Den Offentlige HR-dag

For fjerde år i træk inviterer COK og Foreningen af Offentlige HR-chefer til en spændende og lærerig dag i HR's tegn. Der er stadig ledige pladser.

OHRC logo

 

Vi har givet denne årligt tilbagevendende konference et nyt navn: Den Offentlige HR-dag. Dette for at understrege, at det er en dag for jer, der arbejder tæt på HR virket – en dag med fokus på at give indsigt og inspiration til de aktuelle dagsordener i kommuner og regioner, som HR er med til at løfte.  

Vi ses i Kolding den 30. januar 2020

Vi har sammensat et inspirerende program, der både kigger udad mod den store verden, ind i andre organisationer, mod forskningen og helt ind i eget praksis.
 
Vi starter dagen med at sætte perspektiv på HR-opgaven: Hvad kan andre organisationers erfaringer lære os om HR's funktion i kommunerne og vores egen rolle som HR-professionelle.

Rikke Steengaard Madsen er HR-chef på AROS og har taget rejsen fra det kommunale til en kunstinstitution. I sit oplæg fortæller hun, om arbejdet med at understøtte en organisation hvis den overordnede vision er pejlemærket for alt HR-arbejdet. 
 
Derefter vil Nanna Abildstrøm, som er HR-chef i Danmarks Radio, fortælle om HR's udviklingsmuligheder i en politisk styret virksomhed under stærkt økonomisk pres. Hendes overvejelser om f.eks. balancen mellem effektdokumentation og udviklingsinitativer giver anledning til vigtige refleksioner over, hvornår HR er en succes i din kommune. 
 
Du kommer også til at hente inspiration fra både forskning og praksis, når du vælger to af i alt seks spor om: 

  • Tværgående ledelse i organisatorisk kontekst
  • Narrative tilgange i HR
  • HR's rolle ift. diversitet og mangfoldighedsledelse
  • 4-dages arbejdsuge i Odsherred Kommune – de første erfaringer
  • Nye former for MUS-samtaler med medarbejderne
  • Metoder til effektiv rekruttering og fastholdelse af generation X og Y

Og endelig sætter vi fokus på to temaer, der fra hver deres ende af spektret påvirker den måde, vi tænker kommune og kommunale opgaver på: FN's verdensmål og Pseudoarbejde. 
 
Hvis kommunerne skal hjælpe verden i mål, skal FN's verdensmål oversættes fra globale ambitioner til lokal udvikling. I Kolding Kommune er målene indarbejdet i kommunens overordnede vision, og det påvirker naturligvis også HR. Kommunaldirektør Thomas Boe og HR-chef Trine Andersen fortæller om HR's spændende arbejde med at understøtte kommunen i arbejdet med verdensmålene. 
 
Pseudoarbejde er siden Dennis Nørmarks og Anders Fogh Jensens bogudgivelse i 2018 blevet en fællesbetegnelse for alle de ting, vi gør på arbejdet, som måske ikke giver værdi. Filosof og forfatter Anders Fogh Jensen går os på klingen og tvinger dig at tænke over, om alt er lige vigtigt. Skal vi absolut udarbejde politikker, lave statistikker, gennemføre analyser og gennemføre intetsigende processer for at udføre vores opgaver? Eller kan vi komme lige så langt uden? Svaret på det spørgsmål ligger nok lidt imellem. Men det ændrer ikke på, at oplægget giver dig anledning til at overveje, om der er noget, du og HR bør holde op med. 

For alle HR-professionelle i kommunen

Den Offentlige HR Dag er for alle kommunale HR-professionelle, som sætter en ære i at understøtte kommunen og de kommunale ledere og medarbejdere i at drive og udvikle kommunen. Det er en dag for dig, som gerne vil inspireres, provokeres og have nye input til dit daglige virke – uanset om du er HR-chef, personalechef, konsulent eller administrativ medarbejder. 

Den Offentlige HR-dag koster 2.695 for medlemmer af OHRC og 2.995 kr. for ikke-medlemmer.

Tilmeld dig her: