Målgruppe

Kurset er for skoleledere, souschefer og administrative ledere fra kommunens skolevæsen

Samarbejdspartner
KL- Jura og EU
Kursusdatoer
  • Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ
    22.01.2020 kl. 09:00 - kl. 17:30
Datoer
Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ
22.01.2020 kl. 09:00 - kl. 17:30
Pris: 3.450 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist09.12.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Juridisk ABC for ledere i folkeskolen

På dette kursus sætter vi fokus på de juridiske spilleregler for skolelederen som myndighedsperson og personaleleder.

  • Hvordan skal skoleledelsen håndtere forældreklager?
  • Hvornår skal forældrene inddrages i en afgørelse?
  • Kan skoleledelsen lave regler for lærernes adfærd på skolen?
  • Og hvordan griber ledelsen situationen an, når kvaliteten af en lærers arbejde ikke er tilfredsstillende?
  • På dette kursus sætter vi fokus på de juridiske spilleregler for skolelederne som myndighedspersoner og personaleledere.
Indhold

Skolelederen træffer dagligt en lang række beslutninger, der vedrører bl.a. elever og lærere, og hvor det er afgørende, at skolelederen kender den relevante jura.
Vi arbejder med de klassiske sagsbehandlingsregler, som notatpligt, aktindsigt, tavshedspligt, partshøring, begrundelse og klagevejledning. Vi sætter bl.a. fokus på skolelederens forældresamarbejde og de juridiske rammer for f.eks. videregivelse af fortrolige oplysninger om et barn, tavshedspligt overfor andre forældre og høring af forældrene inden der træffes en afgørelse.
Vi introducerer ledelsesretten og fokuserer på, hvilke muligheder man har som leder, og hvor grænserne går for, hvad man kan træffe af beslutninger inden for rammerne af ledelsesretten. Det spænder bredt, fra spørgsmålet om hvilke regler og retningslinjer man kan opstille for lærernes adfærd på arbejdspladsen, hvordan man håndterer sygefravær, til hvornår der er grundlag for at afskedige en lærer f.eks. fordi læreren har stort sygefravær, ikke kan samarbejde, ikke løser sine opgaver tilfredsstillende eller fordi der skal spares på lønbudgettet.

Ledelsesretten er også en ledelsespligt, og vi beskæftiger os derfor også med tjenstlige samtaler og med, hvordan sådanne samtaler forberedes og afvikles.

Undervisere/ Oplægsholdere

Gennemgående undervisere er konsulenterne Lotte Jessen Bryde og Natalia Louise Lehnsdal, KL - Jura og EU

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er