Kattegat 2019

Få inspiration til dit politiske arbejde i kommunalbestyrelsen: Tag med på Kattegat 2019 – en inspirationsdag for kommunalpolitikere, som blev valgt ind ved KV17.

Det er godt et år siden, at de første Kattegatforløb løb af stablen, og pointerne fra Kattegat 2018 har nu ramt virkeligheden. Det kan ikke undgå at give nye udfordringer, dilemmaer, glæder og frustrationer.

Derfor inviterer COK tidligere Kattegatdeltagere til Kattegat 2019, hvor fokus er på, hvor du står netop nu – knap halvandet år efter du begyndte din tilværelse som kommunalpolitiker.

Programmet for Kattegat 2019 er udviklet på baggrund af en rundspørge udsendt til samtlige kommunalpolitikere, der deltog i Kattegatforløbet i 2018. Ud fra jeres besvarelser har vi valgt at fokusere på fire temaer:

 • Den politiske ledelsesopgave
 • Samspillet mellem embedsmænd og politikere
 • Budgetlægning – politisk indflydelse – dilemmaer og muligheder
 • Hvordan går jeg til en sag?

Se program

Program for Kattegat 2019

Den politiske ledelsesopgave
Der er forskellige måder at løse den politiske ledelsesopgave på: Det samarbejdende folkestyre, konsensussøgning, flertalsafgørelser, holdningsmarkering, holdningsdifferentiering, konfliktorienteret osv. 

 • Hvilken betydning har den politiske kultur for mulighederne for indflydelse og udvikling af den kommunale opgaveløsning? 
 • Hvordan påvirkes samarbejdet mellem politikere og embedsmænd? 
 • Hvilken betydning har den politiske kultur for samspillet med borgerne?

Politisk indflydelse i kommunens budgetlægning
Hvordan sikrer man politisk indflydelse, når kommunens budget skal lægges? Vi ser på dilemmaer og muligheder og inviterer en erfaren kommunalpolitiker (fra flertallet i kommunalbestyrelsen) til at fortælle om sine erfaringer med budgetlægningen, herunder mulighederne for politisk indflydelse via budgettet og samspillet med de øvrige grupper i kommunalbestyrelsen og med embedsmænd og borgerne/brugerne.

Samspillet mellem embedsmænd og politikere

 • Hvordan bringes forvaltningens viden og erfaring bedst muligt i spil i den politiske proces?
 • Hvilke muligheder har jeg for at bruge forvaltningens ekspertise aktivt i mit politiske arbejde?

Indflydelse og samarbejde som mindretalspolitiker?
Hvordan arbejder man som politiker, når man er en del af mindretalsgruppen i en kommunalbestyrelse? Hvilke muligheder har man for at øve indflydelse? Vi inviterer erfaren kommunalpolitiker (fra mindretallet i kommunalbestyrelsen, til at fortælle om samarbejdet i kommunalbestyrelsen og hvordan man går til en sag. 

Opsamling, evaluering og drøftelse af interessen for netværksdannelse

 

Disse fire temaer vil blive behandlet case-baseret. Fokus vil derfor være på at vidensdele, erfaringsudveksle og blive inspireret. Der vil være indlæg fra erfarne politikere og den gennemgående tovholder vil være en erfaren kommunaldirektør.

Formålet med forløbet er, at du får:

 • En dialog om udfordringer og dilemmaer i det politiske arbejde
 • Inspiration til det daglige, politiske arbejde
 • Mulighed for netværksdannelse, herunder måske møde deltagere fra Kattegat 2018

Fem steder i landet – både med og uden overnatning

Kattegat 2019 udbydes i Nyborg (x2), Kolding, Korsør, Hirtshals og Værløse, så du har mulighed for at vælge et hold i nærheden af dig og dermed sparre med kollegaer fra omkringliggende kommuner. 

Indholdsmæssigt er programmet det samme, uanset om du vælger med eller uden overnatning. 

Kattegat 2019

MED OVERNATNING
Nu har du chancen for at udveksle erfaringer med Kattegat-deltagere og måske møde nogen af dem du selv var på kursus med ved Kattegat 2018.

Se detaljer
Gem som favorit

Kattegat 2019

UDEN OVERNATNING
Nu har du chancen for at udveksle erfaringer med Kattegat-deltagere og måske møde nogen af dem du selv var på kursus med ved Kattegat 2018.

Se detaljer
Gem som favorit

Kattegat 2019 med overnatning koster 4.600 kr. mens Kattegat 2019 uden overnatning koster 3.500 kr.