NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Program


09.00: Registrering og morgenmad


09.30: Velkomst og rammesætning

// Kirsten Mørch Hansen, formand for OHRC og Thøger Terp, chefkonsulent og dagens moderator, Komponent 


09.40: Fremtidens arbejdsliv 
Hjemmearbejde er blevet en naturlig del af arbejdslivet for de fleste af os – og internationale studie viser, at det har sine fordele: Vi bliver ikke forstyrret, vi får lavet de opgaver, vi havde planlagt, og møderne er kortere og mere disciplinerede – vi er mere effektive!!  

Omvendt har hjemmekontoret også sine udfordringer, hvor man kan føle sig isoleret og opleve, at opgaverne skifter karakter og mister værdi. Spørgsmålet er, hvilken rolle arbejdspladsen skal have fremadrettet? Hvordan den kan understøtte sammenhængskraft og videndeling og skabe arbejdsglæde. Så hvordan indretter vi os i fremtiden? Hvad har vi lært? Hvad vil vi blive ved med at gøre – og hvad skal vi for alt i verden undgå? 
Lektor Christine Ipsen vil dele viden og resultater fra forskellige danske og internationale undersøgelser. 

// Christine Ipsen, lektor og gruppeleder, DTU   


10.20: Hvad kommer efter kriseledelse?  
Vi kan ikke alene køre på kriseledelse og en konstant brændende platform, hvis vi skal høste af erfaringerne fra coronakrisen. Når krisen brænder ud, falder meget tilbage - sammen med lettelsen over, at det kritiske er ovre. Det er derfor nu, vi skal tage ved lære og skabe nye muligheder for at rykke os endnu længere. Det bliver der behov for i fremtiden. Arbejdslivet og samfundet efter coronakrisen kommer til at se anderledes ud end det, vi kendte i februar 2020. Vi har nu en unik mulighed for at høste af krisens iboende forandringskraft, men det kræver, at den klassiske kriseledelse følges af forandringsledelse. Ellers sidder vi tilbage med kun regningen. 
 
// Pia Gjellerup, centerleder, COI, Center for Offentlig Innovation 


11.00: Kaffepause - find din session


11.20: Sessioner med fokus på konkrete metoder i HR-arbejdet 

Vælg mellem følgende fire sessioner:  

Session 1: Forråelse - Hvordan får man kultur og normer tilbage på sporet? 
Kulturen og forholdene i den kommunale ældrepleje er genstand for mange interesser, holdninger og drøftelser. Forråelse er efterhånden et hyppigt anvendt begreb, og derfor har mange kommuner formuleret en strategi for sund kultur i ældreplejen. Men hvordan understøtter HR udvikling og fastholdelse af den sunde kultur? Hvordan kan HR bidrage til at forebygge forråelse i ældreplejen? I denne session vil du få idéer og inspiration til, hvordan du kan gribe din del af opgaven an. 

// Katrine Brenner, chefkonsulent, Komponent 

Session 2: Hvordan ser den gode rekrutteringsproces ud?  
Hvordan ser den gode rekrutteringsproces ud? Hvad virker – og hvad skal man ikke gøre? Hvad ved vi rent faktisk om rekrutteringsprocesser, som de udøves i forskellige dele af den offentlige sektor? På baggrund af et stort forskningsprojekt i regi af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse får du mulighed for at blive klogere på jeres rekrutteringspraksis. 

// Ann-Kristina Løkke Møller, lektor, Aarhus Universitet og tilknyttet Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse 

Session 3: Hvordan bliver man en god procesleder i det virtuelle rum?
Hvad er ens, og hvad er forskelligt i det fysiske rum og det virtuelle møde? Hvilke opmærksomheder må proceslederen have, når hun bevæger sig fra det ene til det andet? Hvad er muligt og ikke muligt i hvert af de to rum? 
Disse spørgsmål bringes i spil på denne session, som omhandler viden og erfaringer med procesledelse på tværs af fysiske og virtuelle rum. Der bliver derudover plads til erfaringsdeling og drøftelse blandt deltagerne af, hvad der er muligt i de to møderum – så du kan tage det bedste med fra begge verdener. 

// Lasse Karlberg, chefkonsulent, Komponent 

Session 4: Design det gode afklaringsforløb - sådan motiverer du morgendagens ledere 
Kommunerne står i disse år i en vanskelig situation, hvor det er svært at få hænder nok til at varetage kritiske samfundsopgaver - hvor mangel på kvalificerede medarbejdere og generationsproblematikker udfordrer kerneopgaven. Udfordringerne fortsætter også, når det handler om at finde ledere, der har vilje og evne til at tage ledelse på sig. Dagtilbudsområdet er et eksempel på et kommunalt kerneområde, hvor fagligt dygtige pædagoger ikke står i kø for at tage springet til ledelse. Pleje og omsorg tiltrækker heller ikke mange ledere. Der er brug for at spotte, motivere og kvalificere morgendagens kommunale ledere – hvilke veje kan vi gå? 

// Christina Nüssler, centerchef, Komponent


12.10: Frokost


13.10: Sessioner med fokus på konkrete metoder i HR-arbejdet 
Formiddagens sessioner gentages


14.00: Kaffe og kage - og find tilbage til plenum


14.20: Fremtidens HR!
Få styr på de vigtigste megatrends og blik for HR´s vigtige strategiske rolle på fremtidens arbejdsmarked

Skal HR have en vigtig og strategisk rolle i fremtiden, kan det at kende fremtidens vigtigste megatrends være en vigtig kompetence. Dels for at spotte, hvilke medarbejderkompetencer der bliver brug for i morgen og forstå, hvad der skal til for at rekruttere, motivere og fastholde den nye unge generation, dels for at kunne være en god sparringspartner for de mange medarbejdere, der skal holde til et omskifteligt arbejdsmarked. P.t. spås stressrelaterede sygemeldinger at være en af vores største udfordringer i fremtiden, måske indsigtsfuld HR kan gøre en forskel?

Fremtidsforsker Anne-Marie Dahl giver en grundlæggende indsigt i fremtidens arbejdsmarked, der ser ud til at blive mere flydende, uforudsigeligt og uden faste pladser. Hun gør os klogere på fremtidens vidensbegreb og kompetencer, på faglige og personlige kompetencer, på psykisk arbejdsmiljø og på rekruttering og fastholdelse i fremtiden.

// Anne-Marie Dahl, foredragsholder og fremtidsforsker


15.50: Tak for i dag 

// Kirsten Mørch Hansen, formand for OHRC 


15.55: Farvel og tak for i år