COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

KL og COK lancerer fælles kommunalt kompetenceprogram om digitale kompetencer

Klar til næste skridt i den digitale tidsalder? Nyt kommunalt kompetenceprogram fra KL og COK med tilbud om viden, erfaringsudveksling og kompetenceudvikling til hele den kommunale organisation og til alle 98 kommuner. 

Nye teknologier skaber nye muligheder for at udvikle den kommunale opgaveløsning og frigøre ressourcer til de opgaver, hvor menneskelig kontakt er vigtigst. Men i kølvandet på de nye teknologier følger også en række dilemmaer og bekymringer i forhold til fx overvågning, cybersikkerhed og privatliv. 

Coronakrisen har accelereret de forandringer, vi længe har talt om. Virtuelle møder og arbejdsformer bliver nu anvendt i stor stil på stort set alle fagområder.  

Det er nu, vi skal holde momentum og gribe muligheden for at fortsætte udviklingen. 

Derfor lancerer KL og COK nu et fælles kommunalt kompetenceprogram, som giver kommunalpolitikere, direktioner, chefer, ledere og medarbejdere i forvaltninger og på institutioner mulighed for at ruste sig bedst muligt til at agere i en tid, hvor den digitale udvikling fundamentalt forandrer samfundet.  

Kompetenceprogrammet tilbyder alle kommuner:    

  • Indsigt i nye teknologier og samspillet mellem teknologier, faglighed, kerneopgaver og borgere 
  • Analyseredskaber til at se på den teknologiske udvikling og dens betydning og potentialer
  • Redskaber til at forstå og vurdere organisationens digitale kompetencer, modenhed og udviklingspotentiale
  • Metoder til at arbejde med og implementere data, nye teknologier og arbejdsgange på en effektfuld og forsvarlig måde i organisationen og i samspillet med borgerne
  • Handlingsorienteret inspiration til at arbejde med de dilemmaer og udfordringer, som knytter sig til de nye teknologier og øget brug af data, herunder cybersikkerhed og privatliv.

Hent folder: Klar til næste skridt i den digitale tidsalder?

Læs mere om det fælles kompetenceprogram her

Find det rigtige kompetenceudviklingstilbud 

Som en del af kompetenceprogrammet vil vi løbende udvikle og tilbyde nye aktiviteter målrettet politikere, ledere og medarbejdere i alle landets kommuner. Vi tilbyder allerede nu kurser og aktiviteter, der styrker de digitale kompetencer. Få et overblik over tilbuddene og find et tilbud, der passer til dig her.   

Virtuelt meet up: Digitale kompetencer til at gribe fremtidens digitale muligheder

Den 11. juni inviterer KL og COK til et virtuelt meet up, hvor du og din arbejdsplads kan få viden om fremtidens digitale kompetencer. Vi sætter bl.a. spot på: 

  • Hvilke digitale kompetencer bliver der behov for fremadrettet? 
  • Hvilke forudsætninger og kompetencer er nødvendige for, at man kan begynde at arbejde med digitale kompetencer? 
  • Hvilke erfaringer har kommuner, der har arbejdet systematisk med at styrke digitale kompetencer, gjort sig? 
  • Hvordan kan I styrke de digitale kompetencer? 

Du hører oplæg fra både eksperter og praktikere, og du får lejlighed til at drøfte temaet med kollegaer fra andre kommuner. 

Webinaret varer halvanden time og koster 500 kr. Hvis du abonnerer på Videncenter Meet Ups, kan du pt. deltage gratis.

Læs mere om webinaret her.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til det fælles kompetenceprogram, eller hvis du vil vide mere om, hvordan vi kan understøtte digitale kompetencer i din afdeling eller organisation, er du velkommen til at kontakte os.