NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Den Offentlige Innovationslederuddannelse

Bliv certificeret i innovationsledelse. COK og COI er gået sammen om at udbyde en uddannelse, der klæder medarbejdere og ledere i det offentlige på til at stå i spidsen for innovative processer.

Uddannelsen udbydes som rekvireret forløb, hvor underviser kommer ud i jeres organisation. Det vil sige, at der er også er mulighed for, at indholdet kan tones, så det favner jeres specifikke behov og ønsker. Kontakt os for tilbud.

På uddannelsen får du den teoretiske og praktiske viden, der skal til for at sætte innovation på dagsordenen i din kommune. Du får også forståelse for de særlige vilkår og rammer, der gælder for ledelse af innovation i en offentlig organisation.

Vi kommer til at gå særligt i dybden med, hvordan man kan finde innovative løsninger på de udfordringer, der præger stat, kommuner og regioner i disse år - selvfølgelig med hensyntagen til kerneopgaver, rammer, værdier, ledelsesgrundlag og strategier.

Og endelig arbejder vi med, hvordan du som leder af innovation kan skabe rammer for følgeskab hos medarbejdere, og hvordan samskabelse i forhold til borgere bliver en naturlig konsekvens af innovation.

Indhold

På uddannelsen får du bl.a. svar på følgende spørgsmål:

  • Hvad er innovation?
  • Hvad kan innoveres?
  • Hvad er forudsætningerne for at skabe innovation?
  • Hvordan spotter vi innovationspotentialer?
  • Hvordan skaber man en innovationskultur?
  • Hvordan sikrer man følgeskab på innovationsprojekter og -kultur?

Praktisk uddannelse med workshops, camp og feltarbejde

COK og COI´s uddannelse i innovationsledelse er en praktisk uddannelse, hvor du får mulighed for at skabe en kobling mellem innovationsteori, gode eksempler og din egen hverdag. Du vil selvfølgelig høre faglige oplæg - men undervisningsdagene vil også byde på øvelser, kreativ træning, skæve vinkler og opdagelsesprocesser.

Uddannelsen består af otte dages læringsaktiviteter:

  • Kick off (½ dag)
  • Tre workshops (2 x 1 dag og 1 x 2 dag, eksternat)
  • Innovationscamp (3 dage, internat)
  • Læringscafé: Ud i virkeligheden (½ dag)

Mellem forløbets aktiviteter vil du lave feltarbejde, hvor du arbejder med udvikling og kvalificering af dine egne innovationsprocesser. I denne fase lægger vi op til, at deltagerne mødes i læringsgrupper.

Praksiscertificering eller kompetencegivende eksamen på diplomniveau

Tilkøb af kompetencegivende eksamen
Der er mulighed for tilkøbe DOL-eksamen med ECTS-point.
Under forudsætning af, at du opfylder kravene til optagelse eller kan godkendes efter en personlig realkompetencevurdering, vil du have mulighed for at tilkøbe et kompetencegivende eksamensmodul på 10 ECTS på diplomniveau i "Projektledelse" og "Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer".

Tilkøbet af eksamen giver dig mulighed for at søge Kompetencefonden om støtte.

Det er også muligt at tilkøbe certificering.

Certificeringen forestås af COI og baserer sig på konkrete observationer af praksis i de studerendes egne organisationer, mens eksamen på diplomniveau forestås af COK og afholdes på baggrund af et pensum på 1.000 sider, en skriftlig opgave og mundtlig eksamen.

Læs mere om DOL-eksamen samt certificering under fanen "Filer og links".

Målgruppe

Uddannelsen er for offentlige ledere og chefer på alle niveauer, som arbejder eller vil arbejde med innovative processer i egen organisation. Uddannelsen er også relevant for konsulenter og projektledere, som arbejder med eller er ansvarlige for at gennemføre innovative processer.

Forløb tilpasset arbejdspladsen
Gem som favorit

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag