de praktiske, men yderst nødvendige tiltag, der skal håndteres og inddrages, når der skal foretages klimatilpasning i kommunerne. Du lærer at forstå lovgivningen og opererer inden for den. Du får viden til at forstå din samarbejdspartners handlemuligheder, så I sammen kan finde de bedste løsninger på jeres udfordringer med regnvandet, der tilgodeser begge parter og giver gode løsninger for byen. Og vi besøger konkrete cases, hvor du bliver præsenteret for både tekniske og juridiske løsninger.

Undervisere/ Oplægsholdere

Pia Nielsen er gennemgående underviser på begge kursusdage og advokat i Aumento Advokatfirma. Pia har arbejdet med spildevand og jura i mere end 20 år – både som jurist i Miljøstyrelsen og som advokat. Pia er herudover juridisk rådgiver for Region Hovedstadens klimasamarbejde ”Klikovand”, der særligt fokuserer på klimatilpasning.

Målgruppe

Projektledere, chefer og medarbejdere, der arbejder politisk, strategisk eller konkret med at planlægge, udvikle og anlægge klimatilpasningsprojekter i kommuner og forsyningsselskaber. Kurset kan også være relevant for kommunale byggesagsmedarbejdere og lokalplanlæggere samt private rådgivere, der bistår kommuner og forsyningsselskaber med at løse klimatilpasningsopgaver.

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning og overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag