Målgruppe

Uddannelsen er for offentlige ledere og chefer på alle niveauer, som arbejder eller vil arbejde med innovative processer i egen organisation. Uddannelsen er også relevant for konsulenter og projektledere, som arbejder med eller er ansvarlige for at gennemføre innovative processer.

Kursusdatoer
 • Phønix - COK Fyn, Schacksgade 39, 5000 Odense C
  Kick off: 13.05.2019 (halv dag)
  Workshop 1: 03.06.2019 kl. 09:00 - kl. 16:00
  Workshop 2: 24.06.2019 kl. 09:00 - kl. 16:00
  Innovationscamp: 19.08.2019 kl. 09:30 - 21.08.2019 kl. 15:00 (internat - afholdes på Frederik VI´s hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense)
  Workshop 3: 26.09.2019 kl. 09:00-16.00 + 27.09.2019 kl. 9.00-16:00 (eksternat)
  Læringscafé: 10.10.2019 kl. 09:00 - kl. 16:00

  Tilkøb:
  Eksamen: 21.11.2019
  Certificering (dato aftales)
Datoer
Phønix - COK Fyn, Schacksgade 39, 5000 Odense C
Kick off: 13.05.2019 (halv dag)
Workshop 1: 03.06.2019 kl. 09:00 - kl. 16:00
Workshop 2: 24.06.2019 kl. 09:00 - kl. 16:00
Innovationscamp: 19.08.2019 kl. 09:30 - 21.08.2019 kl. 15:00 (internat - afholdes på Frederik VI´s hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense)
Workshop 3: 26.09.2019 kl. 09:00-16.00 + 27.09.2019 kl. 9.00-16:00 (eksternat)
Læringscafé: 10.10.2019 kl. 09:00 - kl. 16:00

Tilkøb:
Eksamen: 21.11.2019
Certificering (dato aftales)
Pris: 25.850 kr.
Deltagelse på Den Offentlige Innovationslederuddannelse giver gratis adgang til Innovationsdagen 2019 den 05.09.2019 i Horsens. Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning på kick off, workshops, innovationscamp og læringscafé samt overnatning på innovationscamp. Tilkøb: Certificering, pris: 3.500,00 kr. ekskl. moms. DOL-eksamen med ECTS, pris: 4.500,00 kr. ekskl. moms.
Tilmeldingsfrist23.04.2019. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Den Offentlige Innovationslederuddannelse

Bliv certificeret i innovationsledelse. COK og COI er gået sammen om at udbyde en uddannelse, der klæder medarbejdere og ledere i det offentlige på til at stå i spidsen for innovative processer.

På uddannelsen får du den teoretiske og praktiske viden, der skal til for at sætte innovation på dagsordenen i din kommune. Du får også forståelse for de særlige vilkår og rammer, der gælder for ledelse af innovation i en offentlig organisation.

Vi kommer til at gå særligt i dybden med, hvordan man kan finde innovative løsninger på de udfordringer, der præger stat, kommuner og regioner i disse år - selvfølgelig med hensyntagen til kerneopgaver, rammer, værdier, ledelsesgrundlag og strategier.

Og endelig arbejder vi med, hvoran du som leder af innovation kan skabe rammer for følgeskab hos medarbejdere, og hvordan samskabelse i forhold til borgere bliver en naturlig konsekvens af innovation.

Indhold

På uddannelsen får du bl.a. svar på følgende spørgsmål:

 • Hvad er innovation?
 • Hvad kan innoveres?
 • Hvad er forudsætningerne for at skabe innovation?
 • Hvordan spotter vi innovationspotentialer?
 • Hvordan skaber man en innovationskultur?
 • Hvordan sikrer man følgeskab på innovationsprojekter og -kultur?

Praktisk uddannelse med workshops, camp og feltarbejde
COK og COI´s uddannelse i innovationsledelse er en praktisk uddannelse, hvor du får mulighed for at skabe en kobling mellem innovationsteori, gode eksempler og din egen hverdag. Du vil selvfølgelig høre faglige oplæg - men undervisningsdagene vil også byde på øvelser, kreativ træning, skæve vinkler og opdagelsesprocesser.

Uddannelsen består af otte dages læringsaktiviteter:

 • Kick off (½ dag)
 • Tre workshops (2 x 1 dag og 1 x 2 dag, eksternat)
 • Innovationscamp (3 dage, internat)
 • Læringscafé: Ud i virkeligheden (½ dag)

Mellem forløbets aktiviteter vil du lave feltarbejde, hvor du arbejder med udvikling og kvalificering af dine egne innovationsprocesser. I denne fase lægger vi op til, at deltagerne mødes i læringsgrupper.

Praksiscertificering eller eksamen på diplomniveau
Du har mulighed for at supplere din uddannelse med en praksiscertificering eller tage eksamen på diplomniveau (10 ECTS på Den Offentlige Lederuddannelse).

Certificeringen forestås af COI og baserer sig på konkrete observationer af praksis i de studerendes egne organisationer, mens eksamen på diplomniveau forestås af COK og afholdes på baggrund af et pensum på 1.000 sider, en skriftlig opgave og mundtlig eksamen.

Vil du vide mere?

Spørg en COK'er