COVID 19
Sådan afholder COK kurser, uddannelser og konferencer
Se retningslinjer og forholdsregler her

It og digitalisering

Digitalisering og ledelse af digitale forandringsprocesser står højt på de fleste kommuners dagsorden. COK hjælper både ledere og medarbejdere med viden og værktøjer, der kan understøtte gode udviklingsprocesser og løsninger til gavn for borgerne.

Databeskyttelsesforordningen, ændrede indkøbsregler på it-området og stigende behov for digitale løsninger i servicen til borgerne. Der er masser af udfordringer, når det gælder it og digitalisering i kommunerne. Udfordringer, som har konsekvenser for både indkøb, arkitektur og arbejdsgange samtidig med, at det juridiske grundlag skal være på plads. 

COK leverer digital viden og kompetenceudvikling

Vi tilbyder en lang række kurser til dig, der arbejder med digitalisering og udvikling af it-baserede løsninger i kommunerne samt indkøb og administration af kommunal it. Vi tilbyder bl.a. kurser om: fremtidens digitale arbejdsplads, ledelse af digitale forandrings- og udviklingsprocesser, datainformeret styring, persondataloven for systemejere - og kurser i god digital kommunikation med borgerne.

Se alle COKs digitaliseringsforløb her >>

Tlf. 8779 6300

Vil du vide mere?

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til kurserne eller ønsker at hente forløbet hjem i egen organisation