COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

Derfor skal du vælge COK

Som kommunernes egen forening har COK mere end 50 års erfaring som kursus-, uddannelses- og læringspartner for politikere, ledere og medarbejdere i den kommunale sektor. 

Vi er ejet af kommunerne, og vores formål er at bidrage til udvikling af det danske kommunestyre. Det gør os i stand til at udvikle og tilbyde forløb, som går helt tæt på den kommunale ledelsespraksis og understøtter ledelsesudvikling på tværs af fagligheder, organisatoriske strukturer og kommunegrænser. 

Kendetegn, når du samarbejder med COK om ledelsesudvikling

 • COK er tæt på ledelsespraksis i kommunerne
 • COK har dybdekendskab til styringsdagsordener og særlige forhold ved den politiske kontekst
 • COK har fokus på transfer og effekt af læring
 • COK er en integreret del af vidensnetværk i og omkring kommunerne
 • COK indgår i forpligtende samarbejder med kommunerne
 • COK består i at styrke støttefunktionerne til ledelse
 • COK understøtter det tværkommunale arbejde om ledelsesudvikling. 

COK tilbyder praksisnær kompetenceudvikling for ledere på alle niveauer

 • Fra medarbejder til leder
 • Forløb for uformelle ledere
 • Forløb for projekt- og procesledere, herunder ledelse af samskabende processer
 • Forløb for nye ledere
 • Fagkonferencer
 • Økonomi- og juraforløb for ledere
 • Den Offentlige Lederuddannelse (DOL)
 • Makkerparforløb for udvalgsformænd og fagchefer 
 • Forløb med fokus på faglige indsatser og metoder
 • Sparrings- og coachingforløb for ledergrupper.