Målgruppe

Kommunale byplanlægger, byudviklere, projektledere, erhvervs- og kulturmedarbejdere. Samt medarbejdere og chefer i handelsstandsforeninger og erhvervscentre. Tag gerne en kollega fra naboafdelingen med, så får I også inspiration til tværkommunalt og tværfagligt samarbejde.

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Gem som favorit

Inspirationsseminar om bymidteplanlægning i internettets tidsalder

Nethandler og butikscentre presser butikkerne i bymidterne som aldrig før. På dette seminar får du inspiration til, hvordan I kan skabe en god udvikling i store og små bymidter i jeres kommune.

Nethandlen med udvalgsvarer som tøj, sko, møbler og it-udstyr har rundet 20 %. Stiger det til 30 % vil antallet af handelsbyer i Danmark blive reduceret fra 109 til 59, og stiger det til 50 % vil vi kun have 29 handelsbyer tilbage. Det viser en rapport fra Institut for Centerplanlægning fra 2017. Men hvad skal vi så med vores byer, hvis vi ikke skal handle i dem? Og hvad med den del af detailhandel, der ikke er flyttet på nettet, caféerne og supermarkederne, kan de overleve, hvis færre og færre kommer i byerne for at handle? Som mennesker vil vi stadig have behov for uformelle mødesteder og følelsen af samhørighed og stedstilknytning, der hvor vi bor. De seneste 50 år har forbrug og indkøb været en vigtig ramme for vores uformelle møder, men hvis vi i stigende grad køber ind hjemme fra sofaen, hvad skal vi så mødes om i bymidten?

COK inviterer til inspirationsseminar om bymidteudvikling i nethandlens tidsalder med fokus på, hvordan vi kan styrke attraktionen og erhvervslivet i bymidterne og hvordan bymidten kan indrettes og udvikles, så der opstår nye uformelle mødesteder.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er