NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Klæd skolens medarbejdere på til at efterleve reglerne i databeskyttelsesforordningen

Hvoran sikrer I, at alle skolens medarbejdere behandler personoplysninger korrekt og i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen? E-læringsforløb fra COK og KL.

Skolens medarbejdere håndterer persondata i mange sammenhænge, f.eks. i skole/hjem-samarbejdet, ved trivselsmålinger og nationale test, og når der skal foretages en indberetning. 

COK og KL har udviklet et digitalt, lavpraktisk og prisvenligt værktøj, der klæder lærere, pædagoger, skolesekretærer og øvrige medarbejdere på til at følge lovgivningen og beskytte persondata. 

Med e-læringsforløbet får alle skolens medarbejdere svar på de vigtigste spørgsmål om persondata, databeskyttelse og de nye regler, nemlig: 

 • Hvad handler databeskyttelsesforordningen egentlig om? 
 • Hvad er personoplysninger? 
 • Hvornår må man behandle personoplysninger?
 • Hvordan skal man behandle personoplysninger? 

Undervisningen består af fire moduler på 5-10 minutter, som afsluttes med en test for at sikre, at deltageren har forstået indholdet og kan handle på baggrund af den nye viden. 

Derfor skal du vælge e-læringsforløbet til dine medarbejdere:


 • Undervisningen er fleksibel – dine medarbejdere kan tage forløbet, når det passer ind i skemaet. 
 • Reglerne i databeskyttelsesforordningen formidles på en let og forståelig måde og ind i en skolekontekst.
 • Deltagerne får både viden om lovgivningen og konkrete handlingsanvisninger, de kan gøre brug af, når de behandler persondata i mange forskellige sammenhænge.    
 • Som leder har du mulighed for at monitorere udbredelsen af den nye viden og sætte ind, hvor der er behov for ekstra fokus.
 • Med en pris på højest 140 kr. pr. deltager er e-læringsværktøjet en prisvenlig og effektiv måde at sikre compliance og forankring af ny viden blandt skolens medarbejdere.

Prisbilligt værktøj til læring og overvågning

E-læringsforløbet indeholder et læringsforløb for skolens medarbejdere og et overvågningsmodul, hvor skolens ledelse kan overvåge udbredelsen af den nye viden i organisationen. 

E-læringsforløbet koster kun 140 kr. pr. medarbejdere ved op til 99 medarbejdere, og vælger I at købe e-læringsforløbet til endnu flere medarbejdere, opnår I naturligvis rabat.

Se alle priser her

 • 10-99 deltagere: 140 kr. pr. licens
 • 100-499 deltagere: 125 kr. pr. licens
 • 500-1.999 deltagere: 110 kr. pr. licens
 • 2.000 deltagere eller flere: 95 kr. pr. licens. 

Licensen er personlig og må ikke deles med andre.

Licensperioden er på 12 måneder.

Skolen har mulighed for at tilmelde yderligere medarbejdere i samme priskategori tre gange inden for licensperioden.

I prisen er inkluderet rapportudtræk over de tilmeldte kursisters gennemførelsesgrad af kurset (et rapportudtræk i kvartalet). Den enkelte skole kan også selv få adgang til at tage rapportudtræk i systemet. Det er desuden muligt at få sendt en påmindelse ud til kursister, som ikke har gennemført kurset.

Kontakt os

Vil du vide mere om e-læringsforløbet, eller er du interesseret i at kombinere e-læring med et skræddersyet læringsforløb for skolens medarbejdere? Så kontakt os i dag.