Målgruppe

Kommunale byplanlægger, byudviklere, projektledere, erhvervs- og kulturmedarbejdere. Samt medarbejdere og chefer i handelsstandsforeninger og erhvervscentre. Tag gerne en kollega fra naboafdelingen med, så får I også inspiration til tværkommunalt og tværfagligt samarbejde.

Kursusdatoer
 • Comwell Korsør, Ørnumvej 6, 4220 Korsør
  13.11.2019 kl. 08:45 - kl. 16:30
Datoer
Comwell Korsør, Ørnumvej 6, 4220 Korsør
13.11.2019 kl. 08:45 - kl. 16:30
Pris: 3.500 kr.
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Tilmeldingsfrist07.10.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Gem som favorit

Inspirationsseminar om bymidteplanlægning i internettets tidsalder

Nethandler og butikscentre presser butikkerne i bymidterne som aldrig før. På dette seminar får du inspiration til, hvordan I kan skabe en god udvikling i store og små bymidter i jeres kommune.

Nethandlen med udvalgsvarer som tøj, sko, møbler og it-udstyr har rundet 20 %. Stiger det til 30 % vil antallet af handelsbyer i Danmark blive reduceret fra 109 til 59, og stiger det til 50 % vil vi kun have 29 handelsbyer tilbage. Det viser en rapport fra Institut for Centerplanlægning fra 2017. Men hvad skal vi så med vores byer, hvis vi ikke skal handle i dem? Og hvad med den del af detailhandel, der ikke er flyttet på nettet, caféerne og supermarkederne, kan de overleve, hvis færre og færre kommer i byerne for at handle? Som mennesker vil vi stadig have behov for uformelle mødesteder og følelsen af samhørighed og stedstilknytning, der hvor vi bor. De seneste 50 år har forbrug og indkøb været en vigtig ramme for vores uformelle møder, men hvis vi i stigende grad køber ind hjemme fra sofaen, hvad skal vi så mødes om i bymidten?

COK inviterer til inspirationsseminar om bymidteudvikling i nethandlens tidsalder med fokus på, hvordan vi kan styrke attraktionen og erhvervslivet i bymidterne og hvordan bymidten kan indrettes og udvikles, så der opstår nye uformelle mødesteder.

Program

Se programmet for forløbet nedenfor
Dag 1
 • 08:45
  Registrering, kaffe og velkomst
  V/ kursusleder og chefkonsulent Charlotte Nordenhof Wernersen, COK
 • 09:15
  Fremtidsudsigterne for danske handelsbyer
  Oplæg om fremtidsudsigterne for de danske handelsbyer, tendenser for detailhandel og forbrugeradfærd samt bymidternes muligheder for at udvikle sig og spille en rolle for kommunen og lokalområdet.
  v/ Institut for Centerplanlægning
 • 10:00
  Når detailhandlen tager sagen i egen hånd
  To oplæg om hvordan handelsstandsforeninger i hhv. Nykøbing Falster og Års har styrket detailhandlen og skabt udvikling i bymidterne ved at lægge handelsstandsforeninger sammen og prismatcher netbutikkerne. Herefter debat med oplægsholderne om deres erfaringer, og hvordan kommunerne kan understøtte de erhvervsdrivendes initiativer og mål.
  v/ Erhvervs- og citychef André Andersen, Nykøbing Falster og Mogens Kristensen, Formanden for handelsstandsforening i Års
 • 11:15
  Pause
 • 11:30
  Samarbejde mellem byens nøgleaktører kan løfte bymidten
  Oplæg om hvordan en faciliteret proces med byens nøgleaktørerne, kan bidrage til at styrke samarbejdet om at udvikle bymidten med udgangspunkt i lokale styrker og udfordringer, og hvordan fælles retning og et forpligtende engagement mellem parterne kan have stor betydning for både by- og handelsliv.
  v/ Anne Sophie Hjermind og Emma Lorentzen, COWI
 • 12:30
  Frokost
 • 13:15
  Strategisk udviklingsplan for tre byer i Slagelse Kommune
  To oplæg om hvordan Slagelse Erhvervscenter og Kommune har arbejdet med bymidte- og handleplaner for alle tre byer i kommunen (Slagelse, Skælskør og Korsør) og deres muligheder for at styrke hinanden. Nu skal de omsættes til virkelighed, i både det fysiske rum og de aktiviteter, der udspiller sig her. Herefter debat med oplægsholderne om rollefordeling og samarbejde i arbejdet med at udvikle bymidterne og skabe synergier på tværs.
  v/ erhvervscenterchef Per B. Madsen og planchef Darrin Bayliss
 • 14:30
  Workshop om bymidteudvikling med udgangspunkt deltagernes egne problemstillinger
 • 15:45
  Kunst og bymæglere skaber udviklingen i bymidten i Ringe
  Oplæg om Faaborg-Midtfyn Kommunes arbejde med bymidten i Ringe, hvor de bruge kunst i byen, har bymæglere, afholder borgersaloner og samskaber med unge i byen om at skabe en oplevelsesakse i byen.
  v/ Hanne Raunsmed, Faaborg-Midtfyn Kommune og Charlotte Bagger Brandt, Raaderum
 • 16:25
  Afrunding og tak for i dag

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er