NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Kattegat 2022

Sørg for at de nyvalgte til kommunalbestyrelsen kommer godt fra start. I kan reservere pladser til kattegat 2022. Skriv en mail til lsj@komponent.dk og hør hvor der er plads.

Kattegat 2022 er et intro-kursus for nyvalgte kommunalbestyrelses- medlemmer. Kurserne er både for de kommunalpolitikere, der for første gang bliver valgt til en kommunalbestyrelse ved valget i november 2021, og for de kommunalbestyrelsesmedlemmer der tidligere har været medlem, men efter en pause er tilbage i kommunalbestyrelsen.

Se Rammeprogrammet her

Kattegatkurserne er et supplement til kommunernes egne lokale introduktionsforløb.

Tilmelding

Interesserede kommuner som ikke nåede at forhåndstilmelde til Kattegat 2022, kan kontakte koordinator Lene Sloth Jørgensen på lsj@komponent.dk for at få oplyst mulige datoer.

Indhold

Ambitionen med Kattegatkurset er at understøtte, at de nyvalgte kommer godt fra start og får en grundlæggende introduktion til deres nye rolle som kommunalpolitiker.

Kurset skal dels give fakta og dels være en "træningsbane", hvor man sammen med andre nyvalgte kan få mulighed for at drøfte opgaver og dilemmaer, man vil møde i sit virke. Det sker bl.a. via cases fra den fiktive kommune: Kattegat Kommune, og via drøftelser mellem deltagerne på baggrund af oplæg fra erfarne politikere og andre gæster.

Kurset giver også mulighed for at skabe netværk med andre nyvalgte fra både egen og andre kommuner.

Kattegat 2022 vil blive afholdt som et sammenhængende kursus over tre dage (fra torsdag eftermiddag til lørdag frokost) med overnatning og aftenprogram.

Kurserne er placeret i perioden januar til marts 2022. Nogle kommuner foretrækker, at de nyvalgte deltager i kurset så hurtigt som muligt. Andre kommuner foretrækker, at det sker i februar/marts måned. Der deltager ca. 25 personer på et kursus. Datoerne for kurserne fremgår nedenfor. Der afholdes flere kurser rundt i landet på de samme datoer. Vi skruer op og ned for antallet af kurser alt efter kommunernes signaler om ønsket tidspunkt og logistikken i forhold til holdstørrelse m.v.

NYT!

Som noget nyt vil der ca. et år efter Kattegat 2022 blive afholdt en online opfølgningsdag, hvor de nyvalgte får mulighed for at genbesøge nogle af temaerne fra Kattegat, når de har mødt virkeligheden. Opfølgningsdagen er en mulighed for at stoppe op og sammen med andre nyvalgte reflektere over det første år i kommunalpolitik med alt hvad det har medbragt af glæder, frustrationer og dilemmaer.
Tilmeldte til Kattegat 2022 har automatisk adgang til opfølgningsdagen uden ekstrabetaling.

Programmet er udviklet med inddragelse af en række politikere, direktører og andre interessenter og på basis af evalueringerne fra kurset i 2018 og ny viden om udviklingen i kommunestyret.
Se rammeprogrammet under Filer og links øverst i højre side.

Pris

Prisen for Kattegatkurset inkl. online opfølgningsdag er 12.750 kr. ekskl. moms.

Målgruppe

Kattegat 2022 er for nyvalgte kommunalpolitikere ogkommunalbestyrelsesmedlemmer, der tidligere har været medlem, men efter en pause er tilbage i kommunalbestyrelsen.

I kan allerede nu reservere pladser på Kattegat 2022. Send blot en mail til koordinator Lene Sloth jørgensen lsj@komponent.dk med information om ønsket kursusdato og sted, forventet antal deltagere og kontakt-
oplysninger. Så kontakter vi jer for en endelig tilmelding efter kommunalvalget.

Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag