NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

HR skal kunne både det hårde og det bløde

HR skal være meget bevidst om sin rolle – både at forstyrre organisationen med indsatser, der kan bidrage og understøtte kerneopgaven og dermed være optaget af de agendaer, som kommunaldirektør og direktionen er optaget af. Er man det, er det min erfaring, at vi som HR bliver inviteret indenfor,” siger Birgitta Sloth Christiansen, der er HR og arbejdsmiljøchef i Aalborg Kommune.

Birgitta Sloth Christiansen er inviteret til at åbne workshoppen ’HR i med- og modvind’. Workshoppen har trukket fulde huse af nysgerrige og forventningsfulde til at høre om og drøfte HR’s muligheder for at påvirke og understøtte den kommunale organisation i en stadig mere kompleks virkelighed med mange samtidige og modsatrettede krav.  

  Ifølge Birgitta Sloth Christiansen og workshoppens deltagere skal HR både holde fast i det lange seje træk med organisationsudvikling, men også evne at skifte strategi lynhurtigt – og udvikle det, som efterspørges. Efter gruppearbejde med fiktive cases bliver det hovedkonklusionen.  

Plads til forbedring 

”I HR har vi et udviklingspotentiale og kompetencegab. HR-kulturen har en tendens til udelukkende at ville bidrage med den bløde HR. I dag er ressourcerne begrænset, og HR skal være specialister, men også generalister, der kan producere fakta til beslutningstagerne – både det hårde og bløde,” fastslår Birgitta Sloth Christiansen.     På workshoppen er der enighed om, at hvis kommunerne skal have succes og ikke mindst effekt af et igangsat udviklingsarbejde, så er det vigtigt, at HR bliver tænkt ind fra start. Foruden at sikre gode involverende processer og forankring i organisationen, bør HR også byde ind med mere faktabaserede analyser og kortlægninger.  

Kan effekten måles?

Gennem sit virke som HR chef har Birgitta Sloth Christiansen oplevet en vis aversion mod performance og dokumentation.   ”I dag, hvor ressourcerne er knappe, vil det være utænkeligt, at vi ikke har dokumentation med. Vores HR-strategiske indsatser er organiseret i tværgående projektgrupper med et godkendt kommissorium, hvor der løbende afrapporteres på fremdriften, og hvor langt vi er i forhold til målsætningen,” siger Birgitta Sloth Christiansen og fortsætter: ”Dog kan jeg også hjemme i min kommune finde HR-områder, hvor vi kan forbedre os. Dokumentation er et af områderne. Vi mangler dog drøftelser af, hvor dokumentationsniveauet skal lægge fremadrettet,” siger Birgitta Sloth Christiansen i en opfordrende tone.