NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Klar parat til innovation?

COK tilbyder at udarbejde og gennemføre evalueringer af organisationens innovationskultur og organisatoriske innovationsparathed på tværs i organisationen. 

Med udgangspunkt i samarbejder med andre kommuner har COK udviklet et undersøgelsesdesign, som fokuserer på institutionelle, strukturelle, kulturelle og diskursive delelementer: 

  • Sammenhæng mellem strategi og praksis
  • Fælles sprog og kompetencer
  • Anerkendelse og belønning
  • Samarbejde og involvering
  • Videndeling og kultur
  • Prioritering af ressourcer. 

Webbaseret spørgeskemaundersøgelse

Vi udarbejder og gennemfører et webbaseret spørgeskemaundersøgelse før projektets opstart, halvvejs i forløbet og efter projektets afslutning. Her inddrages en bred vifte af respondenter inden for de medvirkende organisationsområder. Spørgeskemaundersøgelsen giver let sammenlignelige data, som gør det muligt at skabe et billede af innovationskulturen.  

Kvalitativ afrapportering af projektarbejde

For at opnå kvalitativ rapportering af de igangsatte projekter, gennemfører vi fokusgruppeinterview med relevante medarbejdere. Her tager vi temperaturen på de igangsatte projekter og undersøger projekternes karakter, mål, resultater og læring. COK udarbejder den kvalitative spørgeramme, gennemfører interview og udarbejder afrapportering.   

Vil du vide mere?