Spil Klap Kæphesten på Folkemødet!

Skab et fælles afsæt for dialog og udvikling af politik, strategi og nye løsninger. Spil Klap Kæphesten på Folkemødet – et faciliteret dilemmaspil for politikere, medarbejdere, borgere og brugere.

Der er mange interesser og hensyn på spil, når der skal findes løsninger på de udfordringer og dilemmaer, som fylder i kommuner og regioner. Nye tiltag skal sætte en klar retning for kommunens fremtidige indsatser. Men hvis beslutningstagerne er splittede, kan det være svært at skabe visionære strategier og indsatser, der samtidig er langtidsholdbare.

COKs Klap Kæphesten ® er et dilemmaspil, som hjælper jer til at skabe en klar og struktureret samtale, hvor alle hensyn bliver bragt i spil, og hvor parternes forskellige ideer kan testes og udvikles, før der gives point til den gode løsning.

Spil Klap Kæphesten ® på Folkemødet

Har I et konkret tema eller et politisk dilemma, I ønsker at få belyst gennem god og struktureret dialog?

COK er på Folkemødet, og vi tager Klap Kæphesten med os.

Vi kommer gerne hen i jeres telt og spiller med udgangspunkt i jeres aktuelle tema. Tidligere har vi f.eks. brugt spillet som grundlag for gode dialoger om bl.a. udvikling af en sammenhængende kommunal ungeindsats, udvikling af konkrete byområder og udvikling af en ny politik for sport og kultur.

Men spillet kan også bruges, hvis du f.eks. ønsker at få relevante aktører i dialog om f.eks.:

  •   Effektiv borgerinddragelse og samskabelse
  •   Anvendelse af frivillige ressourcer på velfærdsområderne
  •   Kvalitetsudvikling af velfærdsydelser i en presset økonomi
  •   Tiltrækning af nye borgere og virksomheder
  •   Nye tiltag i samarbejdet med det lokale erhvervsliv.

Gameplayet, kriterierne og fortællingerne udarbejder vi sammen, og COK stiller op med både spil og facilitator, så I kan få en spændende debat og bud på løsninger, I kan arbejde videre med efter Folkemødet.

Og i anledningen af Folkemødet gør vi det gratis, hvis vi sammen kan finde en god vinkel.

Læs mere og kontakt os

Læs mere og se videoen om spillet på COKs hjemmeside eller kontakt os for en dialog om, hvordan I kan bruge spillet som redskab til at diskutere aktuelle temaer og dilemmaer i jeres events.