NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Læringsforløb: Grundlæggende infektionshygiejne

Sæt fokus på grundlæggende infektionshygiejne på plejehjem og i hjemmeplejen med et læringsforløb på egen arbejdsplads – søg midler fra Kompetencefonden.

Infektioner er en stor udfordring – ikke kun på landets hospitaler, men også i de kommunale plejeboliger, i hjemmeplejen og steder, hvor særligt udsatte borgere færdes. Det skaber risiko for sygdom, smittespredning og sygefravær hos både borgere og personale.

Vi ved, at korrekt håndhygiejne reducerer infektioner og smittespredning. Det øger patientsikkerheden hos de mest syge og udsatte borgere og sænker sygefraværet blandt ansatte.

Derfor har vi i samarbejde med KL udviklet et særligt praksisnært forløb, som tager udgangspunkt i håndhygiejne og uniformsetikette – særligt målrettet medarbejdergrupperne på plejehjem og i hjemmeplejen. Forløbet afholdes på egen arbejdsplads for f.eks. en afdeling eller en gruppe af medarbejdere – og det er muligt at søge midler fra kompetencefonden.

Praksisnær læring med fokus på din virkelighed

Formålet med læringsforløbet i grundlæggende infektionshygiejne er:

  • at give deltagerne grundlæggende viden og færdigheder om de infektionshygiejniske principper
  • at fokusere på patientsikkerheden ved at reducere infektioner og smitte hos borgerne
  • at understøtte et bedre arbejdsmiljø, fordi færre infektioner giver færre sygedage blandt medarbejderne.

Vi sætter særligt fokus på, hvordan viden omsættes til ændret adfærd og bruger derfor undervisningsmetoder som f.eks. sidemandsoplæring, nudging, praksislæring og transfer. Læringsforløbet sikrer, at medarbejdere kan omsætte viden om grundlæggende infektionshygiejne til egen praksis. Det sker bl.a. ved hjælp af sparring og refleksion i konkrete arbejdsopgaver. Dernæst klæder forløbet også medarbejderne på til at kunne fungere som rollemodel og generere viden og læring for kollegaer, teams og organisation.

Læringsforløbet kører over 3-4 måneder og består af: formøde med ledelse, TR, AMR og hygiejnesygeplejerske, tre læringscaféer, e-læringsmodul om grundlæggende infektionshygiejne, to opgaver, der skal gennemføres i egen praksis.

Gå til læringsforløb >>


Pris

2.500 ekskl. moms pr. deltager

Prisen dækker formøde med ledelse, TR, AMR og hygiejnesygeplejerske, tre læringscaféer, e-læringsmodul om grundlæggende infektionshygiejne, to opgaver, der skal gennemføres i egen praksis.

Det er en forudsætning for afholdelse, at arbejdspladsen eller afdelingen køber mindst 18 pladser på forløbet.


Søg kompetencemidler

Det er muligt at søge Den Kommunale Kompetencefond om midler til deltagelse på vores læringsforløb om grundlæggende infektionshygiejne.

Læs mere om, hvordan du søger kompetencemidler eller kontakt os, hvis du vil vide mere.


Målgruppe

Læringsforløbet er for medarbejdere på plejehjem eller i hjemmeplejen, der har direkte borgerkontakt. Forløbet afholdes på egen arbejdsplads for f.eks. en afdeling eller en gruppe af medarbejdere. 

Hent forløb hjem til din arbejdsplads

Ønsker du at høre mere, hvordan du/I kan hente et forløb hjem til din arbejdsplads, er du mere end velkommen til at kontakte os. Vi tager meget gerne en uforpligtende snak med jer omkring læringsforløbet.