Målgruppe

Kommunalpolitikere – primært deltagere på Kattegat 2018

Gem som favorit

Kattegat 2019

MED OVERNATNING
Nu har du chancen for at udveksle erfaringer med Kattegat-deltagere og måske møde nogen af dem du selv var på kursus med ved Kattegat 2018.

Det er godt et år siden, at de første Kattegatforløb løb af stablen, og pointerne fra Kattegat 2018 har nu ramt virkeligheden.

Det kan ikke undgå at give nye udfordringer, dilemmaer, glæder og frustrationer. COK vil derfor gerne invitere tidligere Kattegatdeltagere til Kattegat 2019, hvor fokus er på, hvor du står netop nu – knap halvandet år efter du begyndte din tilværelse som kommunalpolitiker.

Indhold

Programmet for Kattegat 2019 er udviklet på baggrund af en rundspørge udsendt til samtlige kommunalpolitikere, der deltog i Kattegatforløbet i 2018.

Ud fra jeres besvarelser har vi valgt at fokusere på fire temaer:

  • Den politiske ledelsesopgave
  • Samspillet mellem embedsmænd og politikere
  • Budgetlægning – politisk indflydelse – dilemmaer og muligheder
  • Hvordan går jeg til en sag

Disse fire temaer vil blive behandlet case-baseret. Fokus vil derfor være på at vidensdele, erfaringsudveksle og blive inspireret.

Der vil være indlæg fra erfarne politikere og den gennemgående tovholder vil være en erfaren kommunaldirektør.

Formålet med forløbet er, at du får:

  • En dialog om udfordringer og dilemmaer i det politiske arbejde
  • Inspiration til det daglige, politiske arbejde
  • Mulighed for netværksdannelse, herunder måske møde deltagere fra Kattegat 2018

Udbydes med og uden overnatning
Kurset udbydes i to formater for at passe til så mange kalendere som muligt – indholdet er det samme:

På en hverdag fra kl. 9.00 til 17.00
Fra fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 13.

Klik her for at gå til Kattegat 2019 uden overnatning

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er